Druki do pobrania

STYPENDIA I NAGRODY:

regulamin stypendiów

wniosek o stypendium – wersja edytowalna

wniosek o stypendium

wniosek o nagrodę dla nauczyciela – wersja edytowalna

wniosek o nagrodę dla nauczyciela

klauzula informacyjna – stypendia

klauzula informacyjna – nagrody

AKCJA CEGIEŁKA:

zasady rozprowadzania cegiełek

pozwolenie na rozprowadzanie cegiełek

DOTACJE I PATRONATY:

zasady przyznawania dotacji_patronatu

wniosek o przyznanie dotacji_patronatu

druk rozliczenia dotacji

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU:

deklaracja przyjęcia członka wspierającego – Rada Pedagogiczna

deklaracja przyjęcia członka zwyczajnego – osoba fizyczna