XXV Jubileuszowa Gala Stypendialna

10 października 2019 roku,  w Muzeum Miasta Łodzi, odbyła się XXV Gala wręczenia stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom oraz nagród nauczycielom nowatorom. Organizację tegorocznej uroczystości objęła honorowym patronatem pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.

W tym roku kapituła ds. stypendiów i nagród przyznała 28 stypendiów uczniowskich  i 10 nagród dla nauczycieli.
W uroczystości wzięli udział znakomici Goście:

Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi,

Pan Ryszard Bonisławski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca
Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Pan Sylwester Pawłowski –Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej
w Łodzi

Pani Joanna Skrzydlewska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Pan dr Jan Kamiński – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Nauczycieli w Łodzi

Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

Pan prof. Grzegorz Matuszak – były Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Pan Krzysztof Jagiełło – były Prezydent Miasta Łodzi

Pan Tadeusz Matusiak – były Prezydent Miasta Łodzi

Jubileuszowa Gala Stypendialna  to wyjątkowa okazja do wspomnień i podsumowań.
Dwadzieścia pięć lat temu Stowarzyszenie opracowując własny  program stypendialny, jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce, postanowiło wspierać uzdolnionych uczniów, nie tylko osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, sporcie, czy dziedzinach artystycznych ale także tych chcących zmieniać świat, otwartych na potrzeby innych i empatycznych, oraz wyróżniać nauczycieli, tych wyjątkowych, tych, o których można powiedzieć: Mistrz, Przewodnik, Wzór.
W ciągu dwudziestu pięciu lat Stowarzyszenie przyznało 457 stypendiów wyjątkowym młodym ludziom i 224 nagrody niezwykłym nauczycielom. Początkowo Stowarzyszenie przyznawało stypendia i nagrody wyłącznie z własnych środków. Z czasem realizacja programu stypendialnego Stowarzyszenia zyskiwała coraz więcej sympatyków. Pojawiły się pierwsze propozycje sponsorowania stypendiów. W ciągu minionych dwudziestu pięciu lat Stowarzyszenie miało  zaszczyt współpracować z blisko pięćdziesięcioma sponsorami – osobami prywatnymi i przedstawicielami wielu firm, przedsiębiorstw i instytucji. Wielu z nich współpracuje ze Stowarzyszeniem do dnia dzisiejszego. Są Przyjaciółmi Stowarzyszenia, z niezachwianą życzliwością wspierającymi jego działania.
Wśród tegorocznych sponsorów są:

Pan mecenas Zbigniew Wodo

Pana Piotr Hammer – Prezes HAMMERmed Sp. z o.o

Pana  Krzysztof Apostolidis – Inwestor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

Pan Andrzej Pabich  – właściciel ZOO Safari w Borysewie

Pani Joanna Skrzydlewska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Pani Grażyna Miller –  Prezes Szkoły „Anagra”

Pani Urszula Gocał –  Prezes Zakładów Dziewiarskich „Olimpia” w Łodzi

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

Związek Nauczycielstwa Polskiego – Okręg Łódzki

Wszystkich Sponsorów Stowarzyszenie uhonorowało poprzez wręczenie, specjalnie na tę okazję wykonanej, grafiki autorstwa pana Pawła Szadkowskiego.  Stowarzyszenie uhonorowało także wieloletniego sponsora stypendiów i nagród, pana Piotra Hammera – Prezesa Spółki HAMMERmed poprzez wręczenie okolicznościowej statuetki.

W uroczystości wzięli udział wymienieni Goście, Fundatorzy, stypendyści, laureaci nagród, dyrektorzy szkół oraz osoby towarzyszące nagrodzonymi wyróżnionym. Uroczystość prowadziła pani Magdalena Michalak – aktorka i prezenterka telewizyjna.

Uroczystość rozpoczęła się występem Nikodema Majewskiego, ucznia klasy fortepianu,  w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.
Wykonał  dwa utwory Fryderyka Chopina: Walc As-dur op.69 nr1 oraz Walc e-moll op. posth.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, Fundatorzy, laureaci stypendiów i nagród.

Pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Stowarzyszenia, przywitała przybyłych Gości.

Matylda Barańska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, otrzymała stypendium
z rąk pana Tomasza Treli -Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi

Pani Iwona Bartosik wręczyła stypendium
Zuzannie Granek,uczennicy Szkoły Muzycznej II stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.

Marta Saganowska, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane i wręczone  przez pana Piotra Hammera, Prezesa Spółki Hammermed.

Pan Piotr Hammer ufundował także i wręczył stypendium Filipowi Gągorowskiemu,
uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim.

Pan Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi wręczył stypendium Angelice Słubik,
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.
Stypendium ufundowała pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Pan Andrzej Pabich, właściciel ZOO Safari w Borysewie, ufundował i wręczył stypendium
Marii Pankiewicz, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi.

Jan Odyniec, uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymał stypendium z rąk fundatora, pana Andrzeja Pabicha.

Adam Kubiak absolwent gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie otrzymał stypendium
ufundowane przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Wręczyła je pani Zofia Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Małgorzata Rutkiewicz, uczennica Technikum Gastronomicznego w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Wręczyła je pani Zofia Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Aleksandrze Zankowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi,
stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.
Stypendium ufundowała pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Michał Lipiec, uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Łodzi, otrzymał stypendium
ufundowane przez mecenasa Zbigniewa Wodo.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani mecenas Elżbieta Wodo – Zacharek.

Julia Pietrzak, uczennica szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi.
otrzymała stypendium z rąk pani Zofii Grzebisz- Nowickiej.

Jakub Subczyński, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Pabianicach, otrzymał stypendium
ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
W imieniu fundatora stypendium wręczył pan mecenas Krzysztof Stępniewicz.

Marta Przybył, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Borkowskiego, wiceprezesa Business Centre Club.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Helena Sitarek, absolwentka Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez Okręg Łódzki ZNP. Stypendium wręczył pan Marek Ćwiek
– Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Daniel Marciniak, uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, otrzymał stypendium
z rąk pana Janusza Moosa – Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Stypendium ufundowała pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

W imieniu Alexandra Pastuszyńskiego, absolwenta III Liceum Ogólnokształcącego
w Piotrkowie Trybunalskim,stypendium odebrała jego nauczycielka chemii.
Stypendium wręczył pan dr Jan Kamiński,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Wiktoria Kucharek, uczennica Technikum nr 1 w Sieradzu,
otrzymała stypendium z rąk fundatora, pani Joanny Skrzydlewskiej.

Julii Jędrzejczak, absolwentce Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi,
stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.

Mikołaj Zaremba, absolwent Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi, otrzymał stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Apostolidisa
– inwestora Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Paulina Matczak.

Aleksandra Kulesza, uczennica Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Apostolidisa
– inwestora Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Małgorzata Stanisławska.

Julii Woch, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi,
stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik,
fundatorka stypendium.

Agacie Cybulskiej, uczennicy XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi,
stypendium wręczył pan Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Krzysztof Kamiński, absolwent Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi, otrzymał stypendium
z rąk pana Józefa Mazura, Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia.

W mieniu Natalii Kaźmierczak, uczennicy
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi,
stypendium odebrała jej mama. Stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.

Weronika Gomułka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi, otrzymała stypendium
z rąk pana Janusza Moosa, Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Oliwii Kołacz, uczennicy Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi,
stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Oliwii Augustyniak, uczennicy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu,
stypendium wręczył pan dr Jan Kamiński, dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Zuzanna Granek, tegoroczna stypendystka Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
wykonała Wariacje z Introdukcją i Codą  – Feliksa Horeckiego op.22

Tegoroczni stypendyści Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pani Renata Krochecka, nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi,
otrzymała nagrodę z rąk pana Tomasza Treli, Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi.

Pan Ryszard Bonisławski, Senator Rzeczpospolitej Polskiej, wręczył nagrodę pan Katarzynie Gali,
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył nagrodę pani Beacie Pasikowskiej,
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.

Pan Wojciech Pilc, nauczyciel w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi,
otrzymał nagrodę z rąk pana Janusza Moosa.

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył także nagrodę pani Annie Sliwińskiej,
wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi.

Pani Przewodnicząca Iwona Bartosik wręczyła, ufundowaną przez siebie nagrodę,
panu Markowi Tubisowi, nauczycielowi w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.

Pani Anna Krawczyk, nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich,
otrzymała nagrodę z rąk pana Sylwestra Pawłowskiego.

Pani Anna Frankenberg, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach,
otrzymała nagrodę z rąk pana dr. Jana Kamińskiego.

Pan Bogusław Olejniczak, dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi,
otrzymał nagrodę ufundowaną przez panią Przewodniczącą Iwonę Bartosik.
Nagrodę wręczył pan Sylwester Pawłowski.

Pan Jan Antoniak, były nauczyciel Pałacu Młodzieży w Łodzi,
otrzymał nagrodę z rąk swojego ucznia, fundatora nagrody, pana Piotra Hammera.

Tegoroczni laureaci nagród Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pan Piotr Hammer, Prezes Spółki Hammermed, otrzymał okolicznościową statuetkę.
W ten sposób Stowarzyszenie uhonorowało wieloletniego fundatora stypendiów i nagród.

Wszystkim sponsorom stypendiów i nagród pani Przewodnicząca Iwona Bartosik
wręczyła specjalnie na tę okazję wykonane grafiki.

Pani Iwona Bartosik wręczyła grafiki także paniom Joannie Pernak i Bogusławie Rajskiej,
członkiniom Kapituły ds. stypendiów i nagród.

Kończąc uroczystość pani Przewodnicząca Iwona Bartosik zaprosiła zebranych na spotkanie przy kawie.
Goście poczęstowali się okolicznościowym tortem.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s