O Stowarzyszeniu

Witamy na stronie Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Stowarzyszenie powstało w 1990 roku i od początku jego działalność w całości adresowana jest do młodzieży i placówek oświatowych.

Do naszych członków należy 91 szkół oraz 108 osób indywidualnych.

Zachęcamy Państwa i Rady Rodziów do dołączenia do naszego Stowarzyszenia i wsparcie nas w realizacji statutowych działań, tak ważnych dla prawidłowego funkcjonowania łódzkich szkół i efektywnego rozwoju dzieci i młodzieży.

W swoich działaniach koncentrujemy się na finansowaniu stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów i nagród dla nauczycieli nowatorów, przyznajemy dotacje dla szkół na pomoce dydaktyczne, konkursy, przeglądy i inicjatywy kształtujące postawy dzieci i młodzieży. W ramach swojej działalności prowadzimy Bursę Szkolną oraz organizujemy całoroczną akcję wspierającą Fundusz Pomocy Szkole w postaci „akcji cegiełka”.

Aby przystąpić do naszego Stowarzyszenia wystarczy pobrać i dostarczyć do naszego biura deklarację członkowską.