XV Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu

9 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi, po raz piętnasty, odbyły się Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu. Wzorem lat ubiegłych Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole  objęło to wydarzenie patronatem sponsorując jego realizację oraz  zakup nagród dla laureatów. Tegoroczne Mistrzostwa objęło honorowym patronatem także Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, a podczas Mistrzostw obecna była Przewodnicząca Stowarzyszenia, pani Zofia Grzebisz –  Nowicka. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy szkole reprezentowała pani Ewa Miłkowska – Dyrektor biura Stowarzyszenia. 182 (3)182 (2)182 (1)

 W konkursie wzięli udział uczniowie z dwudziestu szkół podstawowych województwa łódzkiego. Mistrzostwa odbywały się w trzech kategoriach: II – III klasa,  IV – V klasa  oraz  VI – VII klasa szkoły podstawowej. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

 

Reklamy

GALA LAUREATÓW XXIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”

Dnia 22 stycznia 2018 roku, w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, odbyła się uroczystość podsumowująca dwa ogólnopolskie konkursy. Organizatorami uroczystości było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka zgodzili się pełnić Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll, którzy przybyli na uroczystość w towarzystwie swoich dzieci i wnuków.

Gala laureatów odbywała się pod honorowymi patronatami Ministerstwa Edukacji, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi. Patronat medialny nad uroczystością objęło Radio Łódź.

W uroczystości wzięli udział: pani Teresa Grzebisz – Nowicka – przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pani Teresa Lipowska – przewodnicząca komisji konkursowej konkursu literackiego, pani Anna Ozga – przewodnicząca komisji konkursu plastycznego, zaproszeni goście, laureaci konkursów, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Laureaci konkursów otrzymali cenne nagrody i upominki ufundowane prze obydwa Stowarzyszenia, sponsorów: firmę Bakoma, Centrum Handlowo – Rozrywkowe „Sukcesja”, wydawnictwo Olesiejuk oraz Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi i Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Cześć artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 im. Prof. Jana Molla w Łodzi. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze i z pewnością na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

Wyniki obydwu przeprowadzonych konkursów przedstawiają się następująco:

 

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

 Jury w składzie:

 1. Teresa Lipowska – aktorka, Honorowa Babcia I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, Przewodnicząca czterech edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
 2. Ewa Brzezińska – nauczycielka języka polskiego
 3. Elżbieta Ciborska – pracownik naukowy, autorka wielu książek, dziennikarka
 4. Barbara Pisowadzka – animator kultury, członek władz statutowych KSPS
 5. Janusz Nowicki – nauczyciel, wydawca

dokonało oceny prac i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych:

W kategorii najmłodszej grupy wiekowej (7 – 9 lat).

Nagrody otrzymali :

 1. Róża Wudkiewicz (8 lat) – wiersz pt. „Dla Babci i dla Dziadka”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piłsudskiego w Chorzelach; nauczyciel prowadzący – Anna Niska
 2. Szymon Przybysławski (9 lat) – wiersz pt. „Babcia i Dziadek”, uczeń Szkoły Podstawowej im. Konopnickiej w Sokołowie; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Polichnowska

Wyróżnienia specjalne otrzymali:

 1. Klara Paszkowska (9 lat) – wiersz pt. „Kochana Babcia”, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kościuszki w Podlesiu Dużym; nauczyciel prowadzący – Elżbieta Kucharska
 2. Radosław Burdzy (9 lat) – wiersz pt. „Najlepsi Dziadkowie”, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Bednarska

W kategorii średniej grupy wiekowej (10-12 lat)

Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymali:

 1. Viktoria Szeterlak (10 lat) – wiersz pt. „Płatki kwiatów” – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu; nauczyciel prowadzący – Anna Barsul
 2. Hanna Szewczyk (12 lat) wiersz pt. „Babcia i Dziadek” – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie; nauczyciel prowadzący – Monika Filuś

Drugą nagrodę otrzymała:

Aleksandra Smolińska (VI klasa) – wiersz pt. „Babcina miłość” – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Beata Gajewska

Trzecią nagrodę otrzymała:

Katarzyna Rząsa (12 lat) – wiersz pt. „Chwila z dziadkami” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący  – Małgorzata Ochnio

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Sandra Nowakowska (VI klasa) – wiersz pt. „List do Anioła” – uczennica Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym; nauczyciel prowadzący – Joanna Kozon
 2. Aleksandra Jaskulska (10 lat) – wiersz pt. „Ciasto z Babcią i Dziadkiem” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Tracz
 3. Wiktoria Więckowska (12 lat) – wiersz pt. „Moi Dziadkowie” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Ochnio
 4. Mateusz Rymkiewicz (11 lat) – wiersz pt. „Otwarte okno” – uczeń Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie; nauczyciel prowadzący – Ewa Ossowska
 5. Alicja Niezabitowska (VI klasa) – wiersz pt. „Nikt nie zastąpi Babci i Dziadka” – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kochanowskiego w Rusinowie; nauczyciel prowadzący – Grażyna Reguła.

W starszej grupie wiekowej (13-15 lat)

Pierwszą nagrodę otrzymała:

Wiktoria Ziach (15 lat) – wiersz pt. „Ciepłe wspomnienia”- uczennica Gimnazjum nr 23 w Kielcach; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Świercz

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali:

 1. Adrianna Zonik (15 lat) – wiersz pt. „Dziękuję” – uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie; nauczyciel prowadzący – Marzanna Siemienowska
 2. Krystian Opoński (13 lat) – wiersz pt. „Czapeczka Babuni” – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chorzelach; nauczyciel prowadzący – Bożena Czaplicka

Trzecią nagrodę otrzymała:

Anna Łykowska (13 lat) – wiersz pt .„Dziękuję” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie; nauczyciel prowadzący – Teresa Romanowska

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Łucja Pszczółkowska (15 lat) – wiersz pt. „Drogiej Babci” – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu; nauczyciel prowadzący – Katarzyna Folga
 2. Dominika Sztonyk (14 lat) – wiersz pt. „Ogród Dziadka – mój Dziadek” – uczennica Zespołu Szkół nr 34 w Toruniu; nauczyciel prowadzący – Hanna Sztuka
 3. Natalia Łobejko (15 lat) – wiersz pt. „Wspomnienie Babci i Dziadka” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Aneta Warchoł
 4. Wojciech Wiśniewski (13 lat) – wiersz pt. „Dziadkowie od zawsze” – uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęc; nauczyciel prowadzący – Elżbieta Ambrzykowska

W kategorii najstarszej grupy wiekowej (17 – 18 lat)

Nagrody specjalne otrzymali:

 1. Hubert Kowalski (18 lat) – wiersz pt. „Wizytówka Dziadka” – uczeń Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie; nauczyciel prowadzący – Wioletta Poturała
 2. Karolina Guśtak (18 lat) – wiersz pt. „Wspomnienie” – uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych w Krakowie; nauczyciel prowadzący – Małgorzata Mochel

  

XXIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”

Jury w składzie:

 1. Przewodnicząca – Anna Ozga, artysta plastyk, nauczyciel i instruktor plastyki w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i Szkole Podstawowej 143 w Łodzi
 2. Arkadiusz Michalik – artysta plastyk z Warszawy
 3. Bogusław Karasek – artysta plastyk z Łodzi
 4. Aleksandra Janiak – mgr architektury wnętrz z Łodzi
 5. Martyna Łuszczyńska – studentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 6. Ewa Miłkowska – Dyrektor biura Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

dokonało oceny prac i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii młodszej grupy wiekowej 7 – 12 lat

Pierwsza nagrodę otrzymała:

Amelia Mṻller 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi; opiekunowie:  Dagmara Dembska i Ewa Broncher- Filipska

Drugą nagrodę otrzymała:

Aleksandra Perzan 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Małkini Górnej; opiekun Barbara Fydrych

 Trzecia nagrodę otrzymała:

Olga Szwarczyńska 12 lat, Biblioteka Miasta Rydzyna; opiekun Jerzy Kopras

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Alicja Niezabitowska 12 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie; opiekun Barbara Odzimek
 2. Tymon Grabarczyk 9 lat, Szkoły Podstawowa nr 149 w Łodzi; opiekun Edyta Kaczmarek
 3. Hanna Kądziołka 9 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie; opiekun Patrycja Olejnik
 4. Nikola Maj, Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi; opiekun Małgorzata Wejs

 Nagrody specjalne otrzymali najmłodsi uczestnicy konkursu:

 1. Tadeusz Jaskulski – 6 lat, Rydzyński Ośrodek Kultury; opiekun Jerzy Kopras
 2. Sergiusz Pajak – 7 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa z Polesia Dużego; opiekun Beata Duranc
 3. Bartosz Wójcik – 8 lat, ZSP w Trzebieniu; opiekun Grażyna Stępka

 

W kategorii starszej grupy wiekowej 13 – 16 lat nagrody otrzymali:

Pierwsza nagrodę otrzymała:

Marta Szewczyk 14 lat, Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu; opiekun Krzysztof Adamiec

 Drugą nagrodę otrzymała:

Dominika Spychała 14 lat, ZPO w Lubieniu Kujawskim;  opiekun Jarosław Pieczkowski

 Trzecia nagrodę otrzymała:

Gabriela Dopierała 14 lat, Gimnazjum nr 38 w Łodzi; opiekun Joanna Kowalczyk

 Wyróżnienia otrzymali:

 1. Marta Geisel 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi; opiekun Elżbieta Pieczka
 2. Weronika Kowalcze 15 lat, Gimnazjum w Olszance; opiekun Iwona Kubicka
 3. Natalia Wójcik 14 lat, Gimnazjum w Gniewoszowie; opiekun Bożena Sykut

Nagrodę specjalną za wielokrotny udział w konkursie i wykonywanie przepięknych prac otrzymała Aleksandra Serwicka 16 lat, z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury; opiekun Jerzy Kopras

Uroczystość prowadziła pani Monika Kamieńska,
dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka pełnili
Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll

Państwo Mollowie z wnukami, panią Teresą Lipowską i panem senatorem Ryszardem Bonisławskim

Pani Teresa Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca
Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole powitała zebranych

              Pani Teresa Lipowska, przewodnicząca jury konkursu literackiego,
zapoznała zebranych z wynikami konkursu

Laureaci konkursu literackiego ze swoimi opiekunami

Pani Anna Ozga, przewodnicząca jury konkursu plastycznego,
zapoznała zebranych z wynikami konkursu

Laureaci konkursu plastycznego wraz z opiekunami

Laureaci obydwu konkursów

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół

Część artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi

Pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
podsumowała uroczystość, dziękując wszystkim za przybycie

Pamiątkowe zdjęcia

Honorowi Dziadkowie – Pani Profesor Jadwiga Moll i Pan Profesor Jacek Moll

Gala Stypendialna 2017

 

XXIII Gala Stypendialna za nami. Uroczystość odbyła się 14 listopada w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Sukcesja”. Organizacja Gali została objęta honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Łodzi oraz Marszałka Województwa Łódzkiego
i patronatem medialnym Radia Łódź. Podczas uroczystości dwudziestu wybitnie uzdolnionych uczniów odebrało stypendia, a ośmiu nauczycieli nowatorów nagrody.
Tak jak w poprzednich latach także i w tym roku Stowarzyszenie mogło liczyć na fundatorów. Tegoroczni darczyńcy to:

 1. Pan Mecenas Zbigniew Wodo – fundator stypendium Juliana Rakowskiego, absolwenta Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi
 2. Pan Krzysztof Apostolidis – Prezes Fabryki Biznesu sp. z o.o, inwestor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”- fundator dwóch stypendiów: Kai Klenckiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi i Mai Dybały, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi
 3. Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – fundatorka stypendium Magdaleny Pierzchały, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
 4. Pani Agnieszka Nowak – Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łodzi – fundatorka stypendium Kacpra Olszewskiego, absolwenta Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie
 5. Pani Grażyna Miller – Prezes Szkoły „Anagra” w Łodzi – fundatorka stypendium Macieja Łęckiego, ucznia Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi
 6. Pan Andrzej Pabich – właściciel ZOO Safari w Borysewie – fundator stypendium Natalii Nowakowskiej, uczennicy Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi
 7. Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – fundatorka nagrody dla Pani Krystyny Habryn, nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi
 8. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi – fundator stypendium Michała Pietrzaka, ucznia Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi
 9. Firma Hammermed w Łodzi – fundator stypendium Małgorzaty Warczyńskiej, uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim
 10. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi – fundator stypendium Angeliki Słubik, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi
 11. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi – fundator stypendium Marty Szewczyk, absolwentki Publicznego Gimnazjum nr 34 w Łodzi
 12. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole – ufundowało stypendium Mai Tomczyk, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi
 13. Związek Zawodowy Pracowników, którym Powierzono Stanowisko Kierownicze w Oświacie – ufundował nagrodę dla Pani Elżbiety Kanieckiej, wicedyrektora Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi

Wszystkim fundatorom najserdeczniej dziękujemy!

W tegorocznej Gali Stypendialnej udział wzięli znakomici Goście:

Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi, Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pani Małgorzata Bartosiak – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Pan Jan Kamiński Dyrektor WODN w Łodzi, Pan Krzysztof Borkowski  – Wiceprezes Okręgu PCK w Łodzi, Pani Zofia Grzebisz Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pani Teresa Dąbrowska – Zastępca Dyrektora ŁCDNiKP.

Wręczeniu stypendiów i nagród towarzyszyli także fundatorzy, dyrektorzy i nauczyciele szkół, rodzice i dziadkowie stypendystów, członkowie kapituły ds. stypendiów i nagród, przyjaciele Stowarzyszenia. Uroczystość prowadziła Pani Monika Czerska – dziennikarka Radia Łódź. W krótkiej części artystycznej, nawiązującej do Święta Niepodległości, udział wzięli tegoroczni stypendyści: Kacper Olszewski i Julian Rakowski.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w tegorocznej Gali Stypendialnej składamy serdecznie podziękowanie.

Uroczystość rozpoczęła się deklamacją wiersza Tadeusza Różewicza pt.”Ojczyzna” w wykonaniu tegorocznego stypendysty, Kacpra Olszewskiego

 Pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Stowarzyszenia,  powitała przybyłych gości

Laureaci stypendiów i nagród oraz zaproszeni goście zajęli wybrane miejsca

 Nagrodę Pani Kamili Mrówczyńskiej –  Haładaj, nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi, wręczyła Pani Małgorzata Bartosiak – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi

 Nagrodę Pani  Magdalenie Chojnackiej, nauczycielce Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, wręczył Pan Tomasz Trela -Wiceprezydent Miasta Łodzi

Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczyła nagrodę Pani Marioli Rychlik, nauczycielce II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim

Pan Krzysztof Borkowski – Wiceprezes Okręgu PCK w Łodzi, wręczył nagrodę Pani Agacie Krysiak, nauczycielce Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi

Nagrodę Pani Krystynie Habryn, nauczycielce Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi, wręczyła fundatorka nagrody – Pani Iwona Bartosik

Nagrodę Pani Elżbiecie Kanieckiej, wicedyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi, wręczył Pan Piotr Bara

Pan Witold Kapral, nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Łodzi odebrał nagrodę z rąk Pana Jana Kamińskiego, dyrektora WODN
w Łodzi

Pani Teresa Dąbrowska, Zastępca Dyrektora ŁCDNiKP, wręczyła nagrodę Panu Robertowi Adamczewskiemu, nauczycielowi Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu

Aleksandra Bąk,uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi, odebrała stypendium z rąk Pana Prezydenta Tomasza Treli

Pan Krzysztof Apostolidis wręczył ufundowane przez siebie stypendium Kai Klenckiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

Maja Dybała, uczennica Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi, odebrała stypendium z rąk Pana Krzysztofa Apostolidisa – fundatora stypendium

Stypendium Magdaleny Pierzchały, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ufundowała i  osobiście wręczyła Pani Joanna Skrzydlewska

Małgorzata Warczyńska, uczennica II liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim, odebrała stypendium z rąk pani Elżbiety Ratajskiej, reprezentującej firmę Hammermed, fundatora stypendium

Stypendium Michała Pietrzaka, ucznia szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi, ufundował Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi, a wręczył je Pan Grzegorz Wroniecki – Wiceprezes banku

Stanisław Piechota, uczeń Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi otrzymał stypendium z rąk Pani Małgorzaty Bartosiak

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył stypendium Dawidowi Gotkowiczowi, uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu

Julian Rakowski, absolwent Publicznego Gimnazjum nr 28 w Łodzi odebrał stypendium z rąk fundatora, Pana Mecenasa Zbigniewa Wodo

W imieniu fundatorki Pani Agnieszki Nowak, stypendium Kacprowi Olszewskiemu, absolwentowi Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie, wręczyła Pani Iwona Bartosik

Maja Tomczyk, uczennica Szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi, odebrała stypendium z rąk Pani Zofii Grzebisz – Nowickiej, Przewodniczącej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, które ufundowało stypendium

Adrianowi Rybarczykowi, uczniowi Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich wręczyła Pani Longina Tadej – Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia

Natalii Ryś, uczennicy Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi, stypendium wręczyła Pani Ewa Ziółkowska Wiceprezes Zarządu ZNP w Łodzi

Prezydent Tomasz Trela wręczył stypendium Julii Piwońskiej, uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi

W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi,fundatora stypendium Angeliki Słubik, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi, wręczył  je Pan Jan Bodo – Kaftański – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Pani Grażyna Miller wręczyła ufundowane przez siebie stypendium Maciejowi Łęckiemu, uczniowi Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi

Szymon Buchowicz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi odebrał stypendium z rąk Pana Józefa Mazura – Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia

Marcie Szewczyk, absolwentce Publicznego Gimnazjum nr 34 w Łodzi, stypendium wręczył Pan adwokat Sylwester Redeł, reprezentujący Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, fundatora stypendium

Natalia Nowakowska, uczennica Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi, odebrała stypendium z rąk jego fundatora Pana Andrzeja Pabicha

Pani Zofia Grzebisz – Nowicka wręczyła stypendium Danielowi Bauerowi, uczniowi Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi

Julian Rakowski, tegoroczny stypendysta, przeczytał wiersz Antoniego Słonimskiego pt. „Niepodległość”

 

13 października 2017 roku,  w Szkole Podstawowej nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi, odbyła się uroczystość z okazji 55-lecia powstania szkoły oraz 50– lecia nadania szkole imienia. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole przyłączyło się do obchodów tych jubileuszy.
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia wzięła udział w uroczystości, a Zarząd ufundował szkole prezent w postaci gabloty na puchary.
Gablota już funkcjonuje w szkole i zdobi ją tabliczka, informująca o tym, kto jest jej fundatorem.

Całej szkolnej Społeczności składamy gratulacje i życzymy wielu dalszych sukcesów.

Stypendia dla uczniów i nagrody dla nauczycieli ŁSPS 2017

W tym roku po raz dwudziesty trzeci  członkowie kapituły powołanej przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy szkole przyznali stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz nagrody dla nauczycieli innowatorów.

Stypendia otrzymają następujący uczniowie:

 1. Kacper Olszewski – Zespół Szkół nr 1 w Strykowie
 2. Magdalena Pierzchała – III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 3. Kaja Klencka – I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 4. Angelika Słubik – Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi
 5. Daniel Bauer – Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
 6. Michał Pietrzak – Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi
 7. Stanisław Piechota – Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi
 8. Dawid Gotkowicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu
 9. Szymon Buchowicz – Szkoła Podstawowa nr 114 w Łodzi
 10. Maja Tomczyk – Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
 11. Natalia Nowakowska – Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
 12. Natalia Ryś – Szkoła Podstawowa ZNP w Łodzi
 13. Maciej Łęcki – Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi
 14. Maja Dybała – Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi
 15. Julian Rakowski – Publiczne Gimnazjum nr 28 w Łodzi
 16. Marta Szewczyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, Gimnazjum nr 34 w Łodzi
 17. Aleksandra Bąk – Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
 18. Julia Piwońska – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi
 19. Adrian Rybarczyk – Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi
 20. Małgorzata Warczyńska – II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie

Nagrody otrzymają następujący nauczyciele:

 1. Kamila Mrówczyńska – Haładaj – Szkoła Podstawowa nr 46 w Łodzi
 2. Robert Adamczewski – Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu
 3. Agata Krysiak – Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi
 4. Witold Kapral – Szkoła Podstawowa nr 202 w Łodzi – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Łodzi
 5. Magdalena Chojnacka – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi – XXXII LO w Łodzi
 6. Elżbieta Kaniecka – Publiczne Gimnazjum nr 28 w Łodzi
 7. Krystyna Habryn – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi
 8. Mariola Rychlik – II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje.

XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble Kutno 2017

W piątek 26 maja 2017 r. w Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie odbyły się XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble Kutno 2017.

W turnieju brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie: 38 szkół z 41 zgłoszonych (w tym 21 z woj. łódzkiego; 1 z Łodzi); 57 drużyn; 112 zawodników; ok. 40 nauczycieli/opiekunów; 12 uczniów wolontariuszy, ok. 10 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych współpracujących przy obsłudze przedsięwzięcia.

Okolicznościowe dyplomy, statuetki dla najlepszych szkół województwa łódzkiego w trzech kategoriach szkolnych oraz nagrody rzeczowe dla sześciu zawodników ufundowało Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które objęło turniej patronatem.

XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji i XX-lecie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Dnia 8 czerwca 2017 roku w Pałacu Poznańskiego w Łodzi odbyło się XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji i XX-lecie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, gdzie przyznano honorowe tytuły i certyfikaty w kategoriach: Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Kreator Innowacji, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Lider Edukacji, Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Promotor Rozwoju Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjna Firma, Organizacja Innowacyjna, Lider Szkolnego Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, Mistrz Pedagogiki, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, HOMO CREATOR. Łącznie uhonorowano 168 utalentowanych uczniów, nauczycieli innowatorów, innowacyjnych organizacji, przedstawicieli kreatywnych pracodawców, środowisk naukowych i społecznych. Wręczono również Statuetki „Skrzydła Wyobraźni”.

W bieżącym roku w ramach XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole zostało wyróżnione certyfikatem Kreator Kompetencji Społecznych (z dumą możemy przypomnieć, iż w 2010 roku otrzymaliśmy certyfikat Partner Przyjazny Edukacji a w 2015 roku Lider Społeczno-Oświatowy). Wyróżnienie w imieniu Stowarzyszenia odebrała Pani Iwona Bartosik Przewodnicząca Zarządu. Wśród nagrodzonych w 2017 roku znalazła się również Pani Magdalena Drab, członek Zarządu naszego Stowarzyszenia, otrzymując certyfikat Kreatora Kompetencji Zawodowych.

Z tej okazji XX-lecia Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pokazano krótki film jubileuszowy, a dyrektor Centrum – Janusz Moos przedstawił imponujący dorobek tej instytucji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego (SDiNCKP).

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.