XXIV Gala Stypendialna

XXIV Gala Stypendialna za nami. Uroczystość odbyła się 17 października w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Sukcesja”. Organizacja Gali została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Podczas uroczystości dwudziestu dwóch wybitnie uzdolnionych uczniów odebrało stypendia, a ośmiu nauczycieli nowatorów nagrody. Tak jak w poprzednich latach także i w tym roku Stowarzyszenie mogło liczyć na fundatorów. Tegoroczni darczyńcy to:

 1. Pan Mecenas Zbigniew Wodo
 2. Pan Krzysztof Apostolidis – Prezes Fabryki Biznesu sp. z o.o.
 3. Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
 4. Pani Mecenas Marzena Zaleska
 5. Pani Grażyna Miller – Prezes szkoły „Anagra”
 6. Pan Andrzej Pabich – właściciel ZOO Safari w Borysewie
 7. Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
 8. Pan Krzysztof Borkowski – Wiceprezes BCC, Kanclerz Loży Łódzkiej
 9. Firma Hammermed w Łodzi
 10. Izba Radców Prawnych w Łodzi
 11. Pani Urszula Gocał –Prezes Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia SA” w Łodzi
 12. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
 13. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 14. Związek Zawodowy Pracowników, którym Powierzono Stanowisko Kierownicze w Oświacie
 15. Izba Radców Prawnych w Łodzi

Wszystkim fundatorom najserdeczniej dziękujemy!

W tegorocznej Gali Stypendialnej udział wzięli znakomici Goście:

Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Sylwester Pawłowski – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi,   Pani Małgorzata Bartosiak – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Pan dr Jan Kamiński Dyrektor WODN w Łodzi, Pan Janusz Moos – Dyrektor ŁCDNiKP, Pan Krzysztof Borkowski  – Wiceprezes Okręgu PCK w Łodzi, Pani Zofia Grzebisz Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pan Marek Ćwiek – Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Wręczeniu stypendiów i nagród towarzyszyli także fundatorzy, dyrektorzy i nauczyciele szkół, rodzice i dziadkowie stypendystów, członkowie kapituły ds. stypendiów i nagród, przyjaciele Stowarzyszenia. Uroczystość prowadziła Pani Monika Czerska – dziennikarka Radia Łódź. W krótkiej części artystycznej wystąpił Zespół „Tytka”, działający w Klubie Dąbrowa – filii Centrum Kultury Młodych. Zespół Tytka ma w swoim repertuarze wyłącznie piosenki związane z Łodzią.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w tegorocznej Gali Stypendialnej składamy serdecznie podziękowanie.

Uroczystość rozpoczęła Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
która powitała zebranych Gości.

 

Pani Iwona Bartosik poprosiła panią Monikę Czerską o poprowadzenie uroczystości.

 

Łódzki Zespół „Tytka” wykonał kilka piosenek związanych z Łodzią.

 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, fundatorzy i przyjaciele Stowarzyszenia.

 

Stypendystom towarzyszyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i dziadkowie.

 

Weronika Woźny – uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczyła Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Stypendium dla Natalii Prądzyńskiej – uczennicy Zespołu Szkół  Ekonomii i Usług w Łodzi
ufundował pan Krzysztof Apostolidis- Prezes Fabryki Biznesu.
W jego imieniu stypendium wręczył pan Andrzej Dratwicki Dyrektor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

 

Stypendium dla Anny Wincior – uczennicy Zespołu Szkół  Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi
także ufundował pan Krzysztof Apostolidis- Prezes Fabryki Biznesu.
W jego imieniu stypendium wręczył pan Andrzej Dratwicki Dyrektor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

 

Jakub Merdała – uczeń XXX II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymał stypendium ufundowane przez Panią Joannę Skrzydlewską.

 

Karolina Wilk – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Pana Krzysztofa Borkowskiego.
W jej imieniu stypendium odebrał ojciec, a towarzyszyła mu Dyrektor szkoły, pani Ewa Wojciechowska.

 

Jarosław Brodecki – absolwent Społecznego Gimnazjum nr 1 STO w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
Stypendium wręczyła Pani Mecenas Magdalena Ekersdorf.

 

Michał Lipiec – uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Łodzi
otrzymał stypendium z rąk fundatora – Pana Mecenasa Zbigniewa Wodo.

 

Bartosz Dziębowski – uczeń Technikum Geodezyjnego w Sieradzu otrzymał stypendium z rąk Pani Iwony Bartosik.
Fundatorem stypendium jest pan Andrzej Pabich – dyrektor ZOO „Safari” w Borysewie.

 

Stypendium dla Michała Olesińskiego – absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie
ufundowało Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia.

 

Juliusz Danielewicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach
otrzymał stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP.

 

Aneta Warsińska – uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez firmę Hammermed.
Stypendium wręczyła Pani Beata Ratajska, reprezentantka firmy.

 

Olga Chudzik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Dyrektor Janusz Moos.

 

Laura Gałązka – uczennica Szkoły Podstawowej w Kalinie otrzymała stypendium
ufundowane przez Panią Urszulę Gocał – Prezesa „Olimpii SA”.
W jej imieniu stypendium wręczyła Pani Iwona Bartosik.

 

Helena Sitarek – uczennica Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Stypendium wręczył Pan Marek Ćwiek – Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP.

 

Amelia Janiak – absolwentka Gimnazjum nr 1 w Łodzi otrzymała stypendium ufundowane
przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz przez Panią Mecenas Marzenę Zaleską.
Stypendium z rąk pani Mecenas odebrała mama Amelii.

 

Paweł Supernat – uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez panią Grażynę Miller. W imieniu fundatorki stypendium wręczyła Pani Iwona Bartosik.

 

Danyil Mykhalovskyy – absolwent Gimnazjum nr 6 w Łodzi
otrzymał stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczyła Pani Longina Tadej, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia.

 

Julia Ziarkowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka.

 

Barbara Piotrowicz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które wręczył Pan Sylwester Pawłowski.

 

Eryk Zywert – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole,
które wręczył Pan Józef Mazur – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia.

 

Maja Górska – uczennica Prywatnej Szkoły Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Stypendium wręczył Pan Mecenas Zbigniew Wodo.

 

Andrzej Nowakowski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi otrzymał stypendium
ufundowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które wręczyła Pani Longina Tadej.

 

 Tegoroczni Stypendyści.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Małgorzata Oleś – nauczycielka Gimnazjum nr 34 w Łodzi.
Nagrodę wręczyła Pani Zofia Grzebisz – Nowicka.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Agnieszka Kapturowska –
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi. Nagrodę wręczyła Pan Dyrektor Janusz Moos.

 

Nagrodę ufundowaną Przez panią Iwonę Bartosik – Przewodniczącą Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała
Pani Anna Mikuszewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Krystyna Sowińska – Pufal
-nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Łodzi. Nagrodę wręczył Pan Krzysztof Borkowski.

 

Nagrodę ufundowaną przez Związek Zawodowy Pracowników, którym Powierzono Stanowisko Kierownicze w Oświacie
otrzymała pani Olga Batór – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi. Nagrodę wręczył Pan Piotr Bara – Prezes Związku.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Dominika Bartoszek – Sowa,
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi. Nagrodę wręczyła Pani Joanna Skrzydlewska.

 

Nagrodę Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymała Pani Agnieszka Kwiatkowska,
nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi.
Nagrodę wręczyła Pani Małgorzata Bartosiak.

 

Tegoroczni nagrodzeni nauczyciele nowatorzy.

 

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole uhonorowało wieloletniego fundatora stypendiów – Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
Okolicznościową statuetkę z rąk pani Przewodniczącej Stowarzyszenia, Iwony Bartosik,
odebrali: Pani Mecenas Magdalena Ekersdorf i Pan Mecenas Zbigniew Wodo.

 

 

Reklamy

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia,
wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty życzymy
wielu sukcesów zawodowych, realizacji zamierzeń i planów,
satysfakcji z wykonywanej pracy, stabilizacji zawodowej
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Ewa Miłkowska                                                                          Iwona Bartosik

Dyrektor Biura Stowarzyszenia                                      Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia

STYPENDIA i NAGRODY w ROKU 2018

Nauczyciele nagrodzeni w roku 2018

 1. Pani Małgorzata Oleś – nauczycielka Publicznego Gimnazjum nr 34 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi.
 2. Pani Agnieszka Kapturowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.
 3. Pani Anna Mikuszewska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.
 4. Pani Krystyna Sowińska – Pufal – nauczycielka Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi.
 5. Pani Olga Batór– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi.
 6. Pani Dominika Bartoszek – Sowa – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi.
 7. Pani Agnieszka Kwiatkowska – nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi.
 8. Pani Aneta Łyszcz – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.

 

Uczniowie – stypendyści w roku 2018

 1. Weronika Woźny – uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi
 2. Natalia Prądzyńska – uczennica Zespołu Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
 3. Anna Wincior – uczennica Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich w Łodzi
 4. Jakub Merdała – uczeń XXXII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi.
 5. Karolina Wilk – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
 6. Jarosław Brodecki – absolwent Społecznego Gimnazjum nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi.
 7. Michał Lipiec – uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi.
 8. Bartosz Dziębowski – uczeń Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.
 9. Michał Olesiński – absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Kutnie.
 10. Juliusz Danielewicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.
 11. Aneta Warsińska – uczennica zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi.
 12. Olga Chudzik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.
 13. Laura Gałązka – uczennica Szkoły Podstawowej w Kalinie.
 14. Helena Sitarek – uczennica szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi.
 15. Amelia Janiak – absolwentka Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi.
 16. Paweł Supernat – uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi.
 17. Danyil Mykhalovskyy – absolwent Publicznego Gimnazjum nr 6 w Łodzi.
 18. Julia Ziarkowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi
 19. Barbara Piotrowicz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi
 20. Eryk Zywert – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim.
 21. Maja Górska – uczennica Prywatnej Szkoły Podstawowej Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi.
 22. Andrzej Nowakowski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.

 

 

Jubileusz 110 – lecia

 9 marca 2018 r odbył się jubileusz 110 – lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi. W uroczystości wzięła udział Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – pani Iwona Bartosik. Z okazji wyjątkowego jubileuszu, na ręce pani Dyrektor, w imieniu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pani Przewodnicząca  złożyła gratulacje całemu Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim Pracownikom szkoły. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole  podarowało szkole z tej okazji  sprzęt nagłaśniający.

Sp41 -1hdimg75304a4cbaae9cde3e3a072891c432hdimg63af6805e9c9c968b260e58b6a78f9

XV Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu

9 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi, po raz piętnasty, odbyły się Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu. Wzorem lat ubiegłych Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole  objęło to wydarzenie patronatem sponsorując jego realizację oraz  zakup nagród dla laureatów. Tegoroczne Mistrzostwa objęło honorowym patronatem także Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, a podczas Mistrzostw obecna była Przewodnicząca Stowarzyszenia, pani Zofia Grzebisz –  Nowicka. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy szkole reprezentowała pani Ewa Miłkowska – Dyrektor biura Stowarzyszenia. 182 (3)182 (2)182 (1)

 W konkursie wzięli udział uczniowie z dwudziestu szkół podstawowych województwa łódzkiego. Mistrzostwa odbywały się w trzech kategoriach: II – III klasa,  IV – V klasa  oraz  VI – VII klasa szkoły podstawowej. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

 

GALA LAUREATÓW XXIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”

Dnia 22 stycznia 2018 roku, w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, odbyła się uroczystość podsumowująca dwa ogólnopolskie konkursy. Organizatorami uroczystości było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka zgodzili się pełnić Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll, którzy przybyli na uroczystość w towarzystwie swoich dzieci i wnuków.

Gala laureatów odbywała się pod honorowymi patronatami Ministerstwa Edukacji, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi. Patronat medialny nad uroczystością objęło Radio Łódź.

W uroczystości wzięli udział: pani Teresa Grzebisz – Nowicka – przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pani Teresa Lipowska – przewodnicząca komisji konkursowej konkursu literackiego, pani Anna Ozga – przewodnicząca komisji konkursu plastycznego, zaproszeni goście, laureaci konkursów, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Laureaci konkursów otrzymali cenne nagrody i upominki ufundowane prze obydwa Stowarzyszenia, sponsorów: firmę Bakoma, Centrum Handlowo – Rozrywkowe „Sukcesja”, wydawnictwo Olesiejuk oraz Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi i Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Cześć artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 im. Prof. Jana Molla w Łodzi. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze i z pewnością na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

Wyniki obydwu przeprowadzonych konkursów przedstawiają się następująco:

 

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

 Jury w składzie:

 1. Teresa Lipowska – aktorka, Honorowa Babcia I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, Przewodnicząca czterech edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
 2. Ewa Brzezińska – nauczycielka języka polskiego
 3. Elżbieta Ciborska – pracownik naukowy, autorka wielu książek, dziennikarka
 4. Barbara Pisowadzka – animator kultury, członek władz statutowych KSPS
 5. Janusz Nowicki – nauczyciel, wydawca

dokonało oceny prac i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych:

W kategorii najmłodszej grupy wiekowej (7 – 9 lat).

Nagrody otrzymali :

 1. Róża Wudkiewicz (8 lat) – wiersz pt. „Dla Babci i dla Dziadka”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piłsudskiego w Chorzelach; nauczyciel prowadzący – Anna Niska
 2. Szymon Przybysławski (9 lat) – wiersz pt. „Babcia i Dziadek”, uczeń Szkoły Podstawowej im. Konopnickiej w Sokołowie; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Polichnowska

Wyróżnienia specjalne otrzymali:

 1. Klara Paszkowska (9 lat) – wiersz pt. „Kochana Babcia”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kościuszki w Podlesiu Dużym; nauczyciel prowadzący – Elżbieta Kucharska
 2. Radosław Burdzy (9 lat) – wiersz pt. „Najlepsi Dziadkowie”, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Bednarska

W kategorii średniej grupy wiekowej (10-12 lat)

Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymali:

 1. Viktoria Szeterlak (10 lat) – wiersz pt. „Płatki kwiatów” – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu; nauczyciel prowadzący – Anna Barsul
 2. Hanna Szewczyk (12 lat) wiersz pt. „Babcia i Dziadek” – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie; nauczyciel prowadzący – Monika Filuś

Drugą nagrodę otrzymała:

Aleksandra Smolińska (VI klasa) – wiersz pt. „Babcina miłość” – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Beata Gajewska

Trzecią nagrodę otrzymała:

Katarzyna Rząsa (12 lat) – wiersz pt. „Chwila z dziadkami” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący  – Małgorzata Ochnio

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Sandra Nowakowska (VI klasa) – wiersz pt. „List do Anioła” – uczennica Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym; nauczyciel prowadzący – Joanna Kozon
 2. Aleksandra Jaskulska (10 lat) – wiersz pt. „Ciasto z Babcią i Dziadkiem” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Tracz
 3. Wiktoria Więckowska (12 lat) – wiersz pt. „Moi Dziadkowie” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Ochnio
 4. Mateusz Rymkiewicz (11 lat) – wiersz pt. „Otwarte okno” – uczeń Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie; nauczyciel prowadzący – Ewa Ossowska
 5. Alicja Niezabitowska (VI klasa) – wiersz pt. „Nikt nie zastąpi Babci i Dziadka” – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kochanowskiego w Rusinowie; nauczyciel prowadzący – Grażyna Reguła.

W starszej grupie wiekowej (13-15 lat)

Pierwszą nagrodę otrzymała:

Wiktoria Ziach (15 lat) – wiersz pt. „Ciepłe wspomnienia”- uczennica Gimnazjum nr 23 w Kielcach; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Świercz

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali:

 1. Adrianna Zonik (15 lat) – wiersz pt. „Dziękuję” – uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie; nauczyciel prowadzący – Marzanna Siemienowska
 2. Krystian Opoński (13 lat) – wiersz pt. „Czapeczka Babuni” – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chorzelach; nauczyciel prowadzący – Bożena Czaplicka

Trzecią nagrodę otrzymała:

Anna Łykowska (13 lat) – wiersz pt .„Dziękuję” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie; nauczyciel prowadzący – Teresa Romanowska

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Łucja Pszczółkowska (15 lat) – wiersz pt. „Drogiej Babci” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu; nauczyciel prowadzący – Katarzyna Folga
 2. Dominika Sztonyk (14 lat) – wiersz pt. „Ogród Dziadka – mój Dziadek” – uczennica Zespołu Szkół nr 34 w Toruniu; nauczyciel prowadzący – Hanna Sztuka
 3. Natalia Łobejko (15 lat) – wiersz pt. „Wspomnienie Babci i Dziadka” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Aneta Warchoł
 4. Wojciech Wiśniewski (13 lat) – wiersz pt. „Dziadkowie od zawsze” – uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęc; nauczyciel prowadzący – Elżbieta Ambrzykowska

W kategorii najstarszej grupy wiekowej (17 – 18 lat)

Nagrody specjalne otrzymali:

 1. Hubert Kowalski (18 lat) – wiersz pt. „Wizytówka Dziadka” – uczeń Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie; nauczyciel prowadzący – Wioletta Poturała
 2. Karolina Guśtak (18 lat) – wiersz pt. „Wspomnienie” – uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych w Krakowie; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Mochel

  

XXIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”

Jury w składzie:

 1. Przewodnicząca – Anna Ozga, artysta plastyk, nauczyciel i instruktor plastyki w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i Szkole Podstawowej 143 w Łodzi
 2. Arkadiusz Michalik – artysta plastyk z Warszawy
 3. Bogusław Karasek – artysta plastyk z Łodzi
 4. Aleksandra Janiak – mgr architektury wnętrz z Łodzi
 5. Martyna Łuszczyńska – studentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 6. Ewa Miłkowska – Dyrektor biura Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

dokonało oceny prac i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii młodszej grupy wiekowej 7 – 12 lat

Pierwsza nagrodę otrzymała:

Amelia Mṻller 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi; opiekunowie:  Dagmara Dembska i Ewa Broncher- Filipska

Drugą nagrodę otrzymała:

Aleksandra Perzan 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Małkini Górnej; opiekun Barbara Fydrych

 Trzecia nagrodę otrzymała:

Olga Szwarczyńska 12 lat, Biblioteka Miasta Rydzyna; opiekun Jerzy Kopras

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Alicja Niezabitowska 12 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie; opiekun Barbara Odzimek
 2. Tymon Grabarczyk 9 lat, Szkoły Podstawowa nr 149 w Łodzi; opiekun Edyta Kaczmarek
 3. Hanna Kądziołka 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie; opiekun Patrycja Olejnik
 4. Nikola Maj, Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi; opiekun Małgorzata Wejs

 Nagrody specjalne otrzymali najmłodsi uczestnicy konkursu:

 1. Tadeusz Jaskulski – 6 lat, Rydzyński Ośrodek Kultury; opiekun Jerzy Kopras
 2. Sergiusz Pajak – 7 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa z Polesia Dużego; opiekun Beata Duranc
 3. Bartosz Wójcik – 8 lat, ZSP w Trzebieniu; opiekun Grażyna Stępka

 

W kategorii starszej grupy wiekowej 13 – 16 lat nagrody otrzymali:

Pierwsza nagrodę otrzymała:

Marta Szewczyk 14 lat, Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu; opiekun Krzysztof Adamiec

 Drugą nagrodę otrzymała:

Dominika Spychała 14 lat, ZPO w Lubieniu Kujawskim;  opiekun Jarosław Pieczkowski

 Trzecia nagrodę otrzymała:

Gabriela Dopierała 14 lat, Gimnazjum nr 38 w Łodzi; opiekun Joanna Kowalczyk

 Wyróżnienia otrzymali:

 1. Marta Geisel 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi; opiekun Elżbieta Pieczka
 2. Weronika Kowalcze 15 lat, Gimnazjum w Olszance; opiekun Iwona Kubicka
 3. Natalia Wójcik 14 lat, Gimnazjum w Gniewoszowie; opiekun Bożena Sykut

Nagrodę specjalną za wielokrotny udział w konkursie i wykonywanie przepięknych prac otrzymała Aleksandra Serwicka 16 lat, z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury; opiekun Jerzy Kopras

Uroczystość prowadziła pani Monika Kamieńska,
dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka pełnili
Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll

Państwo Mollowie z wnukami, panią Teresą Lipowską i panem senatorem Ryszardem Bonisławskim

Pani Teresa Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca
Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole powitała zebranych

              Pani Teresa Lipowska, przewodnicząca jury konkursu literackiego,
zapoznała zebranych z wynikami konkursu

Laureaci konkursu literackiego ze swoimi opiekunami

Pani Anna Ozga, przewodnicząca jury konkursu plastycznego,
zapoznała zebranych z wynikami konkursu

Laureaci konkursu plastycznego wraz z opiekunami

Laureaci obydwu konkursów

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół

Część artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi

Pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
podsumowała uroczystość, dziękując wszystkim za przybycie

Pamiątkowe zdjęcia

Honorowi Dziadkowie – Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll

Gala Stypendialna 2017

 

XXIII Gala Stypendialna za nami. Uroczystość odbyła się 14 listopada w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Sukcesja”. Organizacja Gali została objęta honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Łodzi oraz Marszałka Województwa Łódzkiego
i patronatem medialnym Radia Łódź. Podczas uroczystości dwudziestu wybitnie uzdolnionych uczniów odebrało stypendia, a ośmiu nauczycieli nowatorów nagrody.
Tak jak w poprzednich latach także i w tym roku Stowarzyszenie mogło liczyć na fundatorów. Tegoroczni darczyńcy to:

 1. Pan Mecenas Zbigniew Wodo – fundator stypendium Juliana Rakowskiego, absolwenta Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi
 2. Pan Krzysztof Apostolidis – Prezes Fabryki Biznesu sp. z o.o, inwestor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”- fundator dwóch stypendiów: Kai Klenckiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi i Mai Dybały, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi
 3. Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – fundatorka stypendium Magdaleny Pierzchały, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
 4. Pani Agnieszka Nowak – Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łodzi – fundatorka stypendium Kacpra Olszewskiego, absolwenta Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie
 5. Pani Grażyna Miller – Prezes Szkoły „Anagra” w Łodzi – fundatorka stypendium Macieja Łęckiego, ucznia Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi
 6. Pan Andrzej Pabich – właściciel ZOO Safari w Borysewie – fundator stypendium Natalii Nowakowskiej, uczennicy Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi
 7. Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – fundatorka nagrody dla Pani Krystyny Habryn, nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi
 8. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi – fundator stypendium Michała Pietrzaka, ucznia Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi
 9. Firma Hammermed w Łodzi – fundator stypendium Małgorzaty Warczyńskiej, uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim
 10. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi – fundator stypendium Angeliki Słubik, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi
 11. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi – fundator stypendium Marty Szewczyk, absolwentki Publicznego Gimnazjum nr 34 w Łodzi
 12. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole – ufundowało stypendium Mai Tomczyk, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi
 13. Związek Zawodowy Pracowników, którym Powierzono Stanowisko Kierownicze w Oświacie – ufundował nagrodę dla Pani Elżbiety Kanieckiej, wicedyrektora Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi

Wszystkim fundatorom najserdeczniej dziękujemy!

W tegorocznej Gali Stypendialnej udział wzięli znakomici Goście:

Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi, Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pani Małgorzata Bartosiak – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Pan Jan Kamiński Dyrektor WODN w Łodzi, Pan Krzysztof Borkowski  – Wiceprezes Okręgu PCK w Łodzi, Pani Zofia Grzebisz Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pani Teresa Dąbrowska – Zastępca Dyrektora ŁCDNiKP.

Wręczeniu stypendiów i nagród towarzyszyli także fundatorzy, dyrektorzy i nauczyciele szkół, rodzice i dziadkowie stypendystów, członkowie kapituły ds. stypendiów i nagród, przyjaciele Stowarzyszenia. Uroczystość prowadziła Pani Monika Czerska – dziennikarka Radia Łódź. W krótkiej części artystycznej, nawiązującej do Święta Niepodległości, udział wzięli tegoroczni stypendyści: Kacper Olszewski i Julian Rakowski.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w tegorocznej Gali Stypendialnej składamy serdecznie podziękowanie.

Uroczystość rozpoczęła się deklamacją wiersza Tadeusza Różewicza pt.”Ojczyzna” w wykonaniu tegorocznego stypendysty, Kacpra Olszewskiego

 Pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Stowarzyszenia,  powitała przybyłych gości

Laureaci stypendiów i nagród oraz zaproszeni goście zajęli wybrane miejsca

 Nagrodę Pani Kamili Mrówczyńskiej –  Haładaj, nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi, wręczyła Pani Małgorzata Bartosiak – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi

 Nagrodę Pani  Magdalenie Chojnackiej, nauczycielce Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, wręczył Pan Tomasz Trela -Wiceprezydent Miasta Łodzi

Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczyła nagrodę Pani Marioli Rychlik, nauczycielce II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim

Pan Krzysztof Borkowski – Wiceprezes Okręgu PCK w Łodzi, wręczył nagrodę Pani Agacie Krysiak, nauczycielce Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi

Nagrodę Pani Krystynie Habryn, nauczycielce Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi, wręczyła fundatorka nagrody – Pani Iwona Bartosik

Nagrodę Pani Elżbiecie Kanieckiej, wicedyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi, wręczył Pan Piotr Bara

Pan Witold Kapral, nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Łodzi odebrał nagrodę z rąk Pana Jana Kamińskiego, dyrektora WODN
w Łodzi

Pani Teresa Dąbrowska, Zastępca Dyrektora ŁCDNiKP, wręczyła nagrodę Panu Robertowi Adamczewskiemu, nauczycielowi Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu

Aleksandra Bąk,uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi, odebrała stypendium z rąk Pana Prezydenta Tomasza Treli

Pan Krzysztof Apostolidis wręczył ufundowane przez siebie stypendium Kai Klenckiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

Maja Dybała, uczennica Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi, odebrała stypendium z rąk Pana Krzysztofa Apostolidisa – fundatora stypendium

Stypendium Magdaleny Pierzchały, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ufundowała i  osobiście wręczyła Pani Joanna Skrzydlewska

Małgorzata Warczyńska, uczennica II liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim, odebrała stypendium z rąk pani Elżbiety Ratajskiej, reprezentującej firmę Hammermed, fundatora stypendium

Stypendium Michała Pietrzaka, ucznia szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi, ufundował Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi, a wręczył je Pan Grzegorz Wroniecki – Wiceprezes banku

Stanisław Piechota, uczeń Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi otrzymał stypendium z rąk Pani Małgorzaty Bartosiak

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył stypendium Dawidowi Gotkowiczowi, uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu

Julian Rakowski, absolwent Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi odebrał stypendium z rąk fundatora, Pana Mecenasa Zbigniewa Wodo

W imieniu fundatorki Pani Agnieszki Nowak, stypendium Kacprowi Olszewskiemu, absolwentowi Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie, wręczyła Pani Iwona Bartosik

Maja Tomczyk, uczennica Szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi, odebrała stypendium z rąk Pani Zofii Grzebisz – Nowickiej, Przewodniczącej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, które ufundowało stypendium

Adrianowi Rybarczykowi, uczniowi Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich wręczyła Pani Longina Tadej – Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia

Natalii Ryś, uczennicy Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi, stypendium wręczyła Pani Ewa Ziółkowska Wiceprezes Zarządu ZNP w Łodzi

Prezydent Tomasz Trela wręczył stypendium Julii Piwońskiej, uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi

W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi,fundatora stypendium Angeliki Słubik, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi, wręczył  je Pan Jan Bodo – Kaftański – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Pani Grażyna Miller wręczyła ufundowane przez siebie stypendium Maciejowi Łęckiemu, uczniowi Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi

Szymon Buchowicz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi odebrał stypendium z rąk Pana Józefa Mazura – Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia

Marcie Szewczyk, absolwentce Publicznego Gimnazjum nr 34 w Łodzi, stypendium wręczył Pan adwokat Sylwester Redeł, reprezentujący Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, fundatora stypendium

Natalia Nowakowska, uczennica Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi, odebrała stypendium z rąk jego fundatora Pana Andrzeja Pabicha

Pani Zofia Grzebisz – Nowicka wręczyła stypendium Danielowi Bauerowi, uczniowi Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi

Julian Rakowski, tegoroczny stypendysta, przeczytał wiersz Antoniego Słonimskiego pt. „Niepodległość”