Struktura

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Iwona BARTOSIK

Przewodnicząca

Józef  MAZUR
Z-ca Przewodniczącej ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Skarbnik

Longina TADEJ
Z-ca Przewodniczącej

Magdalena DRAB
Członek Zarządu

Jerzy PIONTEK
Członek Zarządu

Marek GIZIŃSKI
Członek Zarządu

Andrzej Kolasiński
Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Agnieszka BŁAŻEJCZYK
Przewodnicząca

Aleksandra PODLASIN-KUBUS
Z-ca Przewodniczącego

Mikołaj ROZALSKI
Sekretarz

Iwona SOSNOWSKA
Członek Komisji

Krzysztof URBAŃCZYK
Członek Komisji

BIURO STOWARZYSZENIA

Barbara Suchara
Dyrektor Biura

Bożena MICHNIEWSKA
 Referent