XXIV Gala Stypendialna

XXIV Gala Stypendialna za nami. Uroczystość odbyła się 17 października w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Sukcesja”. Organizacja Gali została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Podczas uroczystości dwudziestu dwóch wybitnie uzdolnionych uczniów odebrało stypendia, a ośmiu nauczycieli nowatorów nagrody. Tak jak w poprzednich latach także i w tym roku Stowarzyszenie mogło liczyć na fundatorów. Tegoroczni darczyńcy to:

 1. Pan Mecenas Zbigniew Wodo
 2. Pan Krzysztof Apostolidis – Prezes Fabryki Biznesu sp. z o.o.
 3. Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
 4. Pani Mecenas Marzena Zaleska
 5. Pani Grażyna Miller – Prezes szkoły „Anagra”
 6. Pan Andrzej Pabich – właściciel ZOO Safari w Borysewie
 7. Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
 8. Pan Krzysztof Borkowski – Wiceprezes BCC, Kanclerz Loży Łódzkiej
 9. Firma Hammermed w Łodzi
 10. Izba Radców Prawnych w Łodzi
 11. Pani Urszula Gocał –Prezes Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia SA” w Łodzi
 12. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
 13. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 14. Związek Zawodowy Pracowników, którym Powierzono Stanowisko Kierownicze w Oświacie
 15. Izba Radców Prawnych w Łodzi

Wszystkim fundatorom najserdeczniej dziękujemy!

W tegorocznej Gali Stypendialnej udział wzięli znakomici Goście:

Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Sylwester Pawłowski – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi,   Pani Małgorzata Bartosiak – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Pan dr Jan Kamiński Dyrektor WODN w Łodzi, Pan Janusz Moos – Dyrektor ŁCDNiKP, Pan Krzysztof Borkowski  – Wiceprezes Okręgu PCK w Łodzi, Pani Zofia Grzebisz Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pan Marek Ćwiek – Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Wręczeniu stypendiów i nagród towarzyszyli także fundatorzy, dyrektorzy i nauczyciele szkół, rodzice i dziadkowie stypendystów, członkowie kapituły ds. stypendiów i nagród, przyjaciele Stowarzyszenia. Uroczystość prowadziła Pani Monika Czerska – dziennikarka Radia Łódź. W krótkiej części artystycznej wystąpił Zespół „Tytka”, działający w Klubie Dąbrowa – filii Centrum Kultury Młodych. Zespół Tytka ma w swoim repertuarze wyłącznie piosenki związane z Łodzią.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w tegorocznej Gali Stypendialnej składamy serdecznie podziękowanie.

Uroczystość rozpoczęła Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
która powitała zebranych Gości.

 

Pani Iwona Bartosik poprosiła panią Monikę Czerską o poprowadzenie uroczystości.

 

Łódzki Zespół „Tytka” wykonał kilka piosenek związanych z Łodzią.

 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, fundatorzy i przyjaciele Stowarzyszenia.

 

Stypendystom towarzyszyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i dziadkowie.

 

Weronika Woźny – uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczyła Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Stypendium dla Natalii Prądzyńskiej – uczennicy Zespołu Szkół  Ekonomii i Usług w Łodzi
ufundował pan Krzysztof Apostolidis- Prezes Fabryki Biznesu.
W jego imieniu stypendium wręczył pan Andrzej Dratwicki Dyrektor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

 

Stypendium dla Anny Wincior – uczennicy Zespołu Szkół  Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi
także ufundował pan Krzysztof Apostolidis- Prezes Fabryki Biznesu.
W jego imieniu stypendium wręczył pan Andrzej Dratwicki Dyrektor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

 

Jakub Merdała – uczeń XXX II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymał stypendium ufundowane przez Panią Joannę Skrzydlewską.

 

Karolina Wilk – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Pana Krzysztofa Borkowskiego.
W jej imieniu stypendium odebrał ojciec, a towarzyszyła mu Dyrektor szkoły, pani Ewa Wojciechowska.

 

Jarosław Brodecki – absolwent Społecznego Gimnazjum nr 1 STO w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
Stypendium wręczyła Pani Mecenas Magdalena Ekersdorf.

 

Michał Lipiec – uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Łodzi
otrzymał stypendium z rąk fundatora – Pana Mecenasa Zbigniewa Wodo.

 

Bartosz Dziębowski – uczeń Technikum Geodezyjnego w Sieradzu otrzymał stypendium z rąk Pani Iwony Bartosik.
Fundatorem stypendium jest pan Andrzej Pabich – dyrektor ZOO „Safari” w Borysewie.

 

Stypendium dla Michała Olesińskiego – absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie
ufundowało Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia.

 

Juliusz Danielewicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach
otrzymał stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP.

 

Aneta Warsińska – uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez firmę Hammermed.
Stypendium wręczyła Pani Beata Ratajska, reprezentantka firmy.

 

Olga Chudzik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Dyrektor Janusz Moos.

 

Laura Gałązka – uczennica Szkoły Podstawowej w Kalinie otrzymała stypendium
ufundowane przez Panią Urszulę Gocał – Prezesa „Olimpii SA”.
W jej imieniu stypendium wręczyła Pani Iwona Bartosik.

 

Helena Sitarek – uczennica Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Marek Ćwiek – Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP.

 

Amelia Janiak – absolwentka Gimnazjum nr 1 w Łodzi otrzymała stypendium ufundowane
przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz przez Panią Mecenas Marzenę Zaleską.
Stypendium z rąk pani Mecenas odebrała mama Amelii.

 

Paweł Supernat – uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez panią Grażynę Miller. W imieniu fundatorki stypendium wręczyła Pani Iwona Bartosik.

 

Danyil Mykhalovskyy – absolwent Gimnazjum nr 6 w Łodzi
otrzymał stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczyła Pani Longina Tadej, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia.

 

Julia Ziarkowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka.

 

Barbara Piotrowicz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które wręczył Pan Sylwester Pawłowski.

 

Eryk Zywert – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczył Pan Józef Mazur – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia.

 

Maja Górska – uczennica Prywatnej Szkoły Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Stypendium wręczył Pan Mecenas Zbigniew Wodo.

 

Andrzej Nowakowski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które wręczyła Pani Longina Tadej.

 

 Tegoroczni Stypendyści.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Małgorzata Oleś – nauczycielka Gimnazjum nr 34 w Łodzi.
Nagrodę wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Agnieszka Kapturowska –
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi. Nagrodę wręczyła Pan Dyrektor Janusz Moos.

 

Nagrodę ufundowaną Przez panią Iwonę Bartosik – Przewodniczącą Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała
Pani Anna Mikuszewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Krystyna Sowińska – Pufal
-nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Łodzi. Nagrodę wręczył Pan Krzysztof Borkowski.

 

Nagrodę ufundowaną przez Związek Zawodowy Pracowników, którym Powierzono Stanowisko Kierownicze w Oświacie
otrzymała pani Olga Batór – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi. Nagrodę wręczył Pan Piotr Bara – Prezes Związku.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Dominika Bartoszek – Sowa,
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi. Nagrodę wręczyła Pani Joanna Skrzydlewska.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Agnieszka Kwiatkowska,
nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi.
Nagrodę wręczyła Pani Małgorzata Bartosiak.

 

Tegoroczni nagrodzeni nauczyciele nowatorzy.

 

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole uhonorowało wieloletniego fundatora stypendiów – Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
Okolicznościową statuetkę z rąk pani Przewodniczącej Stowarzyszenia, Iwony Bartosik,
odebrali: Pani Mecenas Magdalena Ekersdorf i Pan Mecenas Zbigniew Wodo.

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s