Życzenia noworoczne

 

W imieniu Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom

życzymy w nadchodzącym roku
samych dobrych wiadomości, realizacji zamierzeń i planów,
spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności. 

Ewa Miłkowska                                                                    Iwona Bartosik
Dyrektor Biura                                                          Przewodnicząca Zarzadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV Jubileuszowa Gala Stypendialna

10 października 2019 roku,  w Muzeum Miasta Łodzi, odbyła się XXV Gala wręczenia stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom oraz nagród nauczycielom nowatorom. Organizację tegorocznej uroczystości objęła honorowym patronatem pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.

W tym roku kapituła ds. stypendiów i nagród przyznała 28 stypendiów uczniowskich  i 10 nagród dla nauczycieli.
W uroczystości wzięli udział znakomici Goście:

Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi,

Pan Ryszard Bonisławski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Pani Zofia Grzebisz – Nowicka – Przewodnicząca
Krajowego Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Pan Sylwester Pawłowski –Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej
w Łodzi

Pani Joanna Skrzydlewska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Pan dr Jan Kamiński – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Nauczycieli w Łodzi

Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

Pan prof. Grzegorz Matuszak – były Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Pan Krzysztof Jagiełło – były Prezydent Miasta Łodzi

Pan Tadeusz Matusiak – były Prezydent Miasta Łodzi

Jubileuszowa Gala Stypendialna  to wyjątkowa okazja do wspomnień i podsumowań.
Dwadzieścia pięć lat temu Stowarzyszenie opracowując własny  program stypendialny, jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce, postanowiło wspierać uzdolnionych uczniów, nie tylko osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, sporcie, czy dziedzinach artystycznych ale także tych chcących zmieniać świat, otwartych na potrzeby innych i empatycznych, oraz wyróżniać nauczycieli, tych wyjątkowych, tych, o których można powiedzieć: Mistrz, Przewodnik, Wzór.
W ciągu dwudziestu pięciu lat Stowarzyszenie przyznało 457 stypendiów wyjątkowym młodym ludziom i 224 nagrody niezwykłym nauczycielom. Początkowo Stowarzyszenie przyznawało stypendia i nagrody wyłącznie z własnych środków. Z czasem realizacja programu stypendialnego Stowarzyszenia zyskiwała coraz więcej sympatyków. Pojawiły się pierwsze propozycje sponsorowania stypendiów. W ciągu minionych dwudziestu pięciu lat Stowarzyszenie miało  zaszczyt współpracować z blisko pięćdziesięcioma sponsorami – osobami prywatnymi i przedstawicielami wielu firm, przedsiębiorstw i instytucji. Wielu z nich współpracuje ze Stowarzyszeniem do dnia dzisiejszego. Są Przyjaciółmi Stowarzyszenia, z niezachwianą życzliwością wspierającymi jego działania.
Wśród tegorocznych sponsorów są:

Pan mecenas Zbigniew Wodo

Pana Piotr Hammer – Prezes HAMMERmed Sp. z o.o

Pana  Krzysztof Apostolidis – Inwestor Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”

Pan Andrzej Pabich  – właściciel ZOO Safari w Borysewie

Pani Joanna Skrzydlewska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego

Pani Grażyna Miller –  Prezes Szkoły „Anagra”

Pani Urszula Gocał –  Prezes Zakładów Dziewiarskich „Olimpia” w Łodzi

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

Związek Nauczycielstwa Polskiego – Okręg Łódzki

Wszystkich Sponsorów Stowarzyszenie uhonorowało poprzez wręczenie, specjalnie na tę okazję wykonanej, grafiki autorstwa pana Pawła Szadkowskiego.  Stowarzyszenie uhonorowało także wieloletniego sponsora stypendiów i nagród, pana Piotra Hammera – Prezesa Spółki HAMMERmed poprzez wręczenie okolicznościowej statuetki.

W uroczystości wzięli udział wymienieni Goście, Fundatorzy, stypendyści, laureaci nagród, dyrektorzy szkół oraz osoby towarzyszące nagrodzonymi wyróżnionym. Uroczystość prowadziła pani Magdalena Michalak – aktorka i prezenterka telewizyjna.

Uroczystość rozpoczęła się występem Nikodema Majewskiego, ucznia klasy fortepianu,  w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.
Wykonał  dwa utwory Fryderyka Chopina: Walc As-dur op.69 nr1 oraz Walc e-moll op. posth.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, Fundatorzy, laureaci stypendiów i nagród.

Pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Stowarzyszenia, przywitała przybyłych Gości.

Matylda Barańska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, otrzymała stypendium
z rąk pana Tomasza Treli -Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi

Pani Iwona Bartosik wręczyła stypendium
Zuzannie Granek,uczennicy Szkoły Muzycznej II stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.

Marta Saganowska, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi otrzymała stypendium
ufundowane i wręczone  przez pana Piotra Hammera, Prezesa Spółki Hammermed.

Pan Piotr Hammer ufundował także i wręczył stypendium Filipowi Gągorowskiemu,
uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim.

Pan Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi wręczył stypendium Angelice Słubik,
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.
Stypendium ufundowała pani Iwona Bartosik, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Pan Andrzej Pabich, właściciel ZOO Safari w Borysewie, ufundował i wręczył stypendium
Marii Pankiewicz, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi.

Jan Odyniec, uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
otrzymał stypendium z rąk fundatora, pana Andrzeja Pabicha.

Adam Kubiak absolwent gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie otrzymał stypendium
ufundowane przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Wręczyła je pani Zofia Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Małgorzata Rutkiewicz, uczennica Technikum Gastronomicznego w Łodzi
otrzymała stypendium ufundowane przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Wręczyła je pani Zofia Grzebisz – Nowicka, Przewodnicząca Stowarzyszenia.

Aleksandrze Zankowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi,
stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.
Stypendium ufundowała pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Michał Lipiec, uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Łodzi, otrzymał stypendium
ufundowane przez mecenasa Zbigniewa Wodo.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani mecenas Elżbieta Wodo – Zacharek.

Julia Pietrzak, uczennica szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi.
otrzymała stypendium z rąk pani Zofii Grzebisz- Nowickiej.

Jakub Subczyński, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Pabianicach, otrzymał stypendium
ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.
W imieniu fundatora stypendium wręczył pan mecenas Krzysztof Stępniewicz.

Marta Przybył, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Borkowskiego, wiceprezesa Business Centre Club.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Helena Sitarek, absolwentka Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez Okręg Łódzki ZNP. Stypendium wręczył pan Marek Ćwiek
– Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Daniel Marciniak, uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, otrzymał stypendium
z rąk pana Janusza Moosa – Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Stypendium ufundowała pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

W imieniu Alexandra Pastuszyńskiego, absolwenta III Liceum Ogólnokształcącego
w Piotrkowie Trybunalskim,stypendium odebrała jego nauczycielka chemii.
Stypendium wręczył pan dr Jan Kamiński,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Wiktoria Kucharek, uczennica Technikum nr 1 w Sieradzu,
otrzymała stypendium z rąk fundatora, pani Joanny Skrzydlewskiej.

Julii Jędrzejczak, absolwentce Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi,
stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.

Mikołaj Zaremba, absolwent Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi, otrzymał stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Apostolidisa
– inwestora Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Paulina Matczak.

Aleksandra Kulesza, uczennica Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi, otrzymała stypendium
ufundowane przez pana Krzysztofa Apostolidisa
– inwestora Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Sukcesja”.
W imieniu fundatora stypendium wręczyła pani Małgorzata Stanisławska.

Julii Woch, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi,
stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik,
fundatorka stypendium.

Agacie Cybulskiej, uczennicy XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi,
stypendium wręczył pan Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Krzysztof Kamiński, absolwent Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi, otrzymał stypendium
z rąk pana Józefa Mazura, Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia.

W mieniu Natalii Kaźmierczak, uczennicy
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi,
stypendium odebrała jej mama. Stypendium wręczył pan Sylwester Pawłowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.

Weronika Gomułka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi, otrzymała stypendium
z rąk pana Janusza Moosa, Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Oliwii Kołacz, uczennicy Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi,
stypendium wręczyła pani Przewodnicząca Iwona Bartosik.

Oliwii Augustyniak, uczennicy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu,
stypendium wręczył pan dr Jan Kamiński, dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Zuzanna Granek, tegoroczna stypendystka Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
wykonała Wariacje z Introdukcją i Codą  – Feliksa Horeckiego op.22

Tegoroczni stypendyści Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pani Renata Krochecka, nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi,
otrzymała nagrodę z rąk pana Tomasza Treli, Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi.

Pan Ryszard Bonisławski, Senator Rzeczpospolitej Polskiej, wręczył nagrodę pan Katarzynie Gali,
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył nagrodę pani Beacie Pasikowskiej,
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.

Pan Wojciech Pilc, nauczyciel w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi,
otrzymał nagrodę z rąk pana Janusza Moosa.

Pan Prezydent Tomasz Trela wręczył także nagrodę pani Annie Sliwińskiej,
wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi.

Pani Przewodnicząca Iwona Bartosik wręczyła, ufundowaną przez siebie nagrodę,
panu Markowi Tubisowi, nauczycielowi w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.

Pani Anna Krawczyk, nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich,
otrzymała nagrodę z rąk pana Sylwestra Pawłowskiego.

Pani Anna Frankenberg, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach,
otrzymała nagrodę z rąk pana dr. Jana Kamińskiego.

Pan Bogusław Olejniczak, dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi,
otrzymał nagrodę ufundowaną przez panią Przewodniczącą Iwonę Bartosik.
Nagrodę wręczył pan Sylwester Pawłowski.

Pan Jan Antoniak, były nauczyciel Pałacu Młodzieży w Łodzi,
otrzymał nagrodę z rąk swojego ucznia, fundatora nagrody, pana Piotra Hammera.

Tegoroczni laureaci nagród Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Pan Piotr Hammer, Prezes Spółki Hammermed, otrzymał okolicznościową statuetkę.
W ten sposób Stowarzyszenie uhonorowało wieloletniego fundatora stypendiów i nagród.

Wszystkim sponsorom stypendiów i nagród pani Przewodnicząca Iwona Bartosik
wręczyła specjalnie na tę okazję wykonane grafiki.

Pani Iwona Bartosik wręczyła grafiki także paniom Joannie Pernak i Bogusławie Rajskiej,
członkiniom Kapituły ds. stypendiów i nagród.

Kończąc uroczystość pani Przewodnicząca Iwona Bartosik zaprosiła zebranych na spotkanie przy kawie.
Goście poczęstowali się okolicznościowym tortem.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkół i placówek oświatowych życzymy wielu zawodowych sukcesów, realizacji zamierzeń i planów, satysfakcji z wykonywanej pracy, stabilizacji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Ewa Miłkowska                                                                                                        Iwona Bartosik

Dyrektor Biura                                                                                           Przewodnicząca Zarządu

 

 

 

Kapituła ds. stypendiów i nagród przyznała tegoroczne stypendia i nagrody.

Po raz dwudziesty piąty wybitni uczniowie szkół województwa łódzkiego oraz nauczyciele nowatorzy
otrzymają stypendia i nagrody Łódzkiego Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

W roku 2019 stypendia otrzymają:

 1. Matylda Barańska –            Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi
 2. Angelika Słubik –                Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi
 3. Marta Saganowska-           Szkoła Podstawowa nr 138 w Łodzi
 4. Mikołaj Zaremba –             Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi
 5. Adam Kubiak –                   Szkoła Podstawowa nr 2 w Kutnie
 6. Aleksandra Zankowska –    Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
 7. Julia Pietrzak –                    Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi
 8. Zuzanna Granek –               Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi
 9. Małgorzata Rutkiewicz –     Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
 10. Michał Lipiec                       Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Łodzi
 11. Aleksandra Kulesza –          Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi
 12. Jakub Subczyński –             Szkoła Podstawowa nr 1 w Pabianicach
 13. Marta Przybył  –                  I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 14. Krzysztof Kamiński –           Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
 15. Wiktoria Kucharek –           Z SP nr 1 w Sieradzu
 16. Natalia Kaźmierczak    –     Zespół Szkół E-T-H w Łodzi
 17. Filip Gągorowski –              II LO w Tomaszowie Mazowieckim
 18. Agata Cybulska                  XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 19. Julia Woch                          Szkoła Podstawowa nr 174 w Łodzi
 20. Helena Sitarek                   Szkoła Podstawowa ZNP w Łodzi
 21. Julia Jędrzejczak                Szkoła Podstawowa nr 114 w Łodzi
 22. Maria Pankiewicz               Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi
 23. Jan Odyniec                        XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 24. Alexander Pastuszyński     III LO w Piotrkowie Trybunalskim
 25. Weronika Gomułka           Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi
 26. Daniel Marciniak                XLVII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 27. Oliwia Kołacz                      Zespól Szkół Poligraficznych w Łodzi
 28. Oliwia Augustyniak             Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu

 

W roku 2019 nagrody otrzymają:

 1. Anna Krawczyk-                          Zespół Szkół  E-T-H w Łodzi
 2. Wojciech Pilc –                           Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
 3. Renata Krochecka-                    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
 4. Anna Śliwińska –                        Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
 5. Katarzyna Gala –                        Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi
 6. Beata Pasikowska –                   Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi
 7. Marek Tubis –                            Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi
 8. Aleksandra Frankenberg          Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach
 9. Bogusław Olejniczak                XI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 10. Jan Antoniak                            Pałac Młodzieży w Łodzi

 

Uroczystość wręczenia stypendiów i nagród odbędzie się10 października 2019 roku, o godzinie 14.00, w Muzeum Miasta Łodzi.

Rada Miejska w Łodzi wręczyła Nagrody Miasta Łodzi i Odznaki za Zasługi dla Miasta Łodzi

15 maja 2019 roku w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Miasta Łodzi oraz Odznak  za Zasługi dla Miasta Łodzi. Wśród laureatów nagród znalazła się Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia, a wśród odznaczonych  pan Józef Mazur – Zastępca Przewodniczącej Zarządu. Uroczystość prowadził Pan dr Marcin Gołaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. W uroczystości wzięli udział nagrodzeni i odznaczeni oraz zaproszeni goście. Obecni byli także wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Podczas prezentowania sylwetek nagrodzonych i odznaczonych zebrani na sali usłyszeli o niekwestionowanym dorobku pani Iwony Bartosik, Przewodniczącej Zarządu, jej wieloletnim zaangażowaniu w działalność społeczną na rzecz edukacji i oświaty na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Jest założycielką i wieloletnim członkiem Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Dzięki ogromnemu osobistemu zaangażowaniu Pani Iwony Bartosik Stowarzyszenie od 25 lat wspiera szkoły z województwa łódzkiego w obszarze doposażenia pracowni, zakupu pomocy dydaktycznych, organizacji projektów, konkursów
i inicjatyw. Od dwudziestu pięciu  lat Stowarzyszenie funduje stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów i nagrody dla nauczycieli nowatorów.

Prowadzący uroczystość przedstawili także sylwetkę pana Józefa Mazura, Zastępcy Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia, odznaczonego za Zasługi dla Miasta Łodzi. Pan Józef Mazur jest aktywnym członkiem kapituły ds. stypendiów i nagród. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej oraz skarbnika Stowarzyszenia, pan Józef Mazur odpowiada za płynność finansową Stowarzyszenia.  To dzięki jego szczególnym umiejętnościom
i profesjonalizmowi Stowarzyszenie w każdym roku dysponuje odpowiednimi środkami  finansowymi, które przeznacza na realizację swojej statutowej działalności.

15 maja 2019 roku był niekwestionowanym świętem Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Pani Przewodniczącej i Panu Zastępcy składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Wśród nagrodzonych Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Laureaci tegorocznych Nagród Miasta Łodzi

Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Miasta Łodzi

 

Pani Iwona Bartosik nagrodzona Nagrodą Miasta Łodzi

Wśród odznaczonych – Pan Józef Mazur, Zastępca Przewodniczącej Zarządu

Odznaczeni za Zasługi dla Miasta Łodzi

Tegoroczni laureaci nagród i odznaczeń

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście.

Na uroczystości obecni byli członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Obecni na uroczystości goście wręczyli laureatom kwiaty i złożyli gratulacje

 

 

Stypendia i nagrody 2019

W 2019 roku Stowarzyszenie przyzna i wręczy, po raz dwudziesty piąty, stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz nagrody dla nauczycieli nowatorów. Przypominamy, że wnioski można składać do 30 czerwca 2019r. w biurze Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.  Do wniosku należy dołączyć wypełnioną klauzulę jawności. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród oraz wnioski dostępne są w zakładce „druki do pobrania”. Czekamy na Państwa wnioski !

                                                                                                             Ewa Miłkowska – dyrektor biura Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

 

Konferencja „Żyj Zdrowo”

26 lutego 2019 roku, w Urzędzie Miasta Łodzi, odbyła się konferencja poświęcona zdrowemu odżywianiu. Konferencję zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole wraz z Łódzkim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole. Honorowy patronat nad organizacją tej imprezy objął Pan Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.
W konferencji wzięli udział dyrektorzy łódzkich szkół i przedszkoli oraz nauczyciele. Zebranych przywitała pani Zofia Grzebisz – Nowicka-Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Szkole informując zebranych o celach przyświecających organizatorom tego spotkania. Poinformowała także uczestników konferencji o szerokim zasięgu działań Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w zakresie propagowania zdrowego żywienia i stylu życia – podobnych konferencji stowarzyszenie zorganizowało już 47, w różnych miejscowościach na terenie całego kraju.
Po wystąpieniu pani Przewodniczącej rozpoczął się wykład pani Aleksandry Cichockiej- dietetyczki, autorki wielu książek i wydawnictw naukowych, pracownika naukowego Instytutu Żywności i Żywienia. Wykład dotyczył zdrowego stylu życia, zasad zdrowego żywienia, a także znaczenia produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży. Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja uczestników oraz prezentacja dobrych praktyk. Sponsorem wydarzenia była Firma Bakoma  – producent galanterii mlecznej, która zorganizowała degustację swoich wyrobów. Wszyscy uczestnicy otrzymali także materiały dydaktyczne do wykorzystania w swoich placówkach.

Konferencja odbyła się w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi.

Konferencję rozpoczęła Pani Zofia Grzebisz -Nowicka –

Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Wykład poprowadziła pani Aleksandra Cichocka.

Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja.

Uczestnicy konferencji degustowali wyroby Firmy Bakoma.

?