Zasady rozprowadzania cegiełek

Zasady rozprowadzania cegiełek na Fundusz Pomocy Szkole wśród młodzieży szkolnej
w lokalach szkolnych w 2011 roku

Kontynuując prowadzoną od kilku lat  „akcja cegiełka Biuro Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole  Stowarzyszenia informuje., że:

1. „akcja cegiełka jest zbiórką prowadzoną wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywającą się na podstawie pozwolenia władz szkolnych. Wzór pozwolenia znajduje się do pobrania w dole strony.

2. Cegiełki na Fundusz Pomocy Szkole dostępne są w nominałach: 2,00 zł; 5,00 zł; 10,00 zł.

3. Szkoły mają możliwość  dowolnej konfiguracji wartości zestawu rozprowadzanych cegiełek,  np. 2 x 2,00 zł; 2,00 zł + 5,00 zł; 2,00 zł + 10,00 zł, itd.

4. Rozprowadzaniem cegiełek w szkołach zajmują się osoby rekomendowane przez władze szkolne danej placówki. Osoby te otrzymują  od  Stowarzyszenia imienne upoważnienia do zorganizowania,  przeprowadzenia i rozliczenia  wyników zbiórki.

5. Cegiełki  wydawane  są przez:
a. Biuro Stowarzyszenia mieszczące się w  Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54, tel./fax  42 674-14-25

6. Szkoły z terenu Łodzi i okolic mogą pobierać cegiełki w dowolnie wybranym  miejscu wymienionym w punkcie 5. Wskazane  jest wcześniejsze złożenie  telefonicznego lub mailowego zapotrzebowania.
Podstawą wydania  pierwszej partii cegiełek jest rekomendacja , o której mowa w punkcie 4 komunikatu, zawierająca imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby organizującej zbiórkę. W miarę możliwości  prosimy o telefoniczne  uzgodnienie terminu  odbioru  cegiełek.

7. Szkołom oddalonym od Łodzi, cegiełki mogą być wysyłane pocztą na ich koszt. Podstawą wysłania cegiełek będzie nadesłanie rekomendacji, o której mowa w punkcie 4 i 6 komunikatu, oraz pisemne, elektroniczne lub  telefoniczne zamówienie.

8. Szkoła pobierająca cegiełki wpłaca Stowarzyszeniu kwotę równą 50 % wartości rozprowadzonych  cegiełek. Wpłata może  być dokonana bezpośrednio przy odbiorze cegiełek lub przekazana na rachunek Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w PKO S.A. II Oddział w Łodzi nr 71 1240 3028 1111 0000 2822 3049. Okazanie  dowodu przekazania należności stanowi  podstawę  wydania  cegiełek. W  przypadku  pobierania  cegiełek w  tzw.  „komis”, terminem rozliczenia jest koniec bieżącego roku.

9. Kwota równa 50 % wartości  rozprowadzonych  w  placówce  cegiełek  pozostaje  w  jej  dyspozycji, zasilając  fundusz  Rady Rodziców. O tym ile złotówek  pozostanie w szkole decyduje powodzenie przeprowadzenia akcji w danej szkole.

10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Stowarzyszenia, ul. Kopcińskiego 54,
tel.  42  674-14-25, biuro@lsps.pl

Druk do pobrania