GALA LAUREATÓW XXIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”

Dnia 22 stycznia 2018 roku, w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, odbyła się uroczystość podsumowująca dwa ogólnopolskie konkursy. Organizatorami uroczystości było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka zgodzili się pełnić Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll, którzy przybyli na uroczystość w towarzystwie swoich dzieci i wnuków.

Gala laureatów odbywała się pod honorowymi patronatami Ministerstwa Edukacji, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi. Patronat medialny nad uroczystością objęło Radio Łódź.

W uroczystości wzięli udział: pani Teresa Grzebisz – Nowicka – przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pani Teresa Lipowska – przewodnicząca komisji konkursowej konkursu literackiego, pani Anna Ozga – przewodnicząca komisji konkursu plastycznego, zaproszeni goście, laureaci konkursów, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Laureaci konkursów otrzymali cenne nagrody i upominki ufundowane prze obydwa Stowarzyszenia, sponsorów: firmę Bakoma, Centrum Handlowo – Rozrywkowe „Sukcesja”, wydawnictwo Olesiejuk oraz Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi i Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Cześć artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 im. Prof. Jana Molla w Łodzi. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze i z pewnością na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

Wyniki obydwu przeprowadzonych konkursów przedstawiają się następująco:

 

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

 Jury w składzie:

 1. Teresa Lipowska – aktorka, Honorowa Babcia I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, Przewodnicząca czterech edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
 2. Ewa Brzezińska – nauczycielka języka polskiego
 3. Elżbieta Ciborska – pracownik naukowy, autorka wielu książek, dziennikarka
 4. Barbara Pisowadzka – animator kultury, członek władz statutowych KSPS
 5. Janusz Nowicki – nauczyciel, wydawca

dokonało oceny prac i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych:

W kategorii najmłodszej grupy wiekowej (7 – 9 lat).

Nagrody otrzymali :

 1. Róża Wudkiewicz (8 lat) – wiersz pt. „Dla Babci i dla Dziadka”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piłsudskiego w Chorzelach; nauczyciel prowadzący – Anna Niska
 2. Szymon Przybysławski (9 lat) – wiersz pt. „Babcia i Dziadek”, uczeń Szkoły Podstawowej im. Konopnickiej w Sokołowie; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Polichnowska

Wyróżnienia specjalne otrzymali:

 1. Klara Paszkowska (9 lat) – wiersz pt. „Kochana Babcia”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kościuszki w Podlesiu Dużym; nauczyciel prowadzący – Elżbieta Kucharska
 2. Radosław Burdzy (9 lat) – wiersz pt. „Najlepsi Dziadkowie”, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Bednarska

W kategorii średniej grupy wiekowej (10-12 lat)

Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymali:

 1. Viktoria Szeterlak (10 lat) – wiersz pt. „Płatki kwiatów” – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu; nauczyciel prowadzący – Anna Barsul
 2. Hanna Szewczyk (12 lat) wiersz pt. „Babcia i Dziadek” – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie; nauczyciel prowadzący – Monika Filuś

Drugą nagrodę otrzymała:

Aleksandra Smolińska (VI klasa) – wiersz pt. „Babcina miłość” – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Beata Gajewska

Trzecią nagrodę otrzymała:

Katarzyna Rząsa (12 lat) – wiersz pt. „Chwila z dziadkami” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący  – Małgorzata Ochnio

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Sandra Nowakowska (VI klasa) – wiersz pt. „List do Anioła” – uczennica Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym; nauczyciel prowadzący – Joanna Kozon
 2. Aleksandra Jaskulska (10 lat) – wiersz pt. „Ciasto z Babcią i Dziadkiem” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Tracz
 3. Wiktoria Więckowska (12 lat) – wiersz pt. „Moi Dziadkowie” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Ochnio
 4. Mateusz Rymkiewicz (11 lat) – wiersz pt. „Otwarte okno” – uczeń Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie; nauczyciel prowadzący – Ewa Ossowska
 5. Alicja Niezabitowska (VI klasa) – wiersz pt. „Nikt nie zastąpi Babci i Dziadka” – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kochanowskiego w Rusinowie; nauczyciel prowadzący – Grażyna Reguła.

W starszej grupie wiekowej (13-15 lat)

Pierwszą nagrodę otrzymała:

Wiktoria Ziach (15 lat) – wiersz pt. „Ciepłe wspomnienia”- uczennica Gimnazjum nr 23 w Kielcach; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Świercz

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali:

 1. Adrianna Zonik (15 lat) – wiersz pt. „Dziękuję” – uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie; nauczyciel prowadzący – Marzanna Siemienowska
 2. Krystian Opoński (13 lat) – wiersz pt. „Czapeczka Babuni” – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chorzelach; nauczyciel prowadzący – Bożena Czaplicka

Trzecią nagrodę otrzymała:

Anna Łykowska (13 lat) – wiersz pt .„Dziękuję” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie; nauczyciel prowadzący – Teresa Romanowska

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Łucja Pszczółkowska (15 lat) – wiersz pt. „Drogiej Babci” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu; nauczyciel prowadzący – Katarzyna Folga
 2. Dominika Sztonyk (14 lat) – wiersz pt. „Ogród Dziadka – mój Dziadek” – uczennica Zespołu Szkół nr 34 w Toruniu; nauczyciel prowadzący – Hanna Sztuka
 3. Natalia Łobejko (15 lat) – wiersz pt. „Wspomnienie Babci i Dziadka” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Aneta Warchoł
 4. Wojciech Wiśniewski (13 lat) – wiersz pt. „Dziadkowie od zawsze” – uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęc; nauczyciel prowadzący – Elżbieta Ambrzykowska

W kategorii najstarszej grupy wiekowej (17 – 18 lat)

Nagrody specjalne otrzymali:

 1. Hubert Kowalski (18 lat) – wiersz pt. „Wizytówka Dziadka” – uczeń Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie; nauczyciel prowadzący – Wioletta Poturała
 2. Karolina Guśtak (18 lat) – wiersz pt. „Wspomnienie” – uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych w Krakowie; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Mochel

  

XXIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”

Jury w składzie:

 1. Przewodnicząca – Anna Ozga, artysta plastyk, nauczyciel i instruktor plastyki w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i Szkole Podstawowej 143 w Łodzi
 2. Arkadiusz Michalik – artysta plastyk z Warszawy
 3. Bogusław Karasek – artysta plastyk z Łodzi
 4. Aleksandra Janiak – mgr architektury wnętrz z Łodzi
 5. Martyna Łuszczyńska – studentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 6. Ewa Miłkowska – Dyrektor biura Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

dokonało oceny prac i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii młodszej grupy wiekowej 7 – 12 lat

Pierwsza nagrodę otrzymała:

Amelia Mṻller 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi; opiekunowie:  Dagmara Dembska i Ewa Broncher- Filipska

Drugą nagrodę otrzymała:

Aleksandra Perzan 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Małkini Górnej; opiekun Barbara Fydrych

 Trzecia nagrodę otrzymała:

Olga Szwarczyńska 12 lat, Biblioteka Miasta Rydzyna; opiekun Jerzy Kopras

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Alicja Niezabitowska 12 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie; opiekun Barbara Odzimek
 2. Tymon Grabarczyk 9 lat, Szkoły Podstawowa nr 149 w Łodzi; opiekun Edyta Kaczmarek
 3. Hanna Kądziołka 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie; opiekun Patrycja Olejnik
 4. Nikola Maj, Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi; opiekun Małgorzata Wejs

 Nagrody specjalne otrzymali najmłodsi uczestnicy konkursu:

 1. Tadeusz Jaskulski – 6 lat, Rydzyński Ośrodek Kultury; opiekun Jerzy Kopras
 2. Sergiusz Pajak – 7 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa z Polesia Dużego; opiekun Beata Duranc
 3. Bartosz Wójcik – 8 lat, ZSP w Trzebieniu; opiekun Grażyna Stępka

 

W kategorii starszej grupy wiekowej 13 – 16 lat nagrody otrzymali:

Pierwsza nagrodę otrzymała:

Marta Szewczyk 14 lat, Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu; opiekun Krzysztof Adamiec

 Drugą nagrodę otrzymała:

Dominika Spychała 14 lat, ZPO w Lubieniu Kujawskim;  opiekun Jarosław Pieczkowski

 Trzecia nagrodę otrzymała:

Gabriela Dopierała 14 lat, Gimnazjum nr 38 w Łodzi; opiekun Joanna Kowalczyk

 Wyróżnienia otrzymali:

 1. Marta Geisel 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi; opiekun Elżbieta Pieczka
 2. Weronika Kowalcze 15 lat, Gimnazjum w Olszance; opiekun Iwona Kubicka
 3. Natalia Wójcik 14 lat, Gimnazjum w Gniewoszowie; opiekun Bożena Sykut

Nagrodę specjalną za wielokrotny udział w konkursie i wykonywanie przepięknych prac otrzymała Aleksandra Serwicka 16 lat, z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury; opiekun Jerzy Kopras

Uroczystość prowadziła pani Monika Kamieńska,
dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka pełnili
Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll

Państwo Mollowie z wnukami, panią Teresą Lipowską i panem senatorem Ryszardem Bonisławskim

Pani Teresa Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca
Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole powitała zebranych

              Pani Teresa Lipowska, przewodnicząca jury konkursu literackiego,
zapoznała zebranych z wynikami konkursu

Laureaci konkursu literackiego ze swoimi opiekunami

Pani Anna Ozga, przewodnicząca jury konkursu plastycznego,
zapoznała zebranych z wynikami konkursu

Laureaci konkursu plastycznego wraz z opiekunami

Laureaci obydwu konkursów

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół

Część artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi

Pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
podsumowała uroczystość, dziękując wszystkim za przybycie

Pamiątkowe zdjęcia

Honorowi Dziadkowie – Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s