INFORMACJA w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów i nagród dla nauczycieli 2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż  Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole wznawia w 2021 roku  inicjatywę przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz nagród dla nauczycieli. Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody należy składać do dnia 30 czerwca 2021r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kopcińskiego 54 w Łodzi lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Stowarzyszenia) lub drogą mailową na adres: biuro@lsps.pl

Szczegółowe warunki składania dokumentacji zgłoszeniowej oraz zasady  przyznawania stypendiów i nagród określone są w Regulaminie przyznawania stypendiów,  który zamieszczony jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lsps.pl. w zakładce DZIAŁALNOŚĆ. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest w zakładce DRUKI do POBRANIA

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@lsps.pl lub telefonicznego 603 917 100, (42) 674 14 25

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.