Życzenia noworoczne

 

W imieniu Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom

życzymy w nadchodzącym roku
samych dobrych wiadomości, realizacji zamierzeń i planów,
spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności. 

Ewa Miłkowska                                                                    Iwona Bartosik
Dyrektor Biura                                                          Przewodnicząca Zarzadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV Jubileuszowa Gala Stypendialna

10 października 2019 roku,  w Muzeum Miasta Łodzi, odbyła się XXV Gala wręczenia stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom oraz nagród nauczycielom nowatorom. Organizację tegorocznej uroczystości objęła honorowym patronatem pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.

W tym roku kapituła ds. stypendiów i nagród przyznała 28 stypendiów uczniowskich  i 10 nagród dla nauczycieli.
W uroczystości wzięli udział znakomici Goście:

Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi,

Pan Ryszard Bonisławski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca
Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Pan Sylwester Pawłowski –Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej
w Łodzi

Pani Joanna Skrzydlewska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Pan dr Jan Kamiński – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Nauczycieli w Łodzi

Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

Pan prof. Grzegorz Matuszak – były Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Pan Krzysztof Jagiełło – były Prezydent Miasta Łodzi

Pan Tadeusz Matusiak – były Prezydent Miasta Łodzi

Jubileuszowa Gala Stypendialna  to wyjątkowa okazja do wspomnień i podsumowań.
Dwadzieścia pięć lat temu Stowarzyszenie opracowując własny  program stypendialny, jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce, postanowiło wspierać uzdolnionych uczniów, nie tylko osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, sporcie, czy dziedzinach artystycznych ale także tych chcących zmieniać świat, otwartych na potrzeby innych i empatycznych, oraz wyróżniać nauczycieli, tych wyjątkowych, tych, o których można powiedzieć: Mistrz, Przewodnik, Wzór.
W ciągu dwudziestu pięciu lat Stowarzyszenie przyznało 457 stypendiów wyjątkowym młodym ludziom i 224 nagrody niezwykłym nauczycielom. Początkowo Stowarzyszenie przyznawało stypendia i nagrody wyłącznie z własnych środków. Z czasem realizacja programu stypendialnego Stowarzyszenia zyskiwała coraz więcej sympatyków. Pojawiły się pierwsze propozycje sponsorowania stypendiów. W ciągu minionych dwudziestu pięciu lat Stowarzyszenie miało  zaszczyt współpracować z blisko pięćdziesięcioma sponsorami – osobami prywatnymi i przedstawicielami wielu firm, przedsiębiorstw i instytucji. Wielu z nich współpracuje ze Stowarzyszeniem do dnia dzisiejszego. Są Przyjaciółmi Stowarzyszenia, z niezachwianą życzliwością wspierającymi jego działania.
Wśród tegorocznych sponsorów są:

Pan mecenas Zbigniew Wodo

Pana Piotr Hammer – Prezes HAMMERmed Sp. z o.o

Pana  Krzysztof Apostolidis – Inwestor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

Pan Andrzej Pabich  – właściciel ZOO Safari w Borysewie

Pani Joanna Skrzydlewska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Pani Grażyna Miller –  Prezes Szkoły „Anagra”

Pani Urszula Gocał –  Prezes Zakładów Dziewiarskich „Olimpia” w Łodzi

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

Związek Nauczycielstwa Polskiego – Okręg Łódzki

Wszystkich Sponsorów Stowarzyszenie uhonorowało poprzez wręczenie, specjalnie na tę okazję wykonanej, grafiki autorstwa pana Pawła Szadkowskiego.  Stowarzyszenie uhonorowało także wieloletniego sponsora stypendiów i nagród, pana Piotra Hammera – Prezesa Spółki HAMMERmed poprzez wręczenie okolicznościowej statuetki.

W uroczystości wzięli udział wymienieni Goście, Fundatorzy, stypendyści, laureaci nagród, dyrektorzy szkół oraz osoby towarzyszące nagrodzonymi wyróżnionym. Uroczystość prowadziła pani Magdalena Michalak – aktorka i prezenterka telewizyjna.

Uroczystość rozpoczęła się występem Nikodema Majewskiego, ucznia klasy fortepianu,  w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.
Wykonał  dwa utwory Fryderyka Chopina: Walc As-dur op.69 nr1 oraz Walc e-moll op. posth.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, Fundatorzy, laureaci stypendiów i nagród.

Pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Stowarzyszenia, przywitała przybyłych Gości.

Matylda Barańska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, otrzymała stypendium
z rąk pana Tomasza Treli -Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi

Pani Iwona Bartosik wręczyła stypendium
Zuzannie Granek,uczennicy Szkoły Muzycznej II stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.

Marta Saganowska, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane i wręczone  przez pana Piotra Hammera, Prezesa Spółki Hammermed.

Pan Piotr Hammer ufundował także i wręczył stypendium Filipowi Gągorowskiemu,
uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim.

Pan Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi wręczył stypendium Angelice Słubik,
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.
Stypendium ufundowała pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Pan Andrzej Pabich, właściciel ZOO Safari w Borysewie, ufundował i wręczył stypendium
Marii Pankiewicz, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi.

Jan Odyniec, uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymał stypendium z rąk fundatora, pana Andrzeja Pabicha.

Adam Kubiak absolwent gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie otrzymał stypendium
ufundowane przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Wręczyła je pani Zofia Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Małgorzata Rutkiewicz, uczennica Technikum Gastronomicznego w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Wręczyła je pani Zofia Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Aleksandrze Zankowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi,
stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.
Stypendium ufundowała pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Michał Lipiec, uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Łodzi, otrzymał stypendium
ufundowane przez mecenasa Zbigniewa Wodo.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani mecenas Elżbieta Wodo – Zacharek.

Julia Pietrzak, uczennica szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi.
otrzymała stypendium z rąk pani Zofii Grzebisz- Nowickiej.

Jakub Subczyński, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Pabianicach, otrzymał stypendium
ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
W imieniu fundatora stypendium wręczył pan mecenas Krzysztof Stępniewicz.

Marta Przybył, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Borkowskiego, wiceprezesa Business Centre Club.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Helena Sitarek, absolwentka Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez Okręg Łódzki ZNP. Stypendium wręczył pan Marek Ćwiek
– Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Daniel Marciniak, uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, otrzymał stypendium
z rąk pana Janusza Moosa – Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Stypendium ufundowała pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

W imieniu Alexandra Pastuszyńskiego, absolwenta III Liceum Ogólnokształcącego
w Piotrkowie Trybunalskim,stypendium odebrała jego nauczycielka chemii.
Stypendium wręczył pan dr Jan Kamiński,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Wiktoria Kucharek, uczennica Technikum nr 1 w Sieradzu,
otrzymała stypendium z rąk fundatora, pani Joanny Skrzydlewskiej.

Julii Jędrzejczak, absolwentce Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi,
stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.

Mikołaj Zaremba, absolwent Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi, otrzymał stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Apostolidisa
– inwestora Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Paulina Matczak.

Aleksandra Kulesza, uczennica Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Apostolidisa
– inwestora Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Małgorzata Stanisławska.

Julii Woch, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi,
stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik,
fundatorka stypendium.

Agacie Cybulskiej, uczennicy XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi,
stypendium wręczył pan Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Krzysztof Kamiński, absolwent Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi, otrzymał stypendium
z rąk pana Józefa Mazura, Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia.

W mieniu Natalii Kaźmierczak, uczennicy
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi,
stypendium odebrała jej mama. Stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.

Weronika Gomułka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi, otrzymała stypendium
z rąk pana Janusza Moosa, Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Oliwii Kołacz, uczennicy Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi,
stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Oliwii Augustyniak, uczennicy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu,
stypendium wręczył pan dr Jan Kamiński, dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Zuzanna Granek, tegoroczna stypendystka Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
wykonała Wariacje z Introdukcją i Codą  – Feliksa Horeckiego op.22

Tegoroczni stypendyści Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pani Renata Krochecka, nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi,
otrzymała nagrodę z rąk pana Tomasza Treli, Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi.

Pan Ryszard Bonisławski, Senator Rzeczpospolitej Polskiej, wręczył nagrodę pan Katarzynie Gali,
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył nagrodę pani Beacie Pasikowskiej,
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.

Pan Wojciech Pilc, nauczyciel w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi,
otrzymał nagrodę z rąk pana Janusza Moosa.

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył także nagrodę pani Annie Sliwińskiej,
wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi.

Pani Przewodnicząca Iwona Bartosik wręczyła, ufundowaną przez siebie nagrodę,
panu Markowi Tubisowi, nauczycielowi w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.

Pani Anna Krawczyk, nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich,
otrzymała nagrodę z rąk pana Sylwestra Pawłowskiego.

Pani Anna Frankenberg, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach,
otrzymała nagrodę z rąk pana dr. Jana Kamińskiego.

Pan Bogusław Olejniczak, dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi,
otrzymał nagrodę ufundowaną przez panią Przewodniczącą Iwonę Bartosik.
Nagrodę wręczył pan Sylwester Pawłowski.

Pan Jan Antoniak, były nauczyciel Pałacu Młodzieży w Łodzi,
otrzymał nagrodę z rąk swojego ucznia, fundatora nagrody, pana Piotra Hammera.

Tegoroczni laureaci nagród Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pan Piotr Hammer, Prezes Spółki Hammermed, otrzymał okolicznościową statuetkę.
W ten sposób Stowarzyszenie uhonorowało wieloletniego fundatora stypendiów i nagród.

Wszystkim sponsorom stypendiów i nagród pani Przewodnicząca Iwona Bartosik
wręczyła specjalnie na tę okazję wykonane grafiki.

Pani Iwona Bartosik wręczyła grafiki także paniom Joannie Pernak i Bogusławie Rajskiej,
członkiniom Kapituły ds. stypendiów i nagród.

Kończąc uroczystość pani Przewodnicząca Iwona Bartosik zaprosiła zebranych na spotkanie przy kawie.
Goście poczęstowali się okolicznościowym tortem.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkół i placówek oświatowych życzymy wielu zawodowych sukcesów, realizacji zamierzeń i planów, satysfakcji z wykonywanej pracy, stabilizacji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Ewa Miłkowska                                                                                                        Iwona Bartosik

Dyrektor Biura                                                                                           Przewodnicząca Zarządu

 

 

 

Kapituła ds. stypendiów i nagród przyznała tegoroczne stypendia i nagrody.

Po raz dwudziesty piąty wybitni uczniowie szkół województwa łódzkiego oraz nauczyciele nowatorzy
otrzymają stypendia i nagrody Łódzkiego Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

W roku 2019 stypendia otrzymają:

 1. Matylda Barańska –            Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi
 2. Angelika Słubik –                Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi
 3. Marta Saganowska-           Szkoła Podstawowa nr 138 w Łodzi
 4. Mikołaj Zaremba –             Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi
 5. Adam Kubiak –                   Szkoła Podstawowa nr 2 w Kutnie
 6. Aleksandra Zankowska –    Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
 7. Julia Pietrzak –                    Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi
 8. Zuzanna Granek –               Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi
 9. Małgorzata Rutkiewicz –     Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
 10. Michał Lipiec                       Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Łodzi
 11. Aleksandra Kulesza –          Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi
 12. Jakub Subczyński –             Szkoła Podstawowa nr 1 w Pabianicach
 13. Marta Przybył  –                  I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 14. Krzysztof Kamiński –           Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
 15. Wiktoria Kucharek –           Z SP nr 1 w Sieradzu
 16. Natalia Kaźmierczak    –     Zespół Szkół E-T-H w Łodzi
 17. Filip Gągorowski –              II LO w Tomaszowie Mazowieckim
 18. Agata Cybulska                  XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 19. Julia Woch                          Szkoła Podstawowa nr 174 w Łodzi
 20. Helena Sitarek                   Szkoła Podstawowa ZNP w Łodzi
 21. Julia Jędrzejczak                Szkoła Podstawowa nr 114 w Łodzi
 22. Maria Pankiewicz               Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi
 23. Jan Odyniec                        XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 24. Alexander Pastuszyński     III LO w Piotrkowie Trybunalskim
 25. Weronika Gomułka           Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi
 26. Daniel Marciniak                XLVII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 27. Oliwia Kołacz                      Zespól Szkół Poligraficznych w Łodzi
 28. Oliwia Augustyniak             Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu

 

W roku 2019 nagrody otrzymają:

 1. Anna Krawczyk-                          Zespół Szkół  E-T-H w Łodzi
 2. Wojciech Pilc –                           Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
 3. Renata Krochecka-                    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
 4. Anna Śliwińska –                        Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
 5. Katarzyna Gala –                        Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi
 6. Beata Pasikowska –                   Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi
 7. Marek Tubis –                            Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi
 8. Aleksandra Frankenberg          Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach
 9. Bogusław Olejniczak                XI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 10. Jan Antoniak                            Pałac Młodzieży w Łodzi

 

Uroczystość wręczenia stypendiów i nagród odbędzie się10 października 2019 roku, o godzinie 14.00, w Muzeum Miasta Łodzi.

Rada Miejska w Łodzi wręczyła Nagrody Miasta Łodzi i Odznaki za Zasługi dla Miasta Łodzi

15 maja 2019 roku w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Miasta Łodzi oraz Odznak  za Zasługi dla Miasta Łodzi. Wśród laureatów nagród znalazła się Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia, a wśród odznaczonych  pan Józef Mazur – Zastępca Przewodniczącej Zarządu. Uroczystość prowadził Pan dr Marcin Gołaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. W uroczystości wzięli udział nagrodzeni i odznaczeni oraz zaproszeni goście. Obecni byli także wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Podczas prezentowania sylwetek nagrodzonych i odznaczonych zebrani na sali usłyszeli o niekwestionowanym dorobku pani Iwony Bartosik, Przewodniczącej Zarządu, jej wieloletnim zaangażowaniu w działalność społeczną na rzecz edukacji i oświaty na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Jest założycielką i wieloletnim członkiem Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Dzięki ogromnemu osobistemu zaangażowaniu Pani Iwony Bartosik Stowarzyszenie od 25 lat wspiera szkoły z województwa łódzkiego w obszarze doposażenia pracowni, zakupu pomocy dydaktycznych, organizacji projektów, konkursów
i inicjatyw. Od dwudziestu pięciu  lat Stowarzyszenie funduje stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów i nagrody dla nauczycieli nowatorów.

Prowadzący uroczystość przedstawili także sylwetkę pana Józefa Mazura, Zastępcy Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia, odznaczonego za Zasługi dla Miasta Łodzi. Pan Józef Mazur jest aktywnym członkiem kapituły ds. stypendiów i nagród. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej oraz skarbnika Stowarzyszenia, pan Józef Mazur odpowiada za płynność finansową Stowarzyszenia.  To dzięki jego szczególnym umiejętnościom
i profesjonalizmowi Stowarzyszenie w każdym roku dysponuje odpowiednimi środkami  finansowymi, które przeznacza na realizację swojej statutowej działalności.

15 maja 2019 roku był niekwestionowanym świętem Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Pani Przewodniczącej i Panu Zastępcy składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Wśród nagrodzonych Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Laureaci tegorocznych Nagród Miasta Łodzi

Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Miasta Łodzi

 

Pani Iwona Bartosik nagrodzona Nagrodą Miasta Łodzi

Wśród odznaczonych – Pan Józef Mazur, Zastępca Przewodniczącej Zarządu

Odznaczeni za Zasługi dla Miasta Łodzi

Tegoroczni laureaci nagród i odznaczeń

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście.

Na uroczystości obecni byli członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Obecni na uroczystości goście wręczyli laureatom kwiaty i złożyli gratulacje

 

 

Stypendia i nagrody 2019

W 2019 roku Stowarzyszenie przyzna i wręczy, po raz dwudziesty piąty, stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz nagrody dla nauczycieli nowatorów. Przypominamy, że wnioski można składać do 30 czerwca 2019r. w biurze Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.  Do wniosku należy dołączyć wypełnioną klauzulę jawności. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród oraz wnioski dostępne są w zakładce „druki do pobrania”. Czekamy na Państwa wnioski !

                                                                                                             Ewa Miłkowska – dyrektor biura Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

 

Konferencja „Żyj Zdrowo”

26 lutego 2019 roku, w Urzędzie Miasta Łodzi, odbyła się konferencja poświęcona zdrowemu odżywianiu. Konferencję zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole wraz z Łódzkim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole. Honorowy patronat nad organizacją tej imprezy objął Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.
W konferencji wzięli udział dyrektorzy łódzkich szkół i przedszkoli oraz nauczyciele. Zebranych przywitała pani Zofia Grzebisz – Nowicka-Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Szkole informując zebranych o celach przyświecających organizatorom tego spotkania. Poinformowała także uczestników konferencji o szerokim zasięgu działań Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w zakresie propagowania zdrowego żywienia i stylu życia – podobnych konferencji stowarzyszenie zorganizowało już 47, w różnych miejscowościach na terenie całego kraju.
Po wystąpieniu pani Przewodniczącej rozpoczął się wykład pani Aleksandry Cichockiej- dietetyczki, autorki wielu książek i wydawnictw naukowych, pracownika naukowego Instytutu Żywności i Żywienia. Wykład dotyczył zdrowego stylu życia, zasad zdrowego żywienia, a także znaczenia produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży. Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja uczestników oraz prezentacja dobrych praktyk. Sponsorem wydarzenia była Firma Bakoma  – producent galanterii mlecznej, która zorganizowała degustację swoich wyrobów. Wszyscy uczestnicy otrzymali także materiały dydaktyczne do wykorzystania w swoich placówkach.

Konferencja odbyła się w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi.

Konferencję rozpoczęła Pani Zofia Grzebisz -Nowicka –

Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Wykład poprowadziła pani Aleksandra Cichocka.

Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja.

Uczestnicy konferencji degustowali wyroby Firmy Bakoma.

?

Uroczystość nadania imienia Wisławy Szymborskiej Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi

1 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Wisławy Szymborskiej.  W uroczystości wzięli udział znakomici goście: przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele różnorodnych organizacji działających na terenie miasta, dyrektorzy łódzkich szkół i przedszkoli, reprezentanci lokalnych organizacji i instytucji oraz cała szkolna społeczność. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole reprezentowała pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu oraz pani Ewa Miłkowska – dyrektor biura Stowarzyszenia. Stowarzyszenie współfinansowało wykonanie sztandaru dla szkoły. Uroczystość przebiegła w bardzo podniosłej atmosferze.

Wszystkie zdjęcia, które publikujemy wykonała Pani Agnieszka Rauchert.

W uroczystości wzięli udział znakomici goście.

Fundatorzy sztandaru dla szkoły otrzymali wiązanki kwiatów.

 

Gala Laureatów V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt.”Wiersz o Babci i Dziadku” oraz XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.”Kwiaty dla Babci i Dziadka”

 21 stycznia 2019 roku w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi odbyła się GALA LAUREATÓW XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

Pan dr Marcin Gołaszewski – Przewodniczący  Rady Miejskiej w Łodzi,
Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi,
Pani Jolanta Chełmińska – Prezes Oddziału Łódzkiego PCK,
Pani Joanna Skrzydlewska – Dyrektor  Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi,
Pani  Romana Cybulska – Starszy Wizytator  Łódzkiego Kuratorium Oświaty,
Pani Zofia Grzebisz- Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Pan Dyrektor  Michał Murawski  reprezentujący  firmę Bakoma,
Pani Monika Kazimierczak – dyrektor ds. marketingu Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”, reprezentująca fundatora nagród Pana Krzysztofa Apostilidisa

Galę laureatów prowadziła pani Monika Kamieńska – dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Organizatorami obydwu konkursów oraz dzisiejszej uroczystości były Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole,  Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

Honorowy patronat nad edycjami obydwu  konkursów i organizacją Gali laureatów objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej – pani Anna Zalewska
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pan Piotr Gliński
 • Marszałek Województwa Łódzkiego pan Grzegorz Schreiber
 • Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska
 • Łódzki Kurator Oświaty – pan Grzegorz Wierzchowski

Organizacja obydwu konkursów oraz Gali laureatów od lat jest statutowym zadaniem obydwu stowarzyszeń. Zarządy obydwu stowarzyszeń świadome niekwestionowanej roli dziadków w procesie wychowania dzieci, wartości i korzyści wynikających z wzajemnych kontaktów przedstawicieli kilku pokoleń oraz potrzeby propagowania zalet wielopokoleniowych relacji rodzinnych, od lat organizują konkursy plastyczny i literacki, docierając do uczniów szkół z terenu całej Polski.

W uroczystości wzięły także udział osoby, które w poprzednich latach pełniły godności Honorowych Babć i Dziadków. Pani Teresa Lipowska, znana i ceniona aktorka, wyróżniona przez władze Łodzi odznaką za zasługi dla naszego miasta, pełniła godność  Honorowej  Babci  w 2008 roku, Honorowym Dziadkiem był wówczas pan  Witold Pyrkosz. Pani Jolanta Chełmińska, pełniła godność Honorowej Babci w  2015 roku, której w roli Honorowego Dziadka towarzyszył Pan Ryszard Bonisławski –  Senator RP. Prowadząca Galę, pani Monika Kamieńska była Honorową Babcią w roku 2016, Honorowym Dziadkiem był wówczas pan Bronisław Wrocławski. W ubiegłym roku godności honorowej Babci i Dziadka pełnili Państwo Profesorostwo Jadwiga i Jacek Mollowie, znani łódzcy lekarze.

W tym roku godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka zgodzili się pełnić Państwo Wodowie  – pani Anna Wodo, radca prawny i Pan Mecenas Zbigniew Wodo. Pan Mecenas Zbigniew Wodo to Przyjaciel Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Jest wielokrotnym fundatorem stypendiów dla uzdolnionej młodzieży przyznawanych przez Stowarzyszenie. Na wniosek Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole został odznaczony odznaką za zasługi dla Miasta Łodzi.

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi, przygotowanym przez Panią Beatę Michalską oraz Panią  Annę Stańczyk, nauczycielki tej szkoły.

WYNIKI V EDYCJI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” przedstawiła pani Teresa Lipowska, przewodnicząca komisji konkursowej:

NAGRODY SPECJALNE OTRZYMALI:

 1. Aleksandra Szczepaniak (9 lat) – wiersz pt. „Królowa Babcia”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Edyta Surmańska
 2. Maja Zając (10 lat) – wiersz pt. „Najlepsi przyjaciele”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Beata Gajewska
 3. Marianna Rząsa (8 lat) – wiersz pt. „List do Babci i Dziadka” uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Joanna Pawłowska
 4. Martyna Nowak (9 lat) – wiersz pt. „Bezcenne chwile z Babcią i Dziadkiem” uczennica SP nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie; nauczyciel prowadzący – Justyna Dymarczyk

 Fundatorem nagród było Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nagrody wręczyli Honorowi Dziadkowie, państwo Anna i Zbigniew Wodowie oraz Pani Wizytator Romana Cybulska przedstawicielka Łódzkiego Kuratora Oświaty

 W KATEGORII UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GRUPIE WIEKOWEJ 11-14 LAT

 Pierwszą nagrodę otrzymała
Wiktoria Gawlak
(14 lat) – wiersz pt. „Wdzięczność” – uczennica SP im. Wł. St. Reymonta w Uboczu, nauczyciel prowadzący – Janina Hryniewicka

Fundatorem nagrody głównej była firma Bakoma.

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali :

 1. Bartosz Wyszyński (klasa V) – wiersz pt.„List do dziadków” – uczeń SP w Leszczydole Starym, nauczyciel prowadzący – Joanna Kozon
 2. Jakub Grzelak (11 lat) – wiersz pt.„Babcia i Dziadek” – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu, nauczyciel prowadzący – Dorota Gwóźdź

Trzy równorzędne trzecie nagrody otrzymali :

 1. Olga Woźniak (13 lat) – wiersz pt .„Dziadkowie moi mili” – uczennica SP w Przegini, nauczyciel prowadzący – Magdalena Stefańska-Całus
 2. Anna Łykowska (14 lat) – wiersz pt. „Pogodzeni z życiem” – uczennica SP nr 2 w Kutnie, nauczyciel prowadzący – Teresa Romanowska
 3. Mateusz Rymkiewicz (12 lat) – wiersz pt .„Sen” – uczeń SP nr 31 w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Ewa Ossowska

Fundatorem nagród było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyła  Pani Teresa Lipowska i Pan Prezydent Tomasz Trela

Wyróżnienia otrzymali 

 1. Magdalena Janik (12 lat) – wiersz pt „Najważniejsi” – uczennica SP nr 53 w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Mirosława Wtorkowska
 2. Amelia Kurek (11 lat) – wiersz pt.„Wyjątkowi” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Ochnio
 3. Julia Szpak (11 lat) – wiersz pt.„Babcie i Dziadkowie” – uczennica PSP nr 28 w Wałbrzychu, nauczyciel prowadzący – Dorota Gwóźdź
 4. Natan Kogut (12 lat) – wiersz pt. „Podziękowania” – uczeń PSP nr 21 w Wałbrzychu; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Filusz

 Fundatorem nagród było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyli  Pani Jolanta Chełmińska – Prezesa Oddziału Łódzkiego PCK
i Pan Marian Popławski –  Wiceprzewodniczący  Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

 

W KATEGORII UCZNIÓW W GRUPIE WIEKOWEJ 15-17 LAT

 Pierwszą nagrodę otrzymał
Zbigniew Blania (15 lat) – wiersz pt.„O cnotliwościach Dziadków” – uczeń Gimnazjum nr 37 w Łodzi, nauczyciel prowadzący – Joanna Karpacz

Nagrodę wręczyła  Pani Monika  Kazimierczak – Dyrektor Ds. Marketingu Centrum Handlowo – Rozrywkowego „ Sukcesja”,  reprezentująca Fundatora nagrody, Pana Krzysztofa Apostilidisa

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali :

 1. Alicja Niezabitowska (15 lat) – wiersz pt.„Noc i dzień” – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie, nauczyciel prowadzący – Grażyna Reguła
  2. Liliana Czarnecka (17 lat) – wiersz pt.„Dziadkowie są niezastąpieni” – uczennica Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Dobrańska

Trzecią nagrodę otrzymała :

Julia Górecka (15 lat) – wiersz pt .„Wspomnienie miłości” – uczennica I LO w Jeleniej Górze, nauczyciel prowadzący – Joanna Skórecka

Fundatorem nagród było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczył pan dr Marcin Gołaszewski – Przewodniczący  Rady Miejskiej w Łodzi

 

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Dominika Sztonyk (15 lat) – wiersz pt. „Ballada o Babci i Dziadku” – uczennica SP z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 34 w Toruniu, nauczyciel prowadzący – Hanna Sztuka
 2. Zuzanna Kostrzewska (15 lat) – wiersz pt. „O Babci i Dziadku” – uczennica SP nr 10 w Jeleniej Górze,
 3. Nadia Rotnicka (15 lat) – wiersz pt. „O Babci i Dziadku” – uczennica SP nr 2 w Tucholi, nauczyciel prowadzący – Monika Słomińska

 Fundatorem nagród były Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyła Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

WYNIKI XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” przedstawiła pani Anna Ozga, przewodnicząca komisji konkursowej.

 W KATEGORII WIEKOWEJ 6 – 8 LAT JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1 nagroda – Jakub Fonał (8 lat), SP Nr 1 w Legnicy, opiekun p. Barbara Szewczyk – Stańko
2 nagroda – Lena Szmurło (8 lat), SP Nr 8 w Toruniu opiekun p. Kamila Grochala
3 nagroda – Matylda Pierzchała (7 lat), Rydzyński Ośrodek Kultury  opiekun p. Jerzy Kopras

Fundatorem nagród były Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 Nagrody wręczył pan Józef Mazur– Wiceprzewodniczący Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Wyróżnienia otrzymali:

– Lena Matwiejczyk (7 lat), SP w Leszczydole Starym, opiekun p. Iwona Reising
– Maria Daciów (6 lat) SP Nr 1 w Rawie Mazowieckiej, opiekun p. Anna Dębska
Fundatorem nagród były Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyła  pani  Romana Cybulska  – Starszy Wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi

W KATEGORII WIEKOWEJ 9 – 12  LAT JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1 nagroda – Aleksandra Bogusz (12 lat), SP Nr 174 w Łodzi, opiekun p. Danuta Michałek
2 nagroda – Michalina Szlachetka (10 lat), Rydzyński Ośrodek Kultury, opiekun p. Jerzy Kopras
3 nagroda – Emilia Sokalska (12 lat) SP Nr 1 w Wyszkowie, opiekun p. Mariola Przybysz

Wyróżnienia otrzymali:

– Emilia Pucyk (9 lat), Zespół Oświatowy w Żelkowie – Kolonii, opiekun p. Zofia Jagiełło,
– Lena Grabowska (9 lat), SP Nr 2 w Tucholi, opiekun p. Elżbieta Pieczka
– Sandra Smoła (11 lat), Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Rydzynie, opiekun p. Jerzy Kopras

 Fundatorem pierwszej nagrody była firma Bakoma, a pozostałych nagród i wyróżnień Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 Nagrody wręczyli Pani Joanna Skrzydlewska – Dyrektor  Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Pan Marian Popławski –  Wiceprzewodniczący Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole

  

W KATEGORII WIEKOWEJ  13 – 16  LAT JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1 nagroda – Wiktoria Czerska (13 lat), SP w Pruszynie, opiekun p. Joanna Bala
2 nagroda – Bernardetta Prokopiuk (15 lat) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Piszczacu, opiekun p. Renata Owczaruk
2 nagroda – Alicja Niezabitowska (13 lat), Szkoła Podstawowa w Rusinowie, opiekun p. Barbara Odzimek
3 nagroda – Dominika Sztonyk (15 lat) SP Nr 34 w Toruniu, opiekun p. Agnieszka Zawal

Fundatorem pierwszej nagrody była firma Bakoma, a pozostałych nagród  Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 Nagrody wręczyła pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Pan Dyrektor Michał Murawski reprezentujący firmę Bakoma

Wyróżnienia otrzymali:

– Julia Smoła (14 lat), Rydzyński Ośrodek Kultury, opiekun p. Jerzy Kopras
– Maja Winsche (15 lat), Gimnazjum Nr 38 w Łodzi, opiekun p. Joanna Kowalczyk
– Maja Falba (13 lat), SP Nr 1 w Wyszkowie, opiekun p. Mariola Przybysz

Fundatorem nagród był Pan Krzysztof Apostolidis i Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 

 JURY POSTANOWIŁO PRZYZNAĆ TAKŻE  NASTĘPUJĄCE NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Nagroda specjalna – bezpłatny udział w 14 – dniowym  plenerze plastycznym: Marta Szewczyk (15 lat) SP w Nowogrodźcu, opiekun p. Krzysztof Adamiec

Nagroda specjalna – ufundowana przez firmę Bakoma:

Julia Rudnik (17 lat), Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie, opiekun p. Sylwia Wojciechowska

Wyróżnienie – ufundowane przez firmę Bakoma:

Izabella Kisielewska (18 lat), ZSET w Jeleniej Górze, opiekun p. Justyna Domagała

Nagrody wręczyły Pani Zofia Grzebisz – Nowicka– Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Pani Iwona Bartosik Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Tradycją Gali Laureatów obydwu konkursów jest wręczenie upominków – prac plastycznych uczniów – gościom i sponsorom.

Pani Iwona Bartosik Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole zakończyła oficjalną część Gali, zapraszając zebranych do obejrzenia wystawy prac konkursowych w foyer Ośrodka i na poczęstunek.

 

 

 

 

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi.

Galę prowadziła pani Monika Kamieńska.

Zebranych gości powitały przewodniczące obydwu stowarzyszeń – pani Iwona Bartosik i pani Zofia Grzebisz – Nowicka.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście oraz sponsorzy nagród.

Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka pełnili państwo Anna i Zbigniew Wodowie.

Pani Teresa Lipowska przedstawiła zebranym wyniki konkursu literackiego.

Honorowi Dziadkowie wręczyli laureatom konkursu dyplomy i nagrody.

Pani Teresa Lipowska przeczytała zebranym nagrodzony w konkursie wiersz.

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył nagrodzonym dyplomy i nagrody.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody wręczone przez pana dr. Marcina Gołaszewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.

Nagrody wręczyli Pani Jolanta Chełmińska – Prezes Okręgu Łódzkiego PCK i Marian Popławski – Wiceprzewodniczący
Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Nagrody specjalne wręczyła pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pani Anna Ozga zapoznała zebranych z wynikami konkursu plastycznego.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody z rąk pani Joanny Skrzydlewskiej – dyrektora biura ds. rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi

i pana Mariana Popławskiego Wiceprzewodniczącego Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Nagrody i dyplomy wręczył laureatom pan Józef Mazur Wiceprzewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Laureatki konkursu wraz z opiekunami, panią Zofia Grzebisz – Nowicką – Przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i panią Anną Ozgą.

Nagrody główne – laptopy wręczył pan dyrektor Michał Murawski, reprezentujący firmę Bakoma, sponsora nagród.

Zaproszeni goście otrzymali w prezencie prace plastyczne uczniów.

Nagrodzone prace można było obejrzeć na wystawie.

Pani Teresa Lipowska wręczyła gościom swoją książkę opatrzoną autografem.

Uroczystość zakończyła pani Iwona Bartosik.

 

 

 

XXIV Gala Stypendialna

XXIV Gala Stypendialna za nami. Uroczystość odbyła się 17 października w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Sukcesja”. Organizacja Gali została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Podczas uroczystości dwudziestu dwóch wybitnie uzdolnionych uczniów odebrało stypendia, a ośmiu nauczycieli nowatorów nagrody. Tak jak w poprzednich latach także i w tym roku Stowarzyszenie mogło liczyć na fundatorów. Tegoroczni darczyńcy to:

 1. Pan Mecenas Zbigniew Wodo
 2. Pan Krzysztof Apostolidis – Prezes Fabryki Biznesu sp. z o.o.
 3. Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
 4. Pani Mecenas Marzena Zaleska
 5. Pani Grażyna Miller – Prezes szkoły „Anagra”
 6. Pan Andrzej Pabich – właściciel ZOO Safari w Borysewie
 7. Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
 8. Pan Krzysztof Borkowski – Wiceprezes BCC, Kanclerz Loży Łódzkiej
 9. Firma Hammermed w Łodzi
 10. Izba Radców Prawnych w Łodzi
 11. Pani Urszula Gocał –Prezes Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia SA” w Łodzi
 12. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
 13. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 14. Związek Zawodowy Pracowników, którym Powierzono Stanowisko Kierownicze w Oświacie
 15. Izba Radców Prawnych w Łodzi

Wszystkim fundatorom najserdeczniej dziękujemy!

W tegorocznej Gali Stypendialnej udział wzięli znakomici Goście:

Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Sylwester Pawłowski – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi,   Pani Małgorzata Bartosiak – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Pan dr Jan Kamiński Dyrektor WODN w Łodzi, Pan Janusz Moos – Dyrektor ŁCDNiKP, Pan Krzysztof Borkowski  – Wiceprezes Okręgu PCK w Łodzi, Pani Zofia Grzebisz Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pan Marek Ćwiek – Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Wręczeniu stypendiów i nagród towarzyszyli także fundatorzy, dyrektorzy i nauczyciele szkół, rodzice i dziadkowie stypendystów, członkowie kapituły ds. stypendiów i nagród, przyjaciele Stowarzyszenia. Uroczystość prowadziła Pani Monika Czerska – dziennikarka Radia Łódź. W krótkiej części artystycznej wystąpił Zespół „Tytka”, działający w Klubie Dąbrowa – filii Centrum Kultury Młodych. Zespół Tytka ma w swoim repertuarze wyłącznie piosenki związane z Łodzią.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w tegorocznej Gali Stypendialnej składamy serdecznie podziękowanie.

Uroczystość rozpoczęła Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
która powitała zebranych Gości.

 

Pani Iwona Bartosik poprosiła panią Monikę Czerską o poprowadzenie uroczystości.

 

Łódzki Zespół „Tytka” wykonał kilka piosenek związanych z Łodzią.

 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, fundatorzy i przyjaciele Stowarzyszenia.

 

Stypendystom towarzyszyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i dziadkowie.

 

Weronika Woźny – uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczyła Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Stypendium dla Natalii Prądzyńskiej – uczennicy Zespołu Szkół  Ekonomii i Usług w Łodzi
ufundował pan Krzysztof Apostolidis- Prezes Fabryki Biznesu.
W jego imieniu stypendium wręczył pan Andrzej Dratwicki Dyrektor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

 

Stypendium dla Anny Wincior – uczennicy Zespołu Szkół  Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi
także ufundował pan Krzysztof Apostolidis- Prezes Fabryki Biznesu.
W jego imieniu stypendium wręczył pan Andrzej Dratwicki Dyrektor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

 

Jakub Merdała – uczeń XXX II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymał stypendium ufundowane przez Panią Joannę Skrzydlewską.

 

Karolina Wilk – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Pana Krzysztofa Borkowskiego.
W jej imieniu stypendium odebrał ojciec, a towarzyszyła mu Dyrektor szkoły, pani Ewa Wojciechowska.

 

Jarosław Brodecki – absolwent Społecznego Gimnazjum nr 1 STO w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
Stypendium wręczyła Pani Mecenas Magdalena Ekersdorf.

 

Michał Lipiec – uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Łodzi
otrzymał stypendium z rąk fundatora – Pana Mecenasa Zbigniewa Wodo.

 

Bartosz Dziębowski – uczeń Technikum Geodezyjnego w Sieradzu otrzymał stypendium z rąk Pani Iwony Bartosik.
Fundatorem stypendium jest pan Andrzej Pabich – dyrektor ZOO „Safari” w Borysewie.

 

Stypendium dla Michała Olesińskiego – absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie
ufundowało Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia.

 

Juliusz Danielewicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach
otrzymał stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP.

 

Aneta Warsińska – uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez firmę Hammermed.
Stypendium wręczyła Pani Beata Ratajska, reprezentantka firmy.

 

Olga Chudzik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Dyrektor Janusz Moos.

 

Laura Gałązka – uczennica Szkoły Podstawowej w Kalinie otrzymała stypendium
ufundowane przez Panią Urszulę Gocał – Prezesa „Olimpii SA”.
W jej imieniu stypendium wręczyła Pani Iwona Bartosik.

 

Helena Sitarek – uczennica Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Marek Ćwiek – Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP.

 

Amelia Janiak – absolwentka Gimnazjum nr 1 w Łodzi otrzymała stypendium ufundowane
przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz przez Panią Mecenas Marzenę Zaleską.
Stypendium z rąk pani Mecenas odebrała mama Amelii.

 

Paweł Supernat – uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez panią Grażynę Miller. W imieniu fundatorki stypendium wręczyła Pani Iwona Bartosik.

 

Danyil Mykhalovskyy – absolwent Gimnazjum nr 6 w Łodzi
otrzymał stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczyła Pani Longina Tadej, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia.

 

Julia Ziarkowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka.

 

Barbara Piotrowicz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które wręczył Pan Sylwester Pawłowski.

 

Eryk Zywert – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczył Pan Józef Mazur – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia.

 

Maja Górska – uczennica Prywatnej Szkoły Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Stypendium wręczył Pan Mecenas Zbigniew Wodo.

 

Andrzej Nowakowski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które wręczyła Pani Longina Tadej.

 

 Tegoroczni Stypendyści.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Małgorzata Oleś – nauczycielka Gimnazjum nr 34 w Łodzi.
Nagrodę wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Agnieszka Kapturowska –
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi. Nagrodę wręczyła Pan Dyrektor Janusz Moos.

 

Nagrodę ufundowaną Przez panią Iwonę Bartosik – Przewodniczącą Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała
Pani Anna Mikuszewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Krystyna Sowińska – Pufal
-nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Łodzi. Nagrodę wręczył Pan Krzysztof Borkowski.

 

Nagrodę ufundowaną przez Związek Zawodowy Pracowników, którym Powierzono Stanowisko Kierownicze w Oświacie
otrzymała pani Olga Batór – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi. Nagrodę wręczył Pan Piotr Bara – Prezes Związku.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Dominika Bartoszek – Sowa,
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi. Nagrodę wręczyła Pani Joanna Skrzydlewska.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Agnieszka Kwiatkowska,
nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi.
Nagrodę wręczyła Pani Małgorzata Bartosiak.

 

Tegoroczni nagrodzeni nauczyciele nowatorzy.

 

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole uhonorowało wieloletniego fundatora stypendiów – Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
Okolicznościową statuetkę z rąk pani Przewodniczącej Stowarzyszenia, Iwony Bartosik,
odebrali: Pani Mecenas Magdalena Ekersdorf i Pan Mecenas Zbigniew Wodo.