Gala Laureatów V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt.”Wiersz o Babci i Dziadku” oraz XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.”Kwiaty dla Babci i Dziadka”

 21 stycznia 2019 roku w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi odbyła się GALA LAUREATÓW XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

Pan dr Marcin Gołaszewski – Przewodniczący  Rady Miejskiej w Łodzi,
Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi,
Pani Jolanta Chełmińska – Prezes Oddziału Łódzkiego PCK,
Pani Joanna Skrzydlewska – Dyrektor  Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi,
Pani  Romana Cybulska – Starszy Wizytator  Łódzkiego Kuratorium Oświaty,
Pani Zofia Grzebisz- Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Pan Dyrektor  Michał Murawski  reprezentujący  firmę Bakoma,
Pani Monika Kazimierczak – dyrektor ds. marketingu Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”, reprezentująca fundatora nagród Pana Krzysztofa Apostilidisa

Galę laureatów prowadziła pani Monika Kamieńska – dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Organizatorami obydwu konkursów oraz dzisiejszej uroczystości były Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole,  Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

Honorowy patronat nad edycjami obydwu  konkursów i organizacją Gali laureatów objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej – pani Anna Zalewska
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pan Piotr Gliński
 • Marszałek Województwa Łódzkiego pan Grzegorz Schreiber
 • Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska
 • Łódzki Kurator Oświaty – pan Grzegorz Wierzchowski

Organizacja obydwu konkursów oraz Gali laureatów od lat jest statutowym zadaniem obydwu stowarzyszeń. Zarządy obydwu stowarzyszeń świadome niekwestionowanej roli dziadków w procesie wychowania dzieci, wartości i korzyści wynikających z wzajemnych kontaktów przedstawicieli kilku pokoleń oraz potrzeby propagowania zalet wielopokoleniowych relacji rodzinnych, od lat organizują konkursy plastyczny i literacki, docierając do uczniów szkół z terenu całej Polski.

W uroczystości wzięły także udział osoby, które w poprzednich latach pełniły godności Honorowych Babć i Dziadków. Pani Teresa Lipowska, znana i ceniona aktorka, wyróżniona przez władze Łodzi odznaką za zasługi dla naszego miasta, pełniła godność  Honorowej  Babci  w 2008 roku, Honorowym Dziadkiem był wówczas pan  Witold Pyrkosz. Pani Jolanta Chełmińska, pełniła godność Honorowej Babci w  2015 roku, której w roli Honorowego Dziadka towarzyszył Pan Ryszard Bonisławski –  Senator RP. Prowadząca Galę, pani Monika Kamieńska była Honorową Babcią w roku 2016, Honorowym Dziadkiem był wówczas pan Bronisław Wrocławski. W ubiegłym roku godności honorowej Babci i Dziadka pełnili Państwo Profesorostwo Jadwiga i Jacek Mollowie, znani łódzcy lekarze.

W tym roku godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka zgodzili się pełnić Państwo Wodowie  – pani Anna Wodo, radca prawny i Pan Mecenas Zbigniew Wodo. Pan Mecenas Zbigniew Wodo to Przyjaciel Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Jest wielokrotnym fundatorem stypendiów dla uzdolnionej młodzieży przyznawanych przez Stowarzyszenie. Na wniosek Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole został odznaczony odznaką za zasługi dla Miasta Łodzi.

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi, przygotowanym przez Panią Beatę Michalską oraz Panią  Annę Stańczyk, nauczycielki tej szkoły.

WYNIKI V EDYCJI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” przedstawiła pani Teresa Lipowska, przewodnicząca komisji konkursowej:

NAGRODY SPECJALNE OTRZYMALI:

 1. Aleksandra Szczepaniak (9 lat) – wiersz pt. „Królowa Babcia”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Edyta Surmańska
 2. Maja Zając (10 lat) – wiersz pt. „Najlepsi przyjaciele”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Beata Gajewska
 3. Marianna Rząsa (8 lat) – wiersz pt. „List do Babci i Dziadka” uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Joanna Pawłowska
 4. Martyna Nowak (9 lat) – wiersz pt. „Bezcenne chwile z Babcią i Dziadkiem” uczennica SP nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie; nauczyciel prowadzący – Justyna Dymarczyk

 Fundatorem nagród było Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nagrody wręczyli Honorowi Dziadkowie, państwo Anna i Zbigniew Wodowie oraz Pani Wizytator Romana Cybulska przedstawicielka Łódzkiego Kuratora Oświaty

 W KATEGORII UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GRUPIE WIEKOWEJ 11-14 LAT

 Pierwszą nagrodę otrzymała
Wiktoria Gawlak
(14 lat) – wiersz pt. „Wdzięczność” – uczennica SP im. Wł. St. Reymonta w Uboczu, nauczyciel prowadzący – Janina Hryniewicka

Fundatorem nagrody głównej była firma Bakoma.

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali :

 1. Bartosz Wyszyński (klasa V) – wiersz pt.„List do dziadków” – uczeń SP w Leszczydole Starym, nauczyciel prowadzący – Joanna Kozon
 2. Jakub Grzelak (11 lat) – wiersz pt.„Babcia i Dziadek” – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu, nauczyciel prowadzący – Dorota Gwóźdź

Trzy równorzędne trzecie nagrody otrzymali :

 1. Olga Woźniak (13 lat) – wiersz pt .„Dziadkowie moi mili” – uczennica SP w Przegini, nauczyciel prowadzący – Magdalena Stefańska-Całus
 2. Anna Łykowska (14 lat) – wiersz pt. „Pogodzeni z życiem” – uczennica SP nr 2 w Kutnie, nauczyciel prowadzący – Teresa Romanowska
 3. Mateusz Rymkiewicz (12 lat) – wiersz pt .„Sen” – uczeń SP nr 31 w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Ewa Ossowska

Fundatorem nagród było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyła  Pani Teresa Lipowska i Pan Prezydent Tomasz Trela

Wyróżnienia otrzymali 

 1. Magdalena Janik (12 lat) – wiersz pt „Najważniejsi” – uczennica SP nr 53 w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Mirosława Wtorkowska
 2. Amelia Kurek (11 lat) – wiersz pt.„Wyjątkowi” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Ochnio
 3. Julia Szpak (11 lat) – wiersz pt.„Babcie i Dziadkowie” – uczennica PSP nr 28 w Wałbrzychu, nauczyciel prowadzący – Dorota Gwóźdź
 4. Natan Kogut (12 lat) – wiersz pt. „Podziękowania” – uczeń PSP nr 21 w Wałbrzychu; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Filusz

 Fundatorem nagród było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyli  Pani Jolanta Chełmińska – Prezesa Oddziału Łódzkiego PCK
i Pan Marian Popławski –  Wiceprzewodniczący  Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

 

W KATEGORII UCZNIÓW W GRUPIE WIEKOWEJ 15-17 LAT

 Pierwszą nagrodę otrzymał
Zbigniew Blania (15 lat) – wiersz pt.„O cnotliwościach Dziadków” – uczeń Gimnazjum nr 37 w Łodzi, nauczyciel prowadzący – Joanna Karpacz

Nagrodę wręczyła  Pani Monika  Kazimierczak – Dyrektor Ds. Marketingu Centrum Handlowo – Rozrywkowego „ Sukcesja”,  reprezentująca Fundatora nagrody, Pana Krzysztofa Apostilidisa

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali :

 1. Alicja Niezabitowska (15 lat) – wiersz pt.„Noc i dzień” – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie, nauczyciel prowadzący – Grażyna Reguła
  2. Liliana Czarnecka (17 lat) – wiersz pt.„Dziadkowie są niezastąpieni” – uczennica Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Dobrańska

Trzecią nagrodę otrzymała :

Julia Górecka (15 lat) – wiersz pt .„Wspomnienie miłości” – uczennica I LO w Jeleniej Górze, nauczyciel prowadzący – Joanna Skórecka

Fundatorem nagród było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczył pan dr Marcin Gołaszewski – Przewodniczący  Rady Miejskiej w Łodzi

 

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Dominika Sztonyk (15 lat) – wiersz pt. „Ballada o Babci i Dziadku” – uczennica SP z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 34 w Toruniu, nauczyciel prowadzący – Hanna Sztuka
 2. Zuzanna Kostrzewska (15 lat) – wiersz pt. „O Babci i Dziadku” – uczennica SP nr 10 w Jeleniej Górze,
 3. Nadia Rotnicka (15 lat) – wiersz pt. „O Babci i Dziadku” – uczennica SP nr 2 w Tucholi, nauczyciel prowadzący – Monika Słomińska

 Fundatorem nagród były Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyła Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

WYNIKI XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” przedstawiła pani Anna Ozga, przewodnicząca komisji konkursowej.

 W KATEGORII WIEKOWEJ 6 – 8 LAT JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1 nagroda – Jakub Fonał (8 lat), SP Nr 1 w Legnicy, opiekun p. Barbara Szewczyk – Stańko
2 nagroda – Lena Szmurło (8 lat), SP Nr 8 w Toruniu opiekun p. Kamila Grochala
3 nagroda – Matylda Pierzchała (7 lat), Rydzyński Ośrodek Kultury  opiekun p. Jerzy Kopras

Fundatorem nagród były Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 Nagrody wręczył pan Józef Mazur– Wiceprzewodniczący Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Wyróżnienia otrzymali:

– Lena Matwiejczyk (7 lat), SP w Leszczydole Starym, opiekun p. Iwona Reising
– Maria Daciów (6 lat) SP Nr 1 w Rawie Mazowieckiej, opiekun p. Anna Dębska
Fundatorem nagród były Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyła  pani  Romana Cybulska  – Starszy Wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi

W KATEGORII WIEKOWEJ 9 – 12  LAT JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1 nagroda – Aleksandra Bogusz (12 lat), SP Nr 174 w Łodzi, opiekun p. Danuta Michałek
2 nagroda – Michalina Szlachetka (10 lat), Rydzyński Ośrodek Kultury, opiekun p. Jerzy Kopras
3 nagroda – Emilia Sokalska (12 lat) SP Nr 1 w Wyszkowie, opiekun p. Mariola Przybysz

Wyróżnienia otrzymali:

– Emilia Pucyk (9 lat), Zespół Oświatowy w Żelkowie – Kolonii, opiekun p. Zofia Jagiełło,
– Lena Grabowska (9 lat), SP Nr 2 w Tucholi, opiekun p. Elżbieta Pieczka
– Sandra Smoła (11 lat), Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Rydzynie, opiekun p. Jerzy Kopras

 Fundatorem pierwszej nagrody była firma Bakoma, a pozostałych nagród i wyróżnień Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 Nagrody wręczyli Pani Joanna Skrzydlewska – Dyrektor  Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Pan Marian Popławski –  Wiceprzewodniczący Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole

  

W KATEGORII WIEKOWEJ  13 – 16  LAT JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1 nagroda – Wiktoria Czerska (13 lat), SP w Pruszynie, opiekun p. Joanna Bala
2 nagroda – Bernardetta Prokopiuk (15 lat) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Piszczacu, opiekun p. Renata Owczaruk
2 nagroda – Alicja Niezabitowska (13 lat), Szkoła Podstawowa w Rusinowie, opiekun p. Barbara Odzimek
3 nagroda – Dominika Sztonyk (15 lat) SP Nr 34 w Toruniu, opiekun p. Agnieszka Zawal

Fundatorem pierwszej nagrody była firma Bakoma, a pozostałych nagród  Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 Nagrody wręczyła pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Pan Dyrektor Michał Murawski reprezentujący firmę Bakoma

Wyróżnienia otrzymali:

– Julia Smoła (14 lat), Rydzyński Ośrodek Kultury, opiekun p. Jerzy Kopras
– Maja Winsche (15 lat), Gimnazjum Nr 38 w Łodzi, opiekun p. Joanna Kowalczyk
– Maja Falba (13 lat), SP Nr 1 w Wyszkowie, opiekun p. Mariola Przybysz

Fundatorem nagród był Pan Krzysztof Apostolidis i Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 

 JURY POSTANOWIŁO PRZYZNAĆ TAKŻE  NASTĘPUJĄCE NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Nagroda specjalna – bezpłatny udział w 14 – dniowym  plenerze plastycznym: Marta Szewczyk (15 lat) SP w Nowogrodźcu, opiekun p. Krzysztof Adamiec

Nagroda specjalna – ufundowana przez firmę Bakoma:

Julia Rudnik (17 lat), Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie, opiekun p. Sylwia Wojciechowska

Wyróżnienie – ufundowane przez firmę Bakoma:

Izabella Kisielewska (18 lat), ZSET w Jeleniej Górze, opiekun p. Justyna Domagała

Nagrody wręczyły Pani Zofia Grzebisz – Nowicka– Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Pani Iwona Bartosik Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Tradycją Gali Laureatów obydwu konkursów jest wręczenie upominków – prac plastycznych uczniów – gościom i sponsorom.

Pani Iwona Bartosik Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole zakończyła oficjalną część Gali, zapraszając zebranych do obejrzenia wystawy prac konkursowych w foyer Ośrodka i na poczęstunek.

 

 

 

 

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi.

Galę prowadziła pani Monika Kamieńska.

Zebranych gości powitały przewodniczące obydwu stowarzyszeń – pani Iwona Bartosik i pani Zofia Grzebisz – Nowicka.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście oraz sponsorzy nagród.

Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka pełnili państwo Anna i Zbigniew Wodowie.

Pani Teresa Lipowska przedstawiła zebranym wyniki konkursu literackiego.

Honorowi Dziadkowie wręczyli laureatom konkursu dyplomy i nagrody.

Pani Teresa Lipowska przeczytała zebranym nagrodzony w konkursie wiersz.

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył nagrodzonym dyplomy i nagrody.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody wręczone przez pana dr. Marcina Gołaszewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.

Nagrody wręczyli Pani Jolanta Chełmińska – Prezes Okręgu Łódzkiego PCK i Marian Popławski – Wiceprzewodniczący
Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Nagrody specjalne wręczyła pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pani Anna Ozga zapoznała zebranych z wynikami konkursu plastycznego.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody z rąk pani Joanny Skrzydlewskiej – dyrektora biura ds. rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi

i pana Mariana Popławskiego Wiceprzewodniczącego Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Nagrody i dyplomy wręczył laureatom pan Józef Mazur Wiceprzewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Laureatki konkursu wraz z opiekunami, panią Zofia Grzebisz – Nowicką – Przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i panią Anną Ozgą.

Nagrody główne – laptopy wręczył pan dyrektor Michał Murawski, reprezentujący firmę Bakoma, sponsora nagród.

Zaproszeni goście otrzymali w prezencie prace plastyczne uczniów.

Nagrodzone prace można było obejrzeć na wystawie.

Pani Teresa Lipowska wręczyła gościom swoją książkę opatrzoną autografem.

Uroczystość zakończyła pani Iwona Bartosik.

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s