Uroczystość nadania imienia Wisławy Szymborskiej Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi

1 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Wisławy Szymborskiej.  W uroczystości wzięli udział znakomici goście: przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele różnorodnych organizacji działających na terenie miasta, dyrektorzy łódzkich szkół i przedszkoli, reprezentanci lokalnych organizacji i instytucji oraz cała szkolna społeczność. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole reprezentowała pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu oraz pani Ewa Miłkowska – dyrektor biura Stowarzyszenia. Stowarzyszenie współfinansowało wykonanie sztandaru dla szkoły. Uroczystość przebiegła w bardzo podniosłej atmosferze.

Wszystkie zdjęcia, które publikujemy wykonała Pani Agnieszka Rauchert.

W uroczystości wzięli udział znakomici goście.

Fundatorzy sztandaru dla szkoły otrzymali wiązanki kwiatów.

 

Reklamy