XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble Kutno 2017

W piątek 26 maja 2017 r. w Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie odbyły się XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble Kutno 2017.

W turnieju brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie: 38 szkół z 41 zgłoszonych (w tym 21 z woj. łódzkiego; 1 z Łodzi); 57 drużyn; 112 zawodników; ok. 40 nauczycieli/opiekunów; 12 uczniów wolontariuszy, ok. 10 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych współpracujących przy obsłudze przedsięwzięcia.

Okolicznościowe dyplomy, statuetki dla najlepszych szkół województwa łódzkiego w trzech kategoriach szkolnych oraz nagrody rzeczowe dla sześciu zawodników ufundowało Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które objęło turniej patronatem.

Reklamy

XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji i XX-lecie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Dnia 8 czerwca 2017 roku w Pałacu Poznańskiego w Łodzi odbyło się XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji i XX-lecie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, gdzie przyznano honorowe tytuły i certyfikaty w kategoriach: Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Kreator Innowacji, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Lider Edukacji, Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Promotor Rozwoju Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjna Firma, Organizacja Innowacyjna, Lider Szkolnego Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, Mistrz Pedagogiki, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, HOMO CREATOR. Łącznie uhonorowano 168 utalentowanych uczniów, nauczycieli innowatorów, innowacyjnych organizacji, przedstawicieli kreatywnych pracodawców, środowisk naukowych i społecznych. Wręczono również Statuetki „Skrzydła Wyobraźni”.

W bieżącym roku w ramach XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole zostało wyróżnione certyfikatem Kreator Kompetencji Społecznych (z dumą możemy przypomnieć, iż w 2010 roku otrzymaliśmy certyfikat Partner Przyjazny Edukacji a w 2015 roku Lider Społeczno-Oświatowy). Wyróżnienie w imieniu Stowarzyszenia odebrała Pani Iwona Bartosik Przewodnicząca Zarządu. Wśród nagrodzonych w 2017 roku znalazła się również Pani Magdalena Drab, członek Zarządu naszego Stowarzyszenia, otrzymując certyfikat Kreatora Kompetencji Zawodowych.

Z tej okazji XX-lecia Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pokazano krótki film jubileuszowy, a dyrektor Centrum – Janusz Moos przedstawił imponujący dorobek tej instytucji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego (SDiNCKP).

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

XIV edycja konkursu „Nasze dziedzictwo czyli swoje chwalimy”

2 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie XIV edycji konkursu na prezentację multimedialną „Nasze dziedzictwo czyli swoje chwalimy”, w tym roku pod hasłem „Polak, którego podziwiam”. Gospodarzem uroczystości i organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi.

Konkurs zorganizowany został pod patronatem i przy wsparciu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Celem konkursu jest propagowanie osiągnięć i dorobku kulturowego Polski oraz prezentacja możliwości twórczych uczniów. W tym roku wzięło w nim udział 31 uczniów z 9 szkół z Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego i Ksawerowa.

Finał swoją obecnością uświetniły: Pani Longina Tadej – zastępca przewodniczącej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pani Bożena Piekarska – doradca metodyczny z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz pani Agnieszka Opalińska – bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Finał XIII Konkursu Literackiego „Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie”

Uroczystość zakończenia XIII Konkursu Literackiego „Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie”, zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi oraz SP nr 46 w Łodzi, odbyła się dnia 2 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi.
W uroczystości uczestniczyła Pani Iwona Bartosik Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Stowarzyszenie wsparło wydarzenie, fundując nagrody dla laureatów Konkursu oraz udzielając patronatu.
Przybyłych gości przywitała Barbara Cygan – dyrektor SP 46 w Łodzi, wiceprezes TPŁ –
która prowadziła całą uroczystość. W klimat wieczoru literackiego wprowadził wszystkich zespół wokalno – instrumentalny SP 46 Triolki kierowy przez Ewę Mikołajczyk – nauczycielkę SP 46. Następnie odczytano protokół i wręczono nagrody laureatom.

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Pomagam, bo lubię”

31 maja 2017 roku Pani Iwona Bartosik Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole uczestniczyła w finale XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Pomagam, bo lubię” w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi. Podczas uroczystości wyłonieni zostali laureaci konkursu, a nagrody wręczyła wicekurator oświaty pani Elżbieta Ratyńska. Zaproszeni goście obejrzeli również występ szkolnego teatru „Karuzela”. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole wsparło wydarzenie.

Spotkanie z okazji Dnia Dziecka pod Pomnikiem Martyrologii Dziecięcej w Łodzi

Reprezentacja Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, w osobach Pani Iwona Bartosik Przewodnicząca Zarządu, Pan Włodzimierz Magin Wiceprzewodniczący Zarządu oraz Pani Wioleta Pawlik-Nowacka Dyrektor biura, uczestniczyła w spotkaniu pod Pomnikiem Martyrologii Dziecięcej tzw. Pękniętym Sercu w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi, organizowanym corocznie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi.

Uczniowie, harcerze, kombatanci i przedstawiciele władz i organizacji, spotkali się  by uczcić pamięć małych więźniów, znajdującego się w tym miejscu niemieckiego obozu dziecięcego, a także aby uczestniczyć w uroczystym wręczeniu Medali Serce Dziecku, najbardziej prestiżowych wyróżnień w regionie łódzkim, przyznawanych od trzydziestu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Medal Serce Dziecku 2017 otrzymali:

  1. Pan Adam Kocher 
  2. Pani Teresa Łęcka 
  3. Pan Maciej Mamiński 
  4. Pani Bogusława Pawlikowska
  5. Pani Małgorzata Rosołowska-Pomorska 
  6. Pan Kamil Rządkowski
  7. Pani Marianna Strugińska-Felczyńska 
  8. Pani Jolanta Swiryd 
  9. Pani Małgorzata Tomaszewska
  10. Medal zbiorowy – Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych im. Juliana Tuwima w Stemplewie .