Gala Laureatów V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt.”Wiersz o Babci i Dziadku” oraz XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.”Kwiaty dla Babci i Dziadka”

 21 stycznia 2019 roku w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi odbyła się GALA LAUREATÓW XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

Pan dr Marcin Gołaszewski – Przewodniczący  Rady Miejskiej w Łodzi,
Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi,
Pani Jolanta Chełmińska – Prezes Oddziału Łódzkiego PCK,
Pani Joanna Skrzydlewska – Dyrektor  Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi,
Pani  Romana Cybulska – Starszy Wizytator  Łódzkiego Kuratorium Oświaty,
Pani Zofia Grzebisz- Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Pan Dyrektor  Michał Murawski  reprezentujący  firmę Bakoma,
Pani Monika Kazimierczak – dyrektor ds. marketingu Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”, reprezentująca fundatora nagród Pana Krzysztofa Apostilidisa

Galę laureatów prowadziła pani Monika Kamieńska – dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Organizatorami obydwu konkursów oraz dzisiejszej uroczystości były Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole,  Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

Honorowy patronat nad edycjami obydwu  konkursów i organizacją Gali laureatów objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej – pani Anna Zalewska
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pan Piotr Gliński
 • Marszałek Województwa Łódzkiego pan Grzegorz Schreiber
 • Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska
 • Łódzki Kurator Oświaty – pan Grzegorz Wierzchowski

Organizacja obydwu konkursów oraz Gali laureatów od lat jest statutowym zadaniem obydwu stowarzyszeń. Zarządy obydwu stowarzyszeń świadome niekwestionowanej roli dziadków w procesie wychowania dzieci, wartości i korzyści wynikających z wzajemnych kontaktów przedstawicieli kilku pokoleń oraz potrzeby propagowania zalet wielopokoleniowych relacji rodzinnych, od lat organizują konkursy plastyczny i literacki, docierając do uczniów szkół z terenu całej Polski.

W uroczystości wzięły także udział osoby, które w poprzednich latach pełniły godności Honorowych Babć i Dziadków. Pani Teresa Lipowska, znana i ceniona aktorka, wyróżniona przez władze Łodzi odznaką za zasługi dla naszego miasta, pełniła godność  Honorowej  Babci  w 2008 roku, Honorowym Dziadkiem był wówczas pan  Witold Pyrkosz. Pani Jolanta Chełmińska, pełniła godność Honorowej Babci w  2015 roku, której w roli Honorowego Dziadka towarzyszył Pan Ryszard Bonisławski –  Senator RP. Prowadząca Galę, pani Monika Kamieńska była Honorową Babcią w roku 2016, Honorowym Dziadkiem był wówczas pan Bronisław Wrocławski. W ubiegłym roku godności honorowej Babci i Dziadka pełnili Państwo Profesorostwo Jadwiga i Jacek Mollowie, znani łódzcy lekarze.

W tym roku godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka zgodzili się pełnić Państwo Wodowie  – pani Anna Wodo, radca prawny i Pan Mecenas Zbigniew Wodo. Pan Mecenas Zbigniew Wodo to Przyjaciel Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Jest wielokrotnym fundatorem stypendiów dla uzdolnionej młodzieży przyznawanych przez Stowarzyszenie. Na wniosek Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole został odznaczony odznaką za zasługi dla Miasta Łodzi.

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi, przygotowanym przez Panią Beatę Michalską oraz Panią  Annę Stańczyk, nauczycielki tej szkoły.

WYNIKI V EDYCJI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” przedstawiła pani Teresa Lipowska, przewodnicząca komisji konkursowej:

NAGRODY SPECJALNE OTRZYMALI:

 1. Aleksandra Szczepaniak (9 lat) – wiersz pt. „Królowa Babcia”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Edyta Surmańska
 2. Maja Zając (10 lat) – wiersz pt. „Najlepsi przyjaciele”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Beata Gajewska
 3. Marianna Rząsa (8 lat) – wiersz pt. „List do Babci i Dziadka” uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Joanna Pawłowska
 4. Martyna Nowak (9 lat) – wiersz pt. „Bezcenne chwile z Babcią i Dziadkiem” uczennica SP nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie; nauczyciel prowadzący – Justyna Dymarczyk

 Fundatorem nagród było Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nagrody wręczyli Honorowi Dziadkowie, państwo Anna i Zbigniew Wodowie oraz Pani Wizytator Romana Cybulska przedstawicielka Łódzkiego Kuratora Oświaty

 W KATEGORII UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GRUPIE WIEKOWEJ 11-14 LAT

 Pierwszą nagrodę otrzymała
Wiktoria Gawlak
(14 lat) – wiersz pt. „Wdzięczność” – uczennica SP im. Wł. St. Reymonta w Uboczu, nauczyciel prowadzący – Janina Hryniewicka

Fundatorem nagrody głównej była firma Bakoma.

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali :

 1. Bartosz Wyszyński (klasa V) – wiersz pt.„List do dziadków” – uczeń SP w Leszczydole Starym, nauczyciel prowadzący – Joanna Kozon
 2. Jakub Grzelak (11 lat) – wiersz pt.„Babcia i Dziadek” – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu, nauczyciel prowadzący – Dorota Gwóźdź

Trzy równorzędne trzecie nagrody otrzymali :

 1. Olga Woźniak (13 lat) – wiersz pt .„Dziadkowie moi mili” – uczennica SP w Przegini, nauczyciel prowadzący – Magdalena Stefańska-Całus
 2. Anna Łykowska (14 lat) – wiersz pt. „Pogodzeni z życiem” – uczennica SP nr 2 w Kutnie, nauczyciel prowadzący – Teresa Romanowska
 3. Mateusz Rymkiewicz (12 lat) – wiersz pt .„Sen” – uczeń SP nr 31 w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Ewa Ossowska

Fundatorem nagród było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyła  Pani Teresa Lipowska i Pan Prezydent Tomasz Trela

Wyróżnienia otrzymali 

 1. Magdalena Janik (12 lat) – wiersz pt „Najważniejsi” – uczennica SP nr 53 w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Mirosława Wtorkowska
 2. Amelia Kurek (11 lat) – wiersz pt.„Wyjątkowi” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Ochnio
 3. Julia Szpak (11 lat) – wiersz pt.„Babcie i Dziadkowie” – uczennica PSP nr 28 w Wałbrzychu, nauczyciel prowadzący – Dorota Gwóźdź
 4. Natan Kogut (12 lat) – wiersz pt. „Podziękowania” – uczeń PSP nr 21 w Wałbrzychu; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Filusz

 Fundatorem nagród było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyli  Pani Jolanta Chełmińska – Prezesa Oddziału Łódzkiego PCK
i Pan Marian Popławski –  Wiceprzewodniczący  Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

 

W KATEGORII UCZNIÓW W GRUPIE WIEKOWEJ 15-17 LAT

 Pierwszą nagrodę otrzymał
Zbigniew Blania (15 lat) – wiersz pt.„O cnotliwościach Dziadków” – uczeń Gimnazjum nr 37 w Łodzi, nauczyciel prowadzący – Joanna Karpacz

Nagrodę wręczyła  Pani Monika  Kazimierczak – Dyrektor Ds. Marketingu Centrum Handlowo – Rozrywkowego „ Sukcesja”,  reprezentująca Fundatora nagrody, Pana Krzysztofa Apostilidisa

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali :

 1. Alicja Niezabitowska (15 lat) – wiersz pt.„Noc i dzień” – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie, nauczyciel prowadzący – Grażyna Reguła
  2. Liliana Czarnecka (17 lat) – wiersz pt.„Dziadkowie są niezastąpieni” – uczennica Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Dobrańska

Trzecią nagrodę otrzymała :

Julia Górecka (15 lat) – wiersz pt .„Wspomnienie miłości” – uczennica I LO w Jeleniej Górze, nauczyciel prowadzący – Joanna Skórecka

Fundatorem nagród było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczył pan dr Marcin Gołaszewski – Przewodniczący  Rady Miejskiej w Łodzi

 

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Dominika Sztonyk (15 lat) – wiersz pt. „Ballada o Babci i Dziadku” – uczennica SP z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 34 w Toruniu, nauczyciel prowadzący – Hanna Sztuka
 2. Zuzanna Kostrzewska (15 lat) – wiersz pt. „O Babci i Dziadku” – uczennica SP nr 10 w Jeleniej Górze,
 3. Nadia Rotnicka (15 lat) – wiersz pt. „O Babci i Dziadku” – uczennica SP nr 2 w Tucholi, nauczyciel prowadzący – Monika Słomińska

 Fundatorem nagród były Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyła Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

WYNIKI XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” przedstawiła pani Anna Ozga, przewodnicząca komisji konkursowej.

 W KATEGORII WIEKOWEJ 6 – 8 LAT JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1 nagroda – Jakub Fonał (8 lat), SP Nr 1 w Legnicy, opiekun p. Barbara Szewczyk – Stańko
2 nagroda – Lena Szmurło (8 lat), SP Nr 8 w Toruniu opiekun p. Kamila Grochala
3 nagroda – Matylda Pierzchała (7 lat), Rydzyński Ośrodek Kultury  opiekun p. Jerzy Kopras

Fundatorem nagród były Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 Nagrody wręczył pan Józef Mazur– Wiceprzewodniczący Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Wyróżnienia otrzymali:

– Lena Matwiejczyk (7 lat), SP w Leszczydole Starym, opiekun p. Iwona Reising
– Maria Daciów (6 lat) SP Nr 1 w Rawie Mazowieckiej, opiekun p. Anna Dębska
Fundatorem nagród były Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Nagrody wręczyła  pani  Romana Cybulska  – Starszy Wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi

W KATEGORII WIEKOWEJ 9 – 12  LAT JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1 nagroda – Aleksandra Bogusz (12 lat), SP Nr 174 w Łodzi, opiekun p. Danuta Michałek
2 nagroda – Michalina Szlachetka (10 lat), Rydzyński Ośrodek Kultury, opiekun p. Jerzy Kopras
3 nagroda – Emilia Sokalska (12 lat) SP Nr 1 w Wyszkowie, opiekun p. Mariola Przybysz

Wyróżnienia otrzymali:

– Emilia Pucyk (9 lat), Zespół Oświatowy w Żelkowie – Kolonii, opiekun p. Zofia Jagiełło,
– Lena Grabowska (9 lat), SP Nr 2 w Tucholi, opiekun p. Elżbieta Pieczka
– Sandra Smoła (11 lat), Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Rydzynie, opiekun p. Jerzy Kopras

 Fundatorem pierwszej nagrody była firma Bakoma, a pozostałych nagród i wyróżnień Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 Nagrody wręczyli Pani Joanna Skrzydlewska – Dyrektor  Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Pan Marian Popławski –  Wiceprzewodniczący Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole

  

W KATEGORII WIEKOWEJ  13 – 16  LAT JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1 nagroda – Wiktoria Czerska (13 lat), SP w Pruszynie, opiekun p. Joanna Bala
2 nagroda – Bernardetta Prokopiuk (15 lat) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Piszczacu, opiekun p. Renata Owczaruk
2 nagroda – Alicja Niezabitowska (13 lat), Szkoła Podstawowa w Rusinowie, opiekun p. Barbara Odzimek
3 nagroda – Dominika Sztonyk (15 lat) SP Nr 34 w Toruniu, opiekun p. Agnieszka Zawal

Fundatorem pierwszej nagrody była firma Bakoma, a pozostałych nagród  Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 Nagrody wręczyła pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Pan Dyrektor Michał Murawski reprezentujący firmę Bakoma

Wyróżnienia otrzymali:

– Julia Smoła (14 lat), Rydzyński Ośrodek Kultury, opiekun p. Jerzy Kopras
– Maja Winsche (15 lat), Gimnazjum Nr 38 w Łodzi, opiekun p. Joanna Kowalczyk
– Maja Falba (13 lat), SP Nr 1 w Wyszkowie, opiekun p. Mariola Przybysz

Fundatorem nagród był Pan Krzysztof Apostolidis i Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 

 JURY POSTANOWIŁO PRZYZNAĆ TAKŻE  NASTĘPUJĄCE NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Nagroda specjalna – bezpłatny udział w 14 – dniowym  plenerze plastycznym: Marta Szewczyk (15 lat) SP w Nowogrodźcu, opiekun p. Krzysztof Adamiec

Nagroda specjalna – ufundowana przez firmę Bakoma:

Julia Rudnik (17 lat), Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie, opiekun p. Sylwia Wojciechowska

Wyróżnienie – ufundowane przez firmę Bakoma:

Izabella Kisielewska (18 lat), ZSET w Jeleniej Górze, opiekun p. Justyna Domagała

Nagrody wręczyły Pani Zofia Grzebisz – Nowicka– Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Pani Iwona Bartosik Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Tradycją Gali Laureatów obydwu konkursów jest wręczenie upominków – prac plastycznych uczniów – gościom i sponsorom.

Pani Iwona Bartosik Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole zakończyła oficjalną część Gali, zapraszając zebranych do obejrzenia wystawy prac konkursowych w foyer Ośrodka i na poczęstunek.

 

 

 

 

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi.

Galę prowadziła pani Monika Kamieńska.

Zebranych gości powitały przewodniczące obydwu stowarzyszeń – pani Iwona Bartosik i pani Zofia Grzebisz – Nowicka.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście oraz sponsorzy nagród.

Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka pełnili państwo Anna i Zbigniew Wodowie.

Pani Teresa Lipowska przedstawiła zebranym wyniki konkursu literackiego.

Honorowi Dziadkowie wręczyli laureatom konkursu dyplomy i nagrody.

Pani Teresa Lipowska przeczytała zebranym nagrodzony w konkursie wiersz.

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył nagrodzonym dyplomy i nagrody.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody wręczone przez pana dr. Marcina Gołaszewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.

Nagrody wręczyli Pani Jolanta Chełmińska – Prezes Okręgu Łódzkiego PCK i Marian Popławski – Wiceprzewodniczący
Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Nagrody specjalne wręczyła pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pani Anna Ozga zapoznała zebranych z wynikami konkursu plastycznego.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody z rąk pani Joanny Skrzydlewskiej – dyrektora biura ds. rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi

i pana Mariana Popławskiego Wiceprzewodniczącego Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Nagrody i dyplomy wręczył laureatom pan Józef Mazur Wiceprzewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Laureatki konkursu wraz z opiekunami, panią Zofia Grzebisz – Nowicką – Przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i panią Anną Ozgą.

Nagrody główne – laptopy wręczył pan dyrektor Michał Murawski, reprezentujący firmę Bakoma, sponsora nagród.

Zaproszeni goście otrzymali w prezencie prace plastyczne uczniów.

Nagrodzone prace można było obejrzeć na wystawie.

Pani Teresa Lipowska wręczyła gościom swoją książkę opatrzoną autografem.

Uroczystość zakończyła pani Iwona Bartosik.

 

 

 

XXIV Gala Stypendialna

XXIV Gala Stypendialna za nami. Uroczystość odbyła się 17 października w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Sukcesja”. Organizacja Gali została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Podczas uroczystości dwudziestu dwóch wybitnie uzdolnionych uczniów odebrało stypendia, a ośmiu nauczycieli nowatorów nagrody. Tak jak w poprzednich latach także i w tym roku Stowarzyszenie mogło liczyć na fundatorów. Tegoroczni darczyńcy to:

 1. Pan Mecenas Zbigniew Wodo
 2. Pan Krzysztof Apostolidis – Prezes Fabryki Biznesu sp. z o.o.
 3. Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
 4. Pani Mecenas Marzena Zaleska
 5. Pani Grażyna Miller – Prezes szkoły „Anagra”
 6. Pan Andrzej Pabich – właściciel ZOO Safari w Borysewie
 7. Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
 8. Pan Krzysztof Borkowski – Wiceprezes BCC, Kanclerz Loży Łódzkiej
 9. Firma Hammermed w Łodzi
 10. Izba Radców Prawnych w Łodzi
 11. Pani Urszula Gocał –Prezes Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia SA” w Łodzi
 12. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
 13. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 14. Związek Zawodowy Pracowników, którym Powierzono Stanowisko Kierownicze w Oświacie
 15. Izba Radców Prawnych w Łodzi

Wszystkim fundatorom najserdeczniej dziękujemy!

W tegorocznej Gali Stypendialnej udział wzięli znakomici Goście:

Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Sylwester Pawłowski – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi,   Pani Małgorzata Bartosiak – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Pan dr Jan Kamiński Dyrektor WODN w Łodzi, Pan Janusz Moos – Dyrektor ŁCDNiKP, Pan Krzysztof Borkowski  – Wiceprezes Okręgu PCK w Łodzi, Pani Zofia Grzebisz Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pan Marek Ćwiek – Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Wręczeniu stypendiów i nagród towarzyszyli także fundatorzy, dyrektorzy i nauczyciele szkół, rodzice i dziadkowie stypendystów, członkowie kapituły ds. stypendiów i nagród, przyjaciele Stowarzyszenia. Uroczystość prowadziła Pani Monika Czerska – dziennikarka Radia Łódź. W krótkiej części artystycznej wystąpił Zespół „Tytka”, działający w Klubie Dąbrowa – filii Centrum Kultury Młodych. Zespół Tytka ma w swoim repertuarze wyłącznie piosenki związane z Łodzią.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w tegorocznej Gali Stypendialnej składamy serdecznie podziękowanie.

Uroczystość rozpoczęła Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
która powitała zebranych Gości.

 

Pani Iwona Bartosik poprosiła panią Monikę Czerską o poprowadzenie uroczystości.

 

Łódzki Zespół „Tytka” wykonał kilka piosenek związanych z Łodzią.

 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, fundatorzy i przyjaciele Stowarzyszenia.

 

Stypendystom towarzyszyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i dziadkowie.

 

Weronika Woźny – uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczyła Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Stypendium dla Natalii Prądzyńskiej – uczennicy Zespołu Szkół  Ekonomii i Usług w Łodzi
ufundował pan Krzysztof Apostolidis- Prezes Fabryki Biznesu.
W jego imieniu stypendium wręczył pan Andrzej Dratwicki Dyrektor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

 

Stypendium dla Anny Wincior – uczennicy Zespołu Szkół  Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi
także ufundował pan Krzysztof Apostolidis- Prezes Fabryki Biznesu.
W jego imieniu stypendium wręczył pan Andrzej Dratwicki Dyrektor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

 

Jakub Merdała – uczeń XXX II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymał stypendium ufundowane przez Panią Joannę Skrzydlewską.

 

Karolina Wilk – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Pana Krzysztofa Borkowskiego.
W jej imieniu stypendium odebrał ojciec, a towarzyszyła mu Dyrektor szkoły, pani Ewa Wojciechowska.

 

Jarosław Brodecki – absolwent Społecznego Gimnazjum nr 1 STO w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
Stypendium wręczyła Pani Mecenas Magdalena Ekersdorf.

 

Michał Lipiec – uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Łodzi
otrzymał stypendium z rąk fundatora – Pana Mecenasa Zbigniewa Wodo.

 

Bartosz Dziębowski – uczeń Technikum Geodezyjnego w Sieradzu otrzymał stypendium z rąk Pani Iwony Bartosik.
Fundatorem stypendium jest pan Andrzej Pabich – dyrektor ZOO „Safari” w Borysewie.

 

Stypendium dla Michała Olesińskiego – absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie
ufundowało Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia.

 

Juliusz Danielewicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach
otrzymał stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP.

 

Aneta Warsińska – uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez firmę Hammermed.
Stypendium wręczyła Pani Beata Ratajska, reprezentantka firmy.

 

Olga Chudzik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Dyrektor Janusz Moos.

 

Laura Gałązka – uczennica Szkoły Podstawowej w Kalinie otrzymała stypendium
ufundowane przez Panią Urszulę Gocał – Prezesa „Olimpii SA”.
W jej imieniu stypendium wręczyła Pani Iwona Bartosik.

 

Helena Sitarek – uczennica Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Marek Ćwiek – Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP.

 

Amelia Janiak – absolwentka Gimnazjum nr 1 w Łodzi otrzymała stypendium ufundowane
przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz przez Panią Mecenas Marzenę Zaleską.
Stypendium z rąk pani Mecenas odebrała mama Amelii.

 

Paweł Supernat – uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez panią Grażynę Miller. W imieniu fundatorki stypendium wręczyła Pani Iwona Bartosik.

 

Danyil Mykhalovskyy – absolwent Gimnazjum nr 6 w Łodzi
otrzymał stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczyła Pani Longina Tadej, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia.

 

Julia Ziarkowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka.

 

Barbara Piotrowicz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które wręczył Pan Sylwester Pawłowski.

 

Eryk Zywert – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczył Pan Józef Mazur – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia.

 

Maja Górska – uczennica Prywatnej Szkoły Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Stypendium wręczył Pan Mecenas Zbigniew Wodo.

 

Andrzej Nowakowski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które wręczyła Pani Longina Tadej.

 

 Tegoroczni Stypendyści.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Małgorzata Oleś – nauczycielka Gimnazjum nr 34 w Łodzi.
Nagrodę wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Agnieszka Kapturowska –
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi. Nagrodę wręczyła Pan Dyrektor Janusz Moos.

 

Nagrodę ufundowaną Przez panią Iwonę Bartosik – Przewodniczącą Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała
Pani Anna Mikuszewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Krystyna Sowińska – Pufal
-nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Łodzi. Nagrodę wręczył Pan Krzysztof Borkowski.

 

Nagrodę ufundowaną przez Związek Zawodowy Pracowników, którym Powierzono Stanowisko Kierownicze w Oświacie
otrzymała pani Olga Batór – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi. Nagrodę wręczył Pan Piotr Bara – Prezes Związku.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Dominika Bartoszek – Sowa,
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi. Nagrodę wręczyła Pani Joanna Skrzydlewska.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Agnieszka Kwiatkowska,
nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi.
Nagrodę wręczyła Pani Małgorzata Bartosiak.

 

Tegoroczni nagrodzeni nauczyciele nowatorzy.

 

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole uhonorowało wieloletniego fundatora stypendiów – Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
Okolicznościową statuetkę z rąk pani Przewodniczącej Stowarzyszenia, Iwony Bartosik,
odebrali: Pani Mecenas Magdalena Ekersdorf i Pan Mecenas Zbigniew Wodo.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia,
wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty życzymy
wielu sukcesów zawodowych, realizacji zamierzeń i planów,
satysfakcji z wykonywanej pracy, stabilizacji zawodowej
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Ewa Miłkowska                                                                          Iwona Bartosik

Dyrektor Biura Stowarzyszenia                                      Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia

STYPENDIA i NAGRODY w ROKU 2018

Nauczyciele nagrodzeni w roku 2018

 1. Pani Małgorzata Oleś – nauczycielka Publicznego Gimnazjum nr 34 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi.
 2. Pani Agnieszka Kapturowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.
 3. Pani Anna Mikuszewska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.
 4. Pani Krystyna Sowińska – Pufal – nauczycielka Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi.
 5. Pani Olga Batór– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi.
 6. Pani Dominika Bartoszek – Sowa – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi.
 7. Pani Agnieszka Kwiatkowska – nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi.
 8. Pani Aneta Łyszcz – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.

 

Uczniowie – stypendyści w roku 2018

 1. Weronika Woźny – uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi
 2. Natalia Prądzyńska – uczennica Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
 3. Anna Wincior – uczennica Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich w Łodzi
 4. Jakub Merdała – uczeń XXXII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi.
 5. Karolina Wilk – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
 6. Jarosław Brodecki – absolwent Społecznego Gimnazjum nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi.
 7. Michał Lipiec – uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi.
 8. Bartosz Dziębowski – uczeń Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.
 9. Michał Olesiński – absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Kutnie.
 10. Juliusz Danielewicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.
 11. Aneta Warsińska – uczennica zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi.
 12. Olga Chudzik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.
 13. Laura Gałązka – uczennica Szkoły Podstawowej w Kalinie.
 14. Helena Sitarek – uczennica szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi.
 15. Amelia Janiak – absolwentka Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi.
 16. Paweł Supernat – uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi.
 17. Danyil Mykhalovskyy – absolwent Publicznego Gimnazjum nr 6 w Łodzi.
 18. Julia Ziarkowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi
 19. Barbara Piotrowicz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi
 20. Eryk Zywert – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim.
 21. Maja Górska – uczennica Prywatnej Szkoły Podstawowej Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi.
 22. Andrzej Nowakowski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.

 

 

Jubileusz 110 – lecia

 9 marca 2018 r odbył się jubileusz 110 – lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi. W uroczystości wzięła udział Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – pani Iwona Bartosik. Z okazji wyjątkowego jubileuszu, na ręce pani Dyrektor, w imieniu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pani Przewodnicząca  złożyła gratulacje całemu Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim Pracownikom szkoły. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole  podarowało szkole z tej okazji  sprzęt nagłaśniający.

Sp41 -1hdimg75304a4cbaae9cde3e3a072891c432hdimg63af6805e9c9c968b260e58b6a78f9

XV Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu

9 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi, po raz piętnasty, odbyły się Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu. Wzorem lat ubiegłych Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole  objęło to wydarzenie patronatem sponsorując jego realizację oraz  zakup nagród dla laureatów. Tegoroczne Mistrzostwa objęło honorowym patronatem także Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, a podczas Mistrzostw obecna była Przewodnicząca Stowarzyszenia, pani Zofia Grzebisz –  Nowicka. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy szkole reprezentowała pani Ewa Miłkowska – Dyrektor biura Stowarzyszenia. 182 (3)182 (2)182 (1)

 W konkursie wzięli udział uczniowie z dwudziestu szkół podstawowych województwa łódzkiego. Mistrzostwa odbywały się w trzech kategoriach: II – III klasa,  IV – V klasa  oraz  VI – VII klasa szkoły podstawowej. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

 

GALA LAUREATÓW XXIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”

Dnia 22 stycznia 2018 roku, w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, odbyła się uroczystość podsumowująca dwa ogólnopolskie konkursy. Organizatorami uroczystości było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka zgodzili się pełnić Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll, którzy przybyli na uroczystość w towarzystwie swoich dzieci i wnuków.

Gala laureatów odbywała się pod honorowymi patronatami Ministerstwa Edukacji, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi. Patronat medialny nad uroczystością objęło Radio Łódź.

W uroczystości wzięli udział: pani Teresa Grzebisz – Nowicka – przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pani Teresa Lipowska – przewodnicząca komisji konkursowej konkursu literackiego, pani Anna Ozga – przewodnicząca komisji konkursu plastycznego, zaproszeni goście, laureaci konkursów, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Laureaci konkursów otrzymali cenne nagrody i upominki ufundowane prze obydwa Stowarzyszenia, sponsorów: firmę Bakoma, Centrum Handlowo – Rozrywkowe „Sukcesja”, wydawnictwo Olesiejuk oraz Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi i Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Cześć artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 im. Prof. Jana Molla w Łodzi. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze i z pewnością na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

Wyniki obydwu przeprowadzonych konkursów przedstawiają się następująco:

 

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

 Jury w składzie:

 1. Teresa Lipowska – aktorka, Honorowa Babcia I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, Przewodnicząca czterech edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
 2. Ewa Brzezińska – nauczycielka języka polskiego
 3. Elżbieta Ciborska – pracownik naukowy, autorka wielu książek, dziennikarka
 4. Barbara Pisowadzka – animator kultury, członek władz statutowych KSPS
 5. Janusz Nowicki – nauczyciel, wydawca

dokonało oceny prac i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych:

W kategorii najmłodszej grupy wiekowej (7 – 9 lat).

Nagrody otrzymali :

 1. Róża Wudkiewicz (8 lat) – wiersz pt. „Dla Babci i dla Dziadka”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piłsudskiego w Chorzelach; nauczyciel prowadzący – Anna Niska
 2. Szymon Przybysławski (9 lat) – wiersz pt. „Babcia i Dziadek”, uczeń Szkoły Podstawowej im. Konopnickiej w Sokołowie; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Polichnowska

Wyróżnienia specjalne otrzymali:

 1. Klara Paszkowska (9 lat) – wiersz pt. „Kochana Babcia”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kościuszki w Podlesiu Dużym; nauczyciel prowadzący – Elżbieta Kucharska
 2. Radosław Burdzy (9 lat) – wiersz pt. „Najlepsi Dziadkowie”, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Bednarska

W kategorii średniej grupy wiekowej (10-12 lat)

Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymali:

 1. Viktoria Szeterlak (10 lat) – wiersz pt. „Płatki kwiatów” – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu; nauczyciel prowadzący – Anna Barsul
 2. Hanna Szewczyk (12 lat) wiersz pt. „Babcia i Dziadek” – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie; nauczyciel prowadzący – Monika Filuś

Drugą nagrodę otrzymała:

Aleksandra Smolińska (VI klasa) – wiersz pt. „Babcina miłość” – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Beata Gajewska

Trzecią nagrodę otrzymała:

Katarzyna Rząsa (12 lat) – wiersz pt. „Chwila z dziadkami” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący  – Małgorzata Ochnio

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Sandra Nowakowska (VI klasa) – wiersz pt. „List do Anioła” – uczennica Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym; nauczyciel prowadzący – Joanna Kozon
 2. Aleksandra Jaskulska (10 lat) – wiersz pt. „Ciasto z Babcią i Dziadkiem” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Tracz
 3. Wiktoria Więckowska (12 lat) – wiersz pt. „Moi Dziadkowie” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Ochnio
 4. Mateusz Rymkiewicz (11 lat) – wiersz pt. „Otwarte okno” – uczeń Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie; nauczyciel prowadzący – Ewa Ossowska
 5. Alicja Niezabitowska (VI klasa) – wiersz pt. „Nikt nie zastąpi Babci i Dziadka” – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kochanowskiego w Rusinowie; nauczyciel prowadzący – Grażyna Reguła.

W starszej grupie wiekowej (13-15 lat)

Pierwszą nagrodę otrzymała:

Wiktoria Ziach (15 lat) – wiersz pt. „Ciepłe wspomnienia”- uczennica Gimnazjum nr 23 w Kielcach; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Świercz

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali:

 1. Adrianna Zonik (15 lat) – wiersz pt. „Dziękuję” – uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie; nauczyciel prowadzący – Marzanna Siemienowska
 2. Krystian Opoński (13 lat) – wiersz pt. „Czapeczka Babuni” – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chorzelach; nauczyciel prowadzący – Bożena Czaplicka

Trzecią nagrodę otrzymała:

Anna Łykowska (13 lat) – wiersz pt .„Dziękuję” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie; nauczyciel prowadzący – Teresa Romanowska

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Łucja Pszczółkowska (15 lat) – wiersz pt. „Drogiej Babci” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu; nauczyciel prowadzący – Katarzyna Folga
 2. Dominika Sztonyk (14 lat) – wiersz pt. „Ogród Dziadka – mój Dziadek” – uczennica Zespołu Szkół nr 34 w Toruniu; nauczyciel prowadzący – Hanna Sztuka
 3. Natalia Łobejko (15 lat) – wiersz pt. „Wspomnienie Babci i Dziadka” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Aneta Warchoł
 4. Wojciech Wiśniewski (13 lat) – wiersz pt. „Dziadkowie od zawsze” – uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęc; nauczyciel prowadzący – Elżbieta Ambrzykowska

W kategorii najstarszej grupy wiekowej (17 – 18 lat)

Nagrody specjalne otrzymali:

 1. Hubert Kowalski (18 lat) – wiersz pt. „Wizytówka Dziadka” – uczeń Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie; nauczyciel prowadzący – Wioletta Poturała
 2. Karolina Guśtak (18 lat) – wiersz pt. „Wspomnienie” – uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych w Krakowie; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Mochel

  

XXIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”

Jury w składzie:

 1. Przewodnicząca – Anna Ozga, artysta plastyk, nauczyciel i instruktor plastyki w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i Szkole Podstawowej 143 w Łodzi
 2. Arkadiusz Michalik – artysta plastyk z Warszawy
 3. Bogusław Karasek – artysta plastyk z Łodzi
 4. Aleksandra Janiak – mgr architektury wnętrz z Łodzi
 5. Martyna Łuszczyńska – studentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 6. Ewa Miłkowska – Dyrektor biura Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

dokonało oceny prac i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii młodszej grupy wiekowej 7 – 12 lat

Pierwsza nagrodę otrzymała:

Amelia Mṻller 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi; opiekunowie:  Dagmara Dembska i Ewa Broncher- Filipska

Drugą nagrodę otrzymała:

Aleksandra Perzan 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Małkini Górnej; opiekun Barbara Fydrych

 Trzecia nagrodę otrzymała:

Olga Szwarczyńska 12 lat, Biblioteka Miasta Rydzyna; opiekun Jerzy Kopras

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Alicja Niezabitowska 12 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie; opiekun Barbara Odzimek
 2. Tymon Grabarczyk 9 lat, Szkoły Podstawowa nr 149 w Łodzi; opiekun Edyta Kaczmarek
 3. Hanna Kądziołka 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie; opiekun Patrycja Olejnik
 4. Nikola Maj, Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi; opiekun Małgorzata Wejs

 Nagrody specjalne otrzymali najmłodsi uczestnicy konkursu:

 1. Tadeusz Jaskulski – 6 lat, Rydzyński Ośrodek Kultury; opiekun Jerzy Kopras
 2. Sergiusz Pajak – 7 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa z Polesia Dużego; opiekun Beata Duranc
 3. Bartosz Wójcik – 8 lat, ZSP w Trzebieniu; opiekun Grażyna Stępka

 

W kategorii starszej grupy wiekowej 13 – 16 lat nagrody otrzymali:

Pierwsza nagrodę otrzymała:

Marta Szewczyk 14 lat, Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu; opiekun Krzysztof Adamiec

 Drugą nagrodę otrzymała:

Dominika Spychała 14 lat, ZPO w Lubieniu Kujawskim;  opiekun Jarosław Pieczkowski

 Trzecia nagrodę otrzymała:

Gabriela Dopierała 14 lat, Gimnazjum nr 38 w Łodzi; opiekun Joanna Kowalczyk

 Wyróżnienia otrzymali:

 1. Marta Geisel 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi; opiekun Elżbieta Pieczka
 2. Weronika Kowalcze 15 lat, Gimnazjum w Olszance; opiekun Iwona Kubicka
 3. Natalia Wójcik 14 lat, Gimnazjum w Gniewoszowie; opiekun Bożena Sykut

Nagrodę specjalną za wielokrotny udział w konkursie i wykonywanie przepięknych prac otrzymała Aleksandra Serwicka 16 lat, z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury; opiekun Jerzy Kopras

Uroczystość prowadziła pani Monika Kamieńska,
dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka pełnili
Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll

Państwo Mollowie z wnukami, panią Teresą Lipowską i panem senatorem Ryszardem Bonisławskim

Pani Teresa Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca
Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole powitała zebranych

              Pani Teresa Lipowska, przewodnicząca jury konkursu literackiego,
zapoznała zebranych z wynikami konkursu

Laureaci konkursu literackiego ze swoimi opiekunami

Pani Anna Ozga, przewodnicząca jury konkursu plastycznego,
zapoznała zebranych z wynikami konkursu

Laureaci konkursu plastycznego wraz z opiekunami

Laureaci obydwu konkursów

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół

Część artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi

Pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
podsumowała uroczystość, dziękując wszystkim za przybycie

Pamiątkowe zdjęcia

Honorowi Dziadkowie – Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll