Informacja

Szanowni Państwo,

informuję, że biuro Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, od 1 czerwca 2020 roku jest czynne od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9.00 – 15.00. Z pracownikiem biura można się także kontaktować mailowo pod adresem biuro@lsps.pl lub telefonicznie
pod numerami 603 917 100 lub 42 674 14 25.

Z poważaniem
Ewa Miłkowska – dyrektor biura ŁSPS

Informacja

Szanowni  Państwo,

Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2020 roku,
podjął decyzję
o zawieszeniu realizacji programu stypendialnego. Ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii, którego skutkiem jest pogorszenie sytuacji finansowej wieloletnich sponsorów stypendiów i nagród, a także prawdopodobny brak możliwości zorganizowania jesienią tego roku uroczystej Gali Stypendialnej, Zarząd Stowarzyszenia zawiesił przyznawanie stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom oraz nagród nauczycielom nowatorom. Jednocześnie członkowie Zarządu wyrażają nadzieję, że już wiosną  przyszłego roku będzie możliwość wznowienia realizacji  programu.  O ponownej realizacji programu stypendialnego niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Z poważaniem

Ewa Miłkowska – Dyrektor biura ŁSPS

Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, pracownicy biura

Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pracują w systemie on – line.

Kontakt Państwa z biurem Stowarzyszenia możliwy jest w tym okresie pod numerem telefonu:              603 917 100  lub mailowo pod adresem: biuro@lsps.pl

Z poważaniem

Ewa Miłkowska – Dyrektor biura

Życzenia Świąteczne

Wszystkim członkom, współpracownikom oraz Przyjaciołom Stowarzyszenia,

życzymy zdrowych i spokojnych Świąt oraz wiary,

że wkrótce powrócimy do znanej nam wcześniej rzeczywistości.

Ewa  Miłkowska                                               Iwona Bartosik

Dyrektor Biura                                      Przewodnicząca Zarządu

 

Jubileusz 75. lecia istnienia IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

6 marca 2020r. w IX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi odbyła się uroczystość z okazji 75. rocznicy powstania szkoły. W uroczystości wzięli udział znakomici goście: pan profesor Marcin Gołaszewski  – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, pani Małgorzata Moskwa – Wodnicka – Wiceprezydent Miasta Łodzi, pan Jarosław Owsiański – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, pan Krzysztof Baszczyński – wiceprezes Zarządu Głównego ZNP, pan Janusz Moss – Dyrektor ŁCDNiKP.
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole reprezentowała pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu. Pani Przewodnicząca, gratulując szkolnej społeczności wspaniałego jubileuszu,  wręczyła pani Agnieszce Gęborze – dyrektorowi szkoły, prezent: dwa projektory multimedialne.
Podczas uroczystości  zaprezentowano film o historii szkoły, przypominający ważne daty i najciekawsze wydarzenia  oraz wspominający dawnych dyrektorów i nauczycieli, którzy zostawili swój ślad w pamięci absolwentów i uczniów.
W części oficjalnej  wystąpił  Zespół Pieśni i Tańca „Łódź” z Centrum Kultury Młodych. W części artystycznej goście wysłuchali  koncertu na skrzypce i wiolonczelę przygotowanego przez Panią Elżbietę Ignaczak i Panią Aleksandrę Klepaczkę.
Społeczności Szkolnej IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi z okazji jubileuszu 75. lecia istnienia szkoły składamy serdeczne gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności w kolejnych latach!

 

 

 

 

Gala Laureatów XXVI Edycji Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” oraz VI Edycji Konkursu Literackiego „Wiersze dla Babci i Dziadka”

21 stycznia 2020 roku w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych
w Łodzi odbyła się GALA LAUREATÓW XXVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

Pan prof. Marcin Gołaszewski – Przewodniczący  Rady Miejskiej w Łodzi,
Pani Joanna Skrzydlewska       –  Wiceprezydent Miasta Łodzi,
Pani Dorota Gryta – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
Pani Joanna Krych –Asystentka pana Tomasza Treli – posła na sejm RP
Pan Zbigniew Weremczuk – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
Pani Zofia Grzebisz- Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Pani Anna Ciszowska – Dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi
Pan Dyrektor  Michał Murawski  reprezentujący  firmę Bakoma,
Pan Dariusz Michalak – dyrektor ds. marketingu Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”, reprezentujący fundatora nagród Pana Krzysztofa Apostilidisa

Galę laureatów prowadziła pani Monika Czerska– dziennikarka Radia Łódź Organizatorami obydwu konkursów oraz dzisiejszej uroczystości były Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole,  Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

Honorowy patronat nad edycjami obydwu  konkursów i organizacją Gali laureatów objęli:

 • Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska
 • Łódzki Kurator Oświaty – pan dr Grzegorz Wierzchowski

Organizacja konkursów oraz Gali laureatów od lat jest jednym ze statutowych zadań obydwu stowarzyszeń, stała się już elementem pewnej tradycji, którą stowarzyszenia kultywują, z głębokim przekonaniem, że rola „dziadków” w procesie wychowania dzieci i młodzieży jest absolutnie niekwestionowana. Doświadczenie i wiedza pokolenia „dziadków”  oraz energia i ciekawość dzieci stanowią wspaniałe połączenie, które pozwala obu stronom wzajemnie od siebie czerpać. Dla „dziadków” zaszczepienie fascynacją nowym, często technologicznie trudnym światem, dla dzieci poznanie uniwersalnych wartości tradycji mijającego świata – to symbolicznie najpraktyczniejsze korzyści wzajemnych relacji. Dzieci poznają mechanizmy świata z wielu źródeł – od rówieśników, oczywiście od rodziców, ale także ze źródła absolutnie unikalnego, którego nic nie zastąpi – od „dziadków”. Tak zdobyta wiedza, doświadczenie i pozytywna energia stanowią wartość, z którą odnalezienie własnej drogi życiowej będzie wielekroć łatwiejsze, mądrzejsze
i efektywniejsze. Konkursy organizowane przez obydwa stowarzyszenia są także elementem pewnego hołdu jaki z całą świadomością składają babciom i dziadkom. Za każdym razem liczba uczestników obydwu konkursów oraz poziom nadesłanych prac pokazują jak ważna jest rola dziadków w życiu ich wnuków. Wiersze napisane dla babć i dziadków oraz prace plastyczne wykonane dla nich nasycone są szacunkiem i miłością.

W uroczystości wzięły także udział osoby, które w poprzednich latach pełniły godności Honorowych Babć i Dziadków. Pani Teresa Lipowska, znana i ceniona aktorka, wyróżniona przez władze Łodzi odznaką za zasługi dla naszego miasta, pełniła godność  Honorowej  Babci  w 2008 roku, Honorowym Dziadkiem był wówczas pan  Witold Pyrkosz. Pani Jolanta Chełmińska, pełniła godność Honorowej Babci w  2015 roku, której w roli Honorowego Dziadka towarzyszył Pan Ryszard Bonisławski –  Senator RP. Prowadząca Galę, pani Monika Kamieńska była Honorową Babcią w roku 2016, Honorowym Dziadkiem był wówczas pan Bronisław Wrocławski. W roku 2018 godności honorowej Babci i Dziadka pełnili Państwo Profesorostwo Jadwiga i Jacek Mollowie, znani łódzcy lekarze. W ubiegłym roku godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka zgodzili się pełnić Państwo Wodowie  – pani Anna Wodo, radca prawny i Pan Mecenas Zbigniew Wodo.

W tym roku godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka zgodzili się pełnić: Pani Barbara Mrozowska – Nieradko – Sekretarz Miasta Łodzi oraz Pan
Andrzej Pabich – właściciel Zoo Safari w Borysewie, wielokrotny fundator stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół województwa łódzkiego.

Uroczystość rozpoczęła się występem Weroniki Woźny – absolwentki Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi, uczennicy Liceum Politechniki Łódzkiej, stypendystki Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w roku 2018.

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

W KATEGORII UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W
GRUPIE WIEKOWEJ 7-9 lat

cztery równorzędne nagrody specjalne otrzymały:

 1. Agnieszka Lipińska (9 lat) za wiersz pt. Wdzięczność”, uczennica Zespołu Oświatowego w Mordach; nauczyciel prowadzący – Zofia Żurawska
 2. Weronika Łykowska (9 lat) za wiersz pt. „Zabiegani dziadkowie”, uczennica SP w Solcu; nauczyciel prowadzący – Ewa Nyckowska
 3. Nadia Okrzejska (9 lat) za wiersz pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”, uczennica SP w Strzale; nauczyciel prowadzący – Anetta Marzec
 4. Sara Migas (8 lat) za wiersz pt. „O moich babciach i dziadku”, uczennica SP w Wawrzeńczycach; nauczyciel prowadzący – Justyna Kozera

W KATEGORII UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W
GRUPIE WIEKOWEJ 10 – 15  lat

Pierwszą nagrodę otrzymała:

Wiktoria Łykowska (11 lat) za wiersz pt.„Babcia i Dziadek”, uczennica SP
w Solcu, nauczyciel prowadzący – Ewa Nyckowska

Trzy równorzędne drugie nagrody otrzymali:

 1. Mateusz Rymkiewicz (13 lat) za wiersz pt.„Babcina Fantazja”, uczeń SP nr 31 w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Ewa Ossowska
 2. Bartosz Wyszyński (VI klasa) za wiersz pt.„Babcia – najpiękniejsze słowo świata”, uczeń SP w Leszczydole Starym, nauczyciel prowadzący – Joanna Kozon
 3. Alicja Niezabitowska (14 lat) za wiersz pt. „Piękna”, uczennica PSP w Rusinowie, nauczyciel prowadzący – Elżbieta Dutkowska

Trzy równorzędne trzecie nagrody otrzymali:

 1. Maciej Gaweł (III klasa) za wiersz pt. „Kochani Babcia i Dziadek”, uczeń PSP w Podlesiu Dużym, nauczyciel prowadzący – Beata Duranc
 2. Hanna Modrzyńska (12 lat) za wiersz pt.„List do Dziadka”, uczennica SP Nr 9 w Kutnie, nauczyciel prowadzący – Joanna Lach-Skrzynecka
 3. Marian Opoński (11 lat) za wiersz pt.„Wakacje na wsi”, uczeń PSP Nr 1 w Chorzelach, nauczyciel prowadzący – Elżbieta Lorenc

Nagrodę specjalną  za oryginalną formę poetycką otrzymała:

 Marta Soćko (14 lat) za wiersz pt. „Wieloletnia miłość”, uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu, nauczyciel prowadzący – Iwona Miszczak

Wyróżnienia otrzymały :

 1. Milena Zabadała (10 lat) za wiersz pt.„Moi Przyjaciele”, uczennica SP w Strzale, nauczyciel prowadzący – Anetta Marzec
 2. Zuzanna Cesarek (13 lat) za wiersz pt.„Ziemskie Anioły”, uczennica SP Nr 3 w Przasnyszu, nauczyciel prowadzący – Katarzyna Folga
 3. Dominika Zuchalska (13 lat) za wiersz pt.„Marzenie”, uczennica PSP w Rusinowie, nauczyciel prowadzący – Grażyna Niezabitowska
 4. Anna Łopaciuk (11 lat) za wiersz pt. „Dziadek jest”, uczennica Zespołu Oświatowego w Mordach, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Pasterska
 5. Karolina Hasiak (14 lat) za wiersz pt. „Moi Dziadkowie”, uczennica SP w Uboczu, nauczyciel prowadzący – Janina Hryniewiecka
 6. Wiktoria Żmijewska (12 lat) za wiersz pt. „Dziadkowie-bohaterowie”, uczennica SP w Koziebrodach, nauczyciel prowadzący – Anna Kurkiewicz

W KATEGORII UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Dwie równorzędne nagrody specjalne otrzymały:

 1. Roksana Wiśniowska (18 lat) za wiersz pt.„Wspomnienia”, uczennica

Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie

 1. Anna Markowska (19 lat) za wiersz pt.„Miłość bezgraniczna”, uczennica Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, nauczyciel prowadzący – Barbara Bober

 

Laureaci Konkursu Plastycznego Kwiaty dla Babci i Dziadka”

W KATEGORII NAJMŁODSZEJ GRUPY WIEKOWEJ  6-8 lat 

Pierwszą nagrodę otrzymał:

Kacper Łupiński, Zespół Oświatowy w Mordach, nauczyciel: Elżbieta Wielogórska

Drugą nagrodę otrzymała:

 Martyna Olejarz, Zespół Szkolno – Przedszkolny  Gniewoszów, nauczyciel:  Maria Witek

Trzecią nagrodę otrzymała:

Maja Mazurek SP w Podgórzynie, nauczyciel: Renata Twardowsk

Wyróżnienia  otrzymały:

 1. Maja Szozda, SP Dębno, nauczyciel Ewelina Słupska
 2. Emilia Ciok, Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii Siedlce, nauczyciel: Zofia Jagiełło
 3. Amelia Wienczek, SP 174 w Łodzi, nauczyciel: Bożena Cieślikiewicz

 

Nagrodę Specjalną otrzymała:

Oliwia Klepacka SP w Stróżewie, nauczyciel: Joanna Augustyniak

Nagrodę Specjalnądla najmłodszego uczestnika  konkursu otrzymała:

 Urszula Hermanowicz, Niepubliczna SP w Orzełku, Sadowna, nauczyciel: Elżbieta Maliszewska

W KATEGORII GRUPY WIEKOWEJ  9-15 lat

Pierwszą nagrodę otrzymała:

Lena Chrobak, SP 64 Łódź, nauczyciel: Dagmara Dębska

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymały:

Natalia Ptaszek, Katolicka SP w Mariówce Przysucha, nauczyciel: Barbara Odzimek

Emilia Szewczak – Świrska, SP w Nowogrodźcu, nauczyciel Krzysztof Adamiec

Dwie równorzędne trzecie  nagrody otrzymały:

Maja Dybek, SP w Klonowej, nauczyciel: Agnieszka Sobczyk

Alicja Niezabitowska PSP w Rusinowie, nauczyciel: Barbara Odzimek

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Dominika Wakuła SP w Strzale, Chodów Siedlce, nauczyciel: Anna Skolimowska
 2. Amadeusz Kamiński SP nr 4 w Wyszkowie, nauczyciel: Małgorzata Kocięcka
 3. Matylda Pierzchała, Biblioteka Publiczna w Rydzynie, nauczyciel: Jerzy Kopras
 4. Zuzanna Skowrońska, SP 143 w Łodzi, nauczyciel: Joanna Kowalska

W KATEGORII GRUPY WIEKOWEJ  9-15 lat

Dwie równorzędne nagrody specjalne otrzymali:

 1. Lesia Savchuk I LO w Białym Borze, nauczyciel: Anna Kostiw – Ikało
 2. Maksymilian Paszek Rydzyński Ośrodek Kultury, nauczyciel: Jerzy Kopras

NAGRODĘ  WYJĄTKOWĄ otrzymał:

Jakub Żebrowski SP nr 4 w Ostrołęce, nauczyciel: Iwona Jabłonowska

Wszystkim laureatom obydwu konkursów składamy gratulacje!

ART_4040

Uroczystość rozpoczęła się występem Weroniki Woźny, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej.

 

ART_4057

Weronika zaśpiewała trzy piosenki, grając na pianinie, gitarze i ukulele.

ART_4043

Galę prowadziła pani Monika Czerska, dziennikarka Radia Łódź.

ART_4079

Pani Przewodnicząca Iwona Bartosik, Pani Przewodnicząca Zofia Grzebisz – Nowicka
i Pani Dyrektor Anna Ciszowska, w imieniu organizatorów uroczystości powitały przybyłych Gości.

ART_4030

Godność Honorowej Babci pełniła Pani Barbara Mrozowska – Nieradko – Sekretarz Miasta Łodzi, a Honorowego Dziadka – Pan Andrzej Pabich – właściciel ZOO Safari
w Borysewie.

ART_4035

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, laureaci konkursów, ich rodzice
i dziadkowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Pani Jolanta Chełmińska i pan Ryszard Bonisławski wręczyli kwiaty tegorocznym Honorowym Dziadkom.

Pan Profesor Marcin Gołaszewski przemówił jako pierwszy.

Pan profesor Gołaszewski wręczył pani Barbarze Mrozowskiej – Nieradko list i białą różę.

Pan profesor Gołaszewski wręczył panu Andrzejowi Pabichowi list i białą różę.

Pani Joanna Krych odczytała list pana Tomasz Treli – posła na sejm RP.

Pani Dorota Gryta odczytała list pani Małgorzaty Moskwa – Wodnickiej – Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Pani Przewodnicząca Zofia Grzebisz – Nowicka w swoim wystąpieniu poinformowała zebranych o przebiegu obydwu konkursów.

Pani Teresa Lipowska – przewodnicząca komisji konkursu literackiego odczytała protokół z posiedzenia komisji.

Honorowi Dziadkowie wręczyli nagrody laureatkom nagrody specjalnej konkursu literackiego.

Laureatce pierwszej nagrody w kategorii uczniów szkół podstawowych, Wiktorii Łykowskiej,  nagrodę wręczył pan dyrektor Michał Murawski –
reprezentujący firmę Bakoma, sponsora nagrody.

Pani Teresa Lipowska odczytała wiersz laureatki pierwszej nagrody.

Laureatom drugiego miejsca nagrody wręczyła pani Joanna Skrzydlewska – Wiceprezydent Miasta Łodzi.

 

 Kolejnym laureatom  nagrody wręczyły panie przewodniczące obydwu Stowarzyszeń.

Pani Teresa Lipowska odczytała wiersz Anny Markowskiej – laureatki pierwszej nagrody w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych.

W części artystycznej wystąpiła Maja Michalska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi.

Piosenkę o „rockandrollowej” Babci wykonał Adrian Jachowicz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi.

Pani Anna Ozga – przewodnicząca komisji konkursu plastycznego odczytała protokół z posiedzenia komisji.

Laureatka konkursu plastycznego otrzymała laptop ufundowany przez Pana Krzysztofa Apostolidisa –

inwestora Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”.

Kolejnym laureatom konkursu plastycznego nagrody wręczyli-pani Monika Kamieńska i pan Ryszard Bonisławski.

Obecni na uroczystości Goście otrzymali w prezencie prace plastyczne wykonane przez dzieci.

Uroczystość zakończyła się zaproszeniem jej uczestników na poczęstunek.

Życzenia noworoczne

 

W imieniu Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom

życzymy w nadchodzącym roku
samych dobrych wiadomości, realizacji zamierzeń i planów,
spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności. 

Ewa Miłkowska                                                                    Iwona Bartosik
Dyrektor Biura                                                          Przewodnicząca Zarzadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV Jubileuszowa Gala Stypendialna

10 października 2019 roku,  w Muzeum Miasta Łodzi, odbyła się XXV Gala wręczenia stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom oraz nagród nauczycielom nowatorom. Organizację tegorocznej uroczystości objęła honorowym patronatem pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.

W tym roku kapituła ds. stypendiów i nagród przyznała 28 stypendiów uczniowskich  i 10 nagród dla nauczycieli.
W uroczystości wzięli udział znakomici Goście:

Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi,

Pan Ryszard Bonisławski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca
Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Pan Sylwester Pawłowski –Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej
w Łodzi

Pani Joanna Skrzydlewska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Pan dr Jan Kamiński – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Nauczycieli w Łodzi

Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

Pan prof. Grzegorz Matuszak – były Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Pan Krzysztof Jagiełło – były Prezydent Miasta Łodzi

Pan Tadeusz Matusiak – były Prezydent Miasta Łodzi

Jubileuszowa Gala Stypendialna  to wyjątkowa okazja do wspomnień i podsumowań.
Dwadzieścia pięć lat temu Stowarzyszenie opracowując własny  program stypendialny, jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce, postanowiło wspierać uzdolnionych uczniów, nie tylko osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, sporcie, czy dziedzinach artystycznych ale także tych chcących zmieniać świat, otwartych na potrzeby innych i empatycznych, oraz wyróżniać nauczycieli, tych wyjątkowych, tych, o których można powiedzieć: Mistrz, Przewodnik, Wzór.
W ciągu dwudziestu pięciu lat Stowarzyszenie przyznało 457 stypendiów wyjątkowym młodym ludziom i 224 nagrody niezwykłym nauczycielom. Początkowo Stowarzyszenie przyznawało stypendia i nagrody wyłącznie z własnych środków. Z czasem realizacja programu stypendialnego Stowarzyszenia zyskiwała coraz więcej sympatyków. Pojawiły się pierwsze propozycje sponsorowania stypendiów. W ciągu minionych dwudziestu pięciu lat Stowarzyszenie miało  zaszczyt współpracować z blisko pięćdziesięcioma sponsorami – osobami prywatnymi i przedstawicielami wielu firm, przedsiębiorstw i instytucji. Wielu z nich współpracuje ze Stowarzyszeniem do dnia dzisiejszego. Są Przyjaciółmi Stowarzyszenia, z niezachwianą życzliwością wspierającymi jego działania.
Wśród tegorocznych sponsorów są:

Pan mecenas Zbigniew Wodo

Pana Piotr Hammer – Prezes HAMMERmed Sp. z o.o

Pana  Krzysztof Apostolidis – Inwestor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

Pan Andrzej Pabich  – właściciel ZOO Safari w Borysewie

Pani Joanna Skrzydlewska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Pani Grażyna Miller –  Prezes Szkoły „Anagra”

Pani Urszula Gocał –  Prezes Zakładów Dziewiarskich „Olimpia” w Łodzi

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

Związek Nauczycielstwa Polskiego – Okręg Łódzki

Wszystkich Sponsorów Stowarzyszenie uhonorowało poprzez wręczenie, specjalnie na tę okazję wykonanej, grafiki autorstwa pana Pawła Szadkowskiego.  Stowarzyszenie uhonorowało także wieloletniego sponsora stypendiów i nagród, pana Piotra Hammera – Prezesa Spółki HAMMERmed poprzez wręczenie okolicznościowej statuetki.

W uroczystości wzięli udział wymienieni Goście, Fundatorzy, stypendyści, laureaci nagród, dyrektorzy szkół oraz osoby towarzyszące nagrodzonymi wyróżnionym. Uroczystość prowadziła pani Magdalena Michalak – aktorka i prezenterka telewizyjna.

Uroczystość rozpoczęła się występem Nikodema Majewskiego, ucznia klasy fortepianu,  w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.
Wykonał  dwa utwory Fryderyka Chopina: Walc As-dur op.69 nr1 oraz Walc e-moll op. posth.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, Fundatorzy, laureaci stypendiów i nagród.

Pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Stowarzyszenia, przywitała przybyłych Gości.

Matylda Barańska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, otrzymała stypendium
z rąk pana Tomasza Treli -Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi

Pani Iwona Bartosik wręczyła stypendium
Zuzannie Granek,uczennicy Szkoły Muzycznej II stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.

Marta Saganowska, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane i wręczone  przez pana Piotra Hammera, Prezesa Spółki Hammermed.

Pan Piotr Hammer ufundował także i wręczył stypendium Filipowi Gągorowskiemu,
uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim.

Pan Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi wręczył stypendium Angelice Słubik,
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.
Stypendium ufundowała pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Pan Andrzej Pabich, właściciel ZOO Safari w Borysewie, ufundował i wręczył stypendium
Marii Pankiewicz, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi.

Jan Odyniec, uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymał stypendium z rąk fundatora, pana Andrzeja Pabicha.

Adam Kubiak absolwent gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie otrzymał stypendium
ufundowane przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Wręczyła je pani Zofia Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Małgorzata Rutkiewicz, uczennica Technikum Gastronomicznego w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Wręczyła je pani Zofia Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Aleksandrze Zankowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi,
stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.
Stypendium ufundowała pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Michał Lipiec, uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Łodzi, otrzymał stypendium
ufundowane przez mecenasa Zbigniewa Wodo.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani mecenas Elżbieta Wodo – Zacharek.

Julia Pietrzak, uczennica szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi.
otrzymała stypendium z rąk pani Zofii Grzebisz- Nowickiej.

Jakub Subczyński, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Pabianicach, otrzymał stypendium
ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
W imieniu fundatora stypendium wręczył pan mecenas Krzysztof Stępniewicz.

Marta Przybył, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Borkowskiego, wiceprezesa Business Centre Club.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Helena Sitarek, absolwentka Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez Okręg Łódzki ZNP. Stypendium wręczył pan Marek Ćwiek
– Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Daniel Marciniak, uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, otrzymał stypendium
z rąk pana Janusza Moosa – Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Stypendium ufundowała pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

W imieniu Alexandra Pastuszyńskiego, absolwenta III Liceum Ogólnokształcącego
w Piotrkowie Trybunalskim,stypendium odebrała jego nauczycielka chemii.
Stypendium wręczył pan dr Jan Kamiński,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Wiktoria Kucharek, uczennica Technikum nr 1 w Sieradzu,
otrzymała stypendium z rąk fundatora, pani Joanny Skrzydlewskiej.

Julii Jędrzejczak, absolwentce Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi,
stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.

Mikołaj Zaremba, absolwent Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi, otrzymał stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Apostolidisa
– inwestora Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Paulina Matczak.

Aleksandra Kulesza, uczennica Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Apostolidisa
– inwestora Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Małgorzata Stanisławska.

Julii Woch, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi,
stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik,
fundatorka stypendium.

Agacie Cybulskiej, uczennicy XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi,
stypendium wręczył pan Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Krzysztof Kamiński, absolwent Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi, otrzymał stypendium
z rąk pana Józefa Mazura, Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia.

W mieniu Natalii Kaźmierczak, uczennicy
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi,
stypendium odebrała jej mama. Stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.

Weronika Gomułka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi, otrzymała stypendium
z rąk pana Janusza Moosa, Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Oliwii Kołacz, uczennicy Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi,
stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Oliwii Augustyniak, uczennicy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu,
stypendium wręczył pan dr Jan Kamiński, dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Zuzanna Granek, tegoroczna stypendystka Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
wykonała Wariacje z Introdukcją i Codą  – Feliksa Horeckiego op.22

Tegoroczni stypendyści Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pani Renata Krochecka, nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi,
otrzymała nagrodę z rąk pana Tomasza Treli, Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi.

Pan Ryszard Bonisławski, Senator Rzeczpospolitej Polskiej, wręczył nagrodę pan Katarzynie Gali,
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył nagrodę pani Beacie Pasikowskiej,
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.

Pan Wojciech Pilc, nauczyciel w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi,
otrzymał nagrodę z rąk pana Janusza Moosa.

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył także nagrodę pani Annie Sliwińskiej,
wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi.

Pani Przewodnicząca Iwona Bartosik wręczyła, ufundowaną przez siebie nagrodę,
panu Markowi Tubisowi, nauczycielowi w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.

Pani Anna Krawczyk, nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich,
otrzymała nagrodę z rąk pana Sylwestra Pawłowskiego.

Pani Anna Frankenberg, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach,
otrzymała nagrodę z rąk pana dr. Jana Kamińskiego.

Pan Bogusław Olejniczak, dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi,
otrzymał nagrodę ufundowaną przez panią Przewodniczącą Iwonę Bartosik.
Nagrodę wręczył pan Sylwester Pawłowski.

Pan Jan Antoniak, były nauczyciel Pałacu Młodzieży w Łodzi,
otrzymał nagrodę z rąk swojego ucznia, fundatora nagrody, pana Piotra Hammera.

Tegoroczni laureaci nagród Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pan Piotr Hammer, Prezes Spółki Hammermed, otrzymał okolicznościową statuetkę.
W ten sposób Stowarzyszenie uhonorowało wieloletniego fundatora stypendiów i nagród.

Wszystkim sponsorom stypendiów i nagród pani Przewodnicząca Iwona Bartosik
wręczyła specjalnie na tę okazję wykonane grafiki.

Pani Iwona Bartosik wręczyła grafiki także paniom Joannie Pernak i Bogusławie Rajskiej,
członkiniom Kapituły ds. stypendiów i nagród.

Kończąc uroczystość pani Przewodnicząca Iwona Bartosik zaprosiła zebranych na spotkanie przy kawie.
Goście poczęstowali się okolicznościowym tortem.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkół i placówek oświatowych życzymy wielu zawodowych sukcesów, realizacji zamierzeń i planów, satysfakcji z wykonywanej pracy, stabilizacji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Ewa Miłkowska                                                                                                        Iwona Bartosik

Dyrektor Biura                                                                                           Przewodnicząca Zarządu

 

 

 

Kapituła ds. stypendiów i nagród przyznała tegoroczne stypendia i nagrody.

Po raz dwudziesty piąty wybitni uczniowie szkół województwa łódzkiego oraz nauczyciele nowatorzy
otrzymają stypendia i nagrody Łódzkiego Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

W roku 2019 stypendia otrzymają:

 1. Matylda Barańska –            Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi
 2. Angelika Słubik –                Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi
 3. Marta Saganowska-           Szkoła Podstawowa nr 138 w Łodzi
 4. Mikołaj Zaremba –             Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi
 5. Adam Kubiak –                   Szkoła Podstawowa nr 2 w Kutnie
 6. Aleksandra Zankowska –    Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
 7. Julia Pietrzak –                    Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi
 8. Zuzanna Granek –               Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi
 9. Małgorzata Rutkiewicz –     Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
 10. Michał Lipiec                       Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Łodzi
 11. Aleksandra Kulesza –          Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi
 12. Jakub Subczyński –             Szkoła Podstawowa nr 1 w Pabianicach
 13. Marta Przybył  –                  I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 14. Krzysztof Kamiński –           Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
 15. Wiktoria Kucharek –           Z SP nr 1 w Sieradzu
 16. Natalia Kaźmierczak    –     Zespół Szkół E-T-H w Łodzi
 17. Filip Gągorowski –              II LO w Tomaszowie Mazowieckim
 18. Agata Cybulska                  XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 19. Julia Woch                          Szkoła Podstawowa nr 174 w Łodzi
 20. Helena Sitarek                   Szkoła Podstawowa ZNP w Łodzi
 21. Julia Jędrzejczak                Szkoła Podstawowa nr 114 w Łodzi
 22. Maria Pankiewicz               Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi
 23. Jan Odyniec                        XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 24. Alexander Pastuszyński     III LO w Piotrkowie Trybunalskim
 25. Weronika Gomułka           Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi
 26. Daniel Marciniak                XLVII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 27. Oliwia Kołacz                      Zespól Szkół Poligraficznych w Łodzi
 28. Oliwia Augustyniak             Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu

 

W roku 2019 nagrody otrzymają:

 1. Anna Krawczyk-                          Zespół Szkół  E-T-H w Łodzi
 2. Wojciech Pilc –                           Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
 3. Renata Krochecka-                    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
 4. Anna Śliwińska –                        Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
 5. Katarzyna Gala –                        Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi
 6. Beata Pasikowska –                   Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi
 7. Marek Tubis –                            Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi
 8. Aleksandra Frankenberg          Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach
 9. Bogusław Olejniczak                XI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 10. Jan Antoniak                            Pałac Młodzieży w Łodzi

 

Uroczystość wręczenia stypendiów i nagród odbędzie się10 października 2019 roku, o godzinie 14.00, w Muzeum Miasta Łodzi.