Struktura

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Iwona BARTOSIK

Przewodnicząca

Grażyna ADAMIEC   

Z-ca Przewodniczącej ds. inicjatyw edukacyjnych

Wacław BIERKOWSKI   

Z-ca Przewodniczącej ds. promocyjnych

Józef  MAZUR
Z-ca Przewodniczącej ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Skarbnik

Longina TADEJ

Z-ca Przewodniczącej

Magdalena DRAB
Członek Zarządu

Jan Bodo KAFTAŃSKI
Członek Zarządu

Jerzy PIONTEK
Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Agnieszka BŁAŻEJCZYK
Przewodnicząca

Aleksandra PODLASIN-KUBUS
Z-ca Przewodniczącego

Mikołaj ROZALSKI
Sekretarz

Iwona SOSNOWSKA
Członek Komisji

Krzysztof URBAŃCZYK
Członek Komisji

BIURO STOWARZYSZENIA

  Ewa MIŁKOWSKA
Dyrektor Biura

Bożena MICHNIEWSKA
Starszy Referent